You are here

Undervisning og lektiehjælp

Lektiehjælpen er målrettet de fagligt stærke og mindre stærke elever. Der nye og et større fokus på nogle fag. Er dit barn tosproget, er der mulighed for modersmålsundervisning.

Nye fag

Hjemkundskab ændrer navn til Madkundskab, og faget har øget fokus på viden og færdigheder inden for mad og madlavning. Derudover er Sløjd og Håndarbejde slået sammen under navnet Håndværk og design.

I Roskilde Kommune vil vi sikre os, at skolerne har de nødvendige kompetencer og fysiske rammer, inden de udbyder de nye fag. Nogle skoler udbyder og underviser allerede i fagene, men det bliver først obligatorisk at undervise i fagene i skoleåret 2016/17.

Lektiehjælp for alle

Det er den enkelte skole, der har ansvaret for lektiehjælpen og den faglige fordybelse. Det er derfor en god idé at forhøre dig på skolen, hvor og hvordan det er indrettet og tilrettelagt. Selve lektiehjælpen bliver varetaget af lærere eller pædagoger afhængig af niveau og den faglige fordybelse.

Målet med lektiehjælpen og den faglige fordybelse er, at alle elever får lige muligheder for at få hjælp til lektierne og udviklet deres faglige kompetencer. Fagligt stærke elever kan således blive udfordret yderligere, og de mindre stærke elever kan få den hjælp og støtte, de behøver. Ingen elever skal miste lysten til at lære.

Helt konkret kan tiden bruges til, at eleverne får tid til at afslutte opgaver fra dagens undervisning, eller køre turboforløb i fx tegnsætningsregler, engelsk grammatik eller emner fra fysikkens verden.

Tosprogede elever

Dansk som andet sprog

Roskilde Kommune tilbyder flere forskellige former for undervisning, der tilgodeser tosprogede elevers behov.

Tosprogede elever kan modtage undervisning i Dansk som andetsprog, hvis skolen vurderer, at de har behov for det. Undervisningen kan tilbydes som basisundervisning i modtageklasser eller som supplerende undervisning i eller uden for den normale skoletid.

Taler dit barn ikke dansk, så starter skolegangen i en modtageklasse. Når dit barn har lært nok dansk til at få udbytte af undervisning i en almindelig klasse, fortsætter skolegangen i en af folkeskolerne.

Der er modtageklasser 0.–9. klasser på Hedegårdenes Skole og Tjørnegårdskolen.

Unge mellem 15-17 år bliver tilbudt undervisning på Clavis Sprog og Kompetence.

Modersmålsundervisning

Tosprogede elever kan modtage modersmålsundervisning under forudsætning af, at der er 12 elever med samme sprog samt en egnet lærer.

Spørgsmål og svar om tosprogede elever

 • Hvordan indskriver jeg mit barn i en modtageklasse?

  Taler dit barn ikke dansk og vil du gerne have dit barn i en modtageklasse, så skal du henvende dig til tosprogskonsulent Mette Lene Madsen på tlf. 46 31 41 30 eller mettelm@roskilde.dk.

 • Hvordan får mit barn supplerende undervisning i dansk som andetsprog?

  Vurderer skolen, at dit barn har behov for undervisning i Dansk som andetsprog, bliver det tilbudt støtte i eller uden for den normale skoletid.

   

 • Hvordan tilmelder jeg mit barn til modersmålsundervisning?

  Tosprogede elever kan modtage modersmålsundervisning. Der skal være 12 elever med samme sprog på et hold samt en egnet lærer.

  Tilmelding og henvendelser skal ske til tosprogskonsulent Mette Lene Madsen på 46 31 41 30 eller mettelm@roskilde.dk

  Der bliver pt. undervist i sprogene:

  • Arabisk
  • Farsi/dari
  • Fransk
  • Russisk
  • Tyrkisk
  • Tysk
  • Spansk

Senest opdateret

23.09.2016