You are here

Nyt fra Skousbo

Lokalplan for første etape af Skousbo

Helhedsplan endelig vedtaget

Roskilde Byråd har på sit møde den 27. april 2015 endeligt vedtaget Helhedsplan for Skousbo. Helhedsplanen har været offentligt fremlagt fra den 27. november til 18. december.

Helhedsplanen viser, hvordan der kan ske en udvikling af hele Skousbo-arealet og behandler mere detaljeret etape 1 svarende til den del af området, der i kommuneplanen er udlagt til planlagt boligområde, samt kommer med forslag til hvordan anlæg af stier, beplantning og andre tiltag, kan åbne for tidlig brug af arealet og skabe opmærksomhed om det nye boligområde.

Ved vedtagelsen er foretaget mindre ændringer og redaktionelle rettelser i planen.

Helhedsplanen danner afsæt for den videre udvikling af Skousbo, herunder udarbejdelse af lokalplan, byggemodning inklusiv en tidlig grøn landskabsmodning samt markedsføring og grundsalg.  

Lokalplanlægning for etape 1 gennemføres i 2016, og forventes afsluttet ved årets udgang. Byggemodning og grundsalg følger i naturlig forlængelse heraf.

Sideløbende med lokalplanarbejdet arbejdes der med en tidlig grøn byggemodning af området, der skal skabe grundlag for at udføre stier og rekreative besøgsmål i området - herunder en mindre sø. Projektet har udgangspunkt i helhedsplanens forslag til grøn landskabsmodning og forventes udført medio 2016. Projektet vil skabe adgang til området for Vibys borgere, og opmærksomhed på, at det nye boligområde er på vej.
 

Helhedsplanen kommer efter en plankonkurrence om udvikling af arealet. Her valgte dommerkomitéen to forskellige projektforslag til at dele førstepræmien og samtænke de bedste dele af projekterne.

Det er projektet ‘Landsbyskabet’ — af firmaerne MASU Planning ApS og Cornelius + Vöge ApS — samt projektet ‘Gensyn og Nysyn’ — af firmaet LIWplanning — der til sammen danner grundlaget for helhedsplanen for Skousbo-arealet.


Lokalplan for første etape af Skousbo
Arbejdet med rammerne for de første 220 boliger på Skousbo arealet i Viby er sat i gang af kommunens Plan- og Teknikudvalg i november måned. Området er planlagt til at indeholde ca. 950 nye boliger, når det er helt udbygget.

Plan- og Teknikudvalget har besluttet at starte en ny lokalplan for boliger på Skousbo. Lokalplanen vil gøre det muligt at bygge de første 75 nye boliger og skabe rammerne for yderligere ca. 145 boliger på kommunens areal på Skousbo.

Planen forventes fremlagt til offentlig høring i efteråret 2016 og endeligt vedtaget ved årets udgang. Bagefter vil de første grunde kunne sættes i salg, og om alt går vel, er det ikke umuligt, at de første nye borgere kan flytte ind i løbet af 2017.

Fakta
Planområdet er for størstedelen ejet af Roskilde Kommune og omfatter et areal på ca. 11-12 ha. Lokalplanen vil blive udarbejdet efter de rammer og principper som er udviklet i helhedsplanen for Skousbo.

Lokalplanen vil muliggøre udbygning af første etape på Skousbo med de første 75 boliger, og forventes kunne udbygges med ca. 220 boliger i alt.

Nye boliger i Viby - vinderforslag kåret

Model til en ny bydel i Viby ser dagens lys.

Efter den åbne plankonkurrence om udvikling af Skousbo-arealet i Viby Sjælland er der nu kåret to vindere!

Dommerkomitéen har nemlig valgt at lade to forskellige projektforslag dele førstepræmien, og i den videre proces vil man nu forsøge at samtænke de bedste dele af projekterne.  Det betyder en delt 1. præmie på hver 300.000 kr. til vinderne.

Samlet set vurderer dommerkomitéen, at projektet ’Landsbyskabet’ – af firmaerne MASU Planning ApS og Cornelius + Vöge ApS – samt projektet ’Gensyn og Nysyn’ – af firmaet LIWplanning – til sammen kan danne grundlag for en egentlig udviklingsplan for Skousbo-arealet.

Forslagene bliver nu udstillet i KulturCosmos midt i byen, og i den videre proces vil borgerne i Viby kunne komme med kommentarer, som vil indgå i arbejdet med det videre plangrundlag.

Læs Dommerkomitéens betænkning her.

Konkurrenceprogrammet

Senest opdateret

03.05.2016