You are here

Ældrerådsvalg

Der er ikke kun kommunal- og regionsvalg, borgerne i Roskilde Kommune skal tage stilling til i 2017. Der er også valg til Ældrerådet i Roskilde Kommune.

Ældrerådet skal varetage ældre borgeres interesser i Roskilde Kommune. Det er lovbestemt, at alle kommuner skal have et ældreråd. Læs mere om Ældrerådet under www.roskilde.dk/ældreråd

Alle borgere, der er fyldt 60 år ved valget, kan både stille op til Ældrerådet samt afgive sin stemme til det.

Ældrerådet vælges for en periode på fire år. Det kommende Ældreråd har dermed mandat fra perioden 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Hvornår kan jeg stemme?

Valg til Ældrerådet i Roskilde Kommune afholdes tirsdag den 21. november 2017. Det er samme dag som valg til kommune og regionsvalg. Valget sker som et fremmødevalg og de stemmeberettigede borgere vil, samtidig med valgkort til kommune- og regionsvalg, modtage valgkort til Ældrerådet.

Afgivelse af stemme til Ældrerådet foregår samme sted, hvor du stemmer til kommune- og regionsvalg.  Alle stemmeberettigede borgere kan også brevstemme på borgerservice på Rådhuset eller på bibliotekerne. Dato for opstart af brevstemmevalg vil blive annonceret på et senere tidspunkt.

Opstillede kandidater

 • Tove Lunde Amsinck, Himmelev

  Tove Lunde Amsinck, Himmelev. Tlf. 27 21 54 80

  Jeg vil arbejde for at der ydes en værdig hjælp med respekt for det enkelte menneske, så livskvaliteten bevares. At der bliver lyttet til de enkelte ældres behov, og at der er fokus på ældreboliger, madordninger, pleje. At der er gode rammer for træning, motion, socialt samvær og gode adgangsforhold og god transport.

  Jeg vil være med til at yde det bedste for ældre, såvel hjemmeboende som på plejehjem.

  Roskilde Kommune skal være et godt sted at blive ældre.

 • Frank Binderup, Roskilde

  Frank Binderup, Roskilde. Tlf. 22 44 10 30

  Et samfund kan vurderes på, hvordan vi behandler hinanden, og vi skal møde hinanden med respekt og værdighed. Med livets forandringer er det vigtigt at have fokus på forebyggelse og træning, og at der er gode rammer for, at vi kan bruge vores ressourcer. Velstand og velfærd kommer ikke kun af sig selv. Aldersdiskriminering skal vi væk fra, ældre er en vigtig ressource i samfundet. Jeg engagerer mig, der hvor jeg lever, og er aktiv i flere foreninger og netværk.

 • Ann Marie Cordua, Ågerup

  Ann Marie Cordua, Ågerup. Tlf. 40 21 22 42

  Ældrerådsmedlem, 60plus redaktionsmedlem, formand for Gundsø Ældreklub og hobbyklub. Formand for Gundsø Omsorgscenters Bruger-Pårørenderåd.

  Efter 12 år i Ældrerådet ved jeg, at det nytter at være med til, sammen med Roskilde Kommune, at varetage de svageste ældres vilkår og interesser.

  Respekt for den enkelte borgers værdighed og integritet er for mig det vigtigste, når der sættes mål for ældrepolitikken i Roskilde Kommune.

 • Per Christensen, Roskilde

  Per Christensen, Roskilde. Tlf. 46 36 39 75

  Jeg er i mod flere effektiviseringer hvis det kun gælder økonomi. Jeg går ind for effektiviseringer hvis det giver flere hænder til kommunens borgere, og bedre arbejdsmiljø for personalet.

  Busser til hele byen. Kommunens plejehjem bygges fremover så tæt på byerne, og ikke ude på en mark. Kommunens ældre skal ikke gemmes af vejen.

  Ret til at udtale sig som ældre borger om aktuelle emner, uden derfor at være ”en sur gammel mand “.

    

 • Dorthe Friis, Roskilde

  Dorthe Friis, Roskilde. Tlf. 22 64 30 96

  I 2013 blev jeg valgt ind i Ældrerådet. Samarbejdet mellem Ældrerådet og det politiske niveau giver 60+borgerne en tryghed for at deres helt særlige behov og ønsker varetages på bedste vis.

  Jeg vil have fokus på, at der ydes en værdig og relevant indsats både på plejehjem, rehabilitering og for borger i eget hjem. Jeg vil have særlig fokus på den individuelle praktiske og personlige pleje.

  Jeg er nu pensioneret socialrådgiver og ser frem til at kunne deltage i flere møder og konferencer.

 • Eva Hansen, Himmelev

  Eva Hansen, Himmelev. Tlf. 28 87 01 18

  Jeg vil gerne gøre en forskel ved at tale de ældre borgeres sag i Roskilde Kommune. Jeg har gjort rent på Roskilde sygehus i 28 år og været medarbejderrepræsentant i ISS bestyrelse. Jeg har haft forskellige andre bestyrelsesposter i tidens løb.

  Jeg har siddet i Ældrerådet i en periode og vil gerne fortsætte mit arbejde en periode til.

  Mine hjertesager: Kollektiv trafik – flex trafik. Bus 600s tilbage til Jernbanegade, bedre busforbindelser til ældre, bedre tilgængelighed. Alle ældre skal høres.

   

 • Marie Jørgensen, Gadstrup

  Marie Jørgensen, Gadstrup. Tlf. 30 31 21 44

  Jeg har været med i Ældrerådet i 8 år og har stor lyst til at fortsætte arbejdet som talerør for alle kommunens ældre. De gode forhold, vi har nu, er ikke kommet af sig selv. Ældrerådet bliver altid hørt, inden politikerne træffer beslutninger, og der bliver lyttet til vores forslag og kommentarer. Det stigende antal ældre betyder, at der skal kæmpes for at bevare serviceniveauet.

  Gennem frivilligt arbejde har jeg stort kendskab til, hvad der rører sig blandt ældre i kommunen.

 • Erling Balle Kristensen, Jyllinge

  Erling Balle Kristensen, Jyllinge. Tlf. 40 53 43 69

  Jeg og min kone Jane har boet i Jyllinge i 27 år. Vi har 3 voksne sønner, de er gift, vi har 4 børnebørn. Jeg har været selvstændig detailhandler stort set hele mit arbejdsliv.

  I de seneste 7 år var jeg bestyrelsesmedlem af Ældre Sagen Gundsø, med titel af redaktør og formand for arrangementsudvalget.

  Gennem Alzheimer foreningen har jeg taget kursus som Demensven. Demens er desværre et område der kræver al vores opmærksomhed. Jeg er en af chaufførerne på vores lokale indkøbsbus.

 • Line Arndt Larsen, Roskilde

  Line Arndt Larsen, Roskilde. Tlf. 28 51 93 10

  Jeg er 67 år og arbejdede gennem 32 år som børnehaveklasseleder ved Peder Syv Skolen i Viby. Jeg var i 13 år medlem af Kommunalbestyrelsen i Ramsø Kommune, heraf 5 år som socialudvalgsformand med ansvar for ældreområdet. Mine erfaringer fra dette arbejde kan jeg bruge til at arbejde for mine mærkesager: Grundig og målrettet information om Ældrerådets arbejde, optimal støtte til at blive i eget hjem, både som enlig og som par samt sikre trygge adgangs- og trafikforhold for ældre og handicappede.

 • Fleming Friis Larsen, Himmelev

  Fleming Friis Larsen, Himmelev. Tlf. 29 99 16 14

  Jeg stiller op til Ældrerådsvalget med henblik på at påvirke ældrepolitikken i Roskilde Kommune. Ældre er en voksende gruppe og skal høres og have indflydelse på alle forhold der har virkning og betydning for ældre borgere.  Med udgangspunkt i min funktion som næstformand i Ældre Sagen i Roskilde har jeg opnået viden om de mangeartede udfordringer for seniorer der er i relation til samfundet og nytten af et stærkt og kvalificeret indspil til myndighederne.

 • Marianne Lund, Roskilde

  Marianne Lund, Roskilde. Tlf. 61 79 49 13

  Det er vigtigt for mig at medvirke til, at Roskilde fortsat skal være et godt sted at bo og leve – også for 60 plus. Det være sig, om du som borger er erhvervsaktiv, pensioneret, er fuldt funktionsdygtig eller er fysisk eller psykisk handicappet. Jeg har som tidligere formand for Lejre Lærerforening stor erfaring med at indgå aftaler og samarbejde med det kommunale system. Rådgivning, udarbejdelse af høringssvar, læse lovstof eller det kommunale budget har jeg beskæftiget mig med i mange år.

 • Jarl Matthiesen, Gundsømagle

  Jarl Matthiesen, Gundsømagle. Tlf. 24 64 68 35

  Det ligger mig meget på sinde, at vi er opmærksomme på forholdene for vore ældre, som jo har leveret grundlaget for vores nuværende velstand.

  Jeg synes at det arbejde som gøres via Ældrerådet, for mig er en naturlig og meget interessant måde at få medindflydelse på udviklingen af ældrepolitiken i kommunen. Jeg kan desuden se, at Gundsømagle hvor jeg bor, ikke er repræsenteret i det nuværende ældreråd.

  Jeg er formand for G77 og bestyrelsesmedlem i Røde Kors.

 • Ole Nyholm-Pedersen, Svogerslev

  Ole Nyholm-Pedersen, Svogerslev. Tlf. 40 31 01 19

  Jeg genopstiller til Ældrerådet, idet rådets udfordringer ligger mig meget på sinde. I de 2 perioder, jeg har siddet i Ældrerådet, hvor jeg i sidste periode har haft jobbet som næstformand/sekretær, har jeg oplevet, at Ældrerådet på utallige områder er hørt, og at de høringssvar, rådet har givet, i stort omfang er taget til efterretning af politikerne i deres arbejde. Ældrerådet er bindeleddet mellem de ældre og politikerne, der skal træffe beslutninger, der har stor betydning for ældres hverdag.

 • Hermand Pedersen, Roskilde

  Hermand Pedersen, Roskilde. Tlf. 61 27 46 36

  Jeg vil gerne stille op til ældrerådet for at gøre det lidt mere aktivt. Jeg er uddannet socialpædagog og nu deltidsansat i socialpsykiatrien. Er i bestyrelsen for Faglige Seniorer, og vil gerne bidrage til opfattelsen af, at ældre er en ressource i samfundet, og at forholdene skal være ordentlige for såvel ældre på plejehjem, madordninger, kørselsordninger som tilbud til sociale aktiviteter. Jeg er politisk interesseret og aktiv, og de generelt gode politiske holdninger skal gerne omsættes i den konkrete virkelighed for de ældre.

 • Mariann Scholte Mehder, Himmelev

  Mariann Scholte Mehder, Himmelev. Tlf. 46 32 40 25

  Efter 2 perioder i Ældrerådet, ønsker jeg fortsat at forbedre forholdene for alle 60+. Der skal være muligheder for et godt ældreliv med gode boligforhold samt fokus på normering af plejepersonale. Jeg har fingeren på pulsen – bl.a. i Bruger- og Pårørenderåd på et plejecenter og som redaktionsmedlem i 60PLUS. Det er vigtigt, at vi som Ældreråd hele tiden er meget synlige for de valgte politikere i Byrådet til gavn for alle 60+ i Roskilde.

 • Stence Sparrevohn, Svogerslev

  Stence Sparrevohn, Svogerslev. Tlf. 42 76 75 56

  Jeg har stort set hele mit liv været foreningsaktiv, som spejderleder i næsten 50 år, og i den forbindelse medlem af Folkeoplysningsudvalget i 8 år. Jeg har taget initiativ til at starte RED BARNET’s genbrugsbutik, og var dens leder igennem 10 år. Jeg har i gennem foreningslivet gjort mig mange erfaringer, og ved, at der skal udvises initiativ og praktiske handlinger, hvis noget skal ske. Jeg vil gerne bidrage til rådets arbejde, så Roskilde fortsat er en dejlig by at leve som ældre i.

 • Erik Strand, Jyllinge

  Erik Strand, Jyllinge. Tlf. 26 85 93 26

  Har boet i Jyllinge i 37 år og er 69 år. Jeg har tre børn og er samboende med Birgitte. Er uddannet på CBS i regnskab og økonomi og var i 14 år økonomidirektør på TOMS.

  Medlem af Ældrerådet og sidder i forretningsudvalget som kasserer. Som kontaktperson i Kastanjehaven er jeg tæt på et plejecenter. Er aktiv i Gundsø Amatørscene. Også aktiv i Kulturprojekt Spraglehøjgaard som bestyrelsesmedlem. Medlem af Gundsø Pensionistforening og Ældresagen.

  Jeg har særlig interesse i Ældrerådet på det sociale og kulturelle område.

 • Lena Therp, Roskilde

  Lena Therp, Roskilde. Tlf. 29 21 90 50

  Jeg er tidligere underviser indenfor de videregående uddannelser og har en pædagogisk grunduddannelse og kunstnerisk uddannelse. Jeg syntes ældregruppen i dag er kendetegnet ved at mange ældre er aktive og ressourcestærke. Så har vi også en gruppe ældre, som af forskellige årsager, det kan være et hårdt og nedslidende arbejdsliv, sygdom og skuffelser i livet, har det vanskeligt. Denne gruppe har efter min mening ekstra brug for opmærksomhed og omsorg. Det skal vi som samfund tage vare på.

Læs mere om valget i 60PLUS

Senest opdateret

05.10.2017