You are here

Affaldsordning

I løbet af 2017 og 2018 ændres måden hvorpå, du får hentet dit affald. Se hvornår den nye ordning kommer til dig.

I løbet af 2017 og 2018 skal alle borgere i Roskilde Kommune begynde at sortere i nye affaldstyper – nemlig madaffald og metal.

Alle borgere i kommunen kan ikke overgå til den nye affaldsordning på én gang. Derfor sker overgangen til den nye ordning i etaper i løbet af 2017 og 2018.

Derudover er der forskel på, om du bor i en husstand med egen affaldsløsning, eller du bor i en husstand med fælles affaldsløsning – f.eks. etageboliger.

 

Jeg bor i en husstand med egen affaldsløsning

For borgere med egen affaldsløsning implementeres den nye affaldsordning over 4 omgange.

Roskilde syd (tidligere Ramsø kommune): 1. maj 2017
Roskilde nord (tidligere Gundsø Kommune): 1. september 2017
Roskilde midt-vest: 1. februar 2018 – se kort
Roskilde midt-øst: 1. maj 2018 – se kort

Alt efter hvor du bor i kommunen, overgår du til den nye affaldsordning og modtager nye beholdere ca. 4-8 uger før opstart.

 

Jeg bor i en husstand med fælles løsning

For borgere i f.eks. etagebolig eller rækkehuse med fælles affaldsløsning implementeres den nye affaldsordning over 4 omgange.

Roskilde syd (tidligere Ramsø kommune): 1. maj 2017
Roskilde nord (tidligere Gundsø Kommune): 1. september 2017
Roskilde midt-vest: 1. september 2018 – se kort
Roskilde midt-øst: 1. november 2018 – se kort

Alt efter hvor du bor i kommunen, overgår du til den nye affaldsordning og modtager nye beholdere ca. 4-8 uger før opstart.

 

Senest opdateret

02.10.2017