You are here

Elevtrivsel

Eleverne kan generelt godt kan lide at gå i skole. De synes godt om deres klasse og har en positiv opfattelse af skolen. Samtidig har de faglig interesse for det, der foregår i undervisningen.

Eleverne i Roskilde Kommune trives og er generelt bedre end gennemsnittet i resten af de danske kommuner. Trivslen er højst i 0.-3. klasse, men også høj i 4.-9. klasse. Det viser resultaterne af den første nationale trivselsmåling, som Undervisningsministeriet har gennemført i perioden den 26. januar til den 24. marts 2015.

Gode relationer og trygt undervisningsmiljø

Trivsel handler om elevernes oplevelse af at være en del af det sociale og faglige fællesskab. Gode sociale relationer og et trygt undervisningsmiljø for alle er centralt for, at eleverne har lyst til og mulighed for lære og udvikle sig.

På tværs af kompetencer og faglighed udvikler skoleledere, lærere, pædagoger og andre samarbejdspartnere elevernes trivsel gennem gode samarbejder og forskellige aktiviteter. Undervisningen og aktiviteterne som skolerne sætter i værk for at styrke læringen, trivslen og udviklingen skal ske i et godt læringsfællesskab, der er en forudsætning for inklusion og trivsel. Det er i dette fællesskab, eleverne lærer - af lærerne og af hinanden.

Skolernes ihærdige arbejde bærer frugt

På en række parametre ligger Roskilde Kommunes skoler højere end landsgennemsnittet. Hvor 72 procent af 4.-9. klasserne på landsplan tit eller meget tit er glade for deres skole, så er det 76 procent i Roskilde Kommune. Eleverne er glade for at gå i skole, og fire ud af fem elever i 0.-3. klasse er glade for deres lærere. Undersøgelsen viser også, at få elever føler sig ensomme.

Se den samlede oversigt over resultaterne for skolerne i Roskilde Kommune under Skole- og Børneudvalgets referater pkt. 87 'Resultater af national trivselsundersøgelse i folkeskolen'.

Roskilde Kommune deltager i et program for læringsledelse, og her følger og analyserer forvaltningen løbende trivslen i Roskilde Kommunes folkeskoler for at målrette indsatser og efteruddannelse mod elevernes trivsel.

Den nationale trivselsmåling

Ambitionerne om øget faglighed og trivsel gælder både for elever i det almene undervisningstilbud og for elever, som modtager undervisning i specialtilbud. Hvert år bliver der gennemført en national måling af trivslen. Målingen skal vise udviklingen og samtidig være et arbejdsredskab for skolerne til at forbedre trivslen og undervisningsmiljøet. Skolerne kan nemlig gå ind og se resultaterne for deres egne klasser og resultaterne kan give skolerne vigtig viden om, hvor der er noget, de skal arbejde med.

I den seneste undersøgelse deltog cirka 470.000 elever i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Læs mere om den nationale trivselsmåling.

Senest opdateret

04.05.2017