You are here

Affaldsgebyrer for private husstande - 2015/2016

Gebyrer for renovation er opdelt i et fast og et variabelt gebyr. Det faste gebyr afhænger af, hvilken type bolig, du bor i. Det variable gebyr afhænger af, hvor stor din affaldsspand er.

Taksterne for renovation og affald for private husstande, som du finder nedenfor, er inkl. moms.

Du finder dit samlede gebyr ved at lægge det faste og det variable gebyr sammen.

De ordninger som er nævnt, stilles til rådighed for alle husstande. Det vil sige at der ikke betales i forhold til om ordningen anvendes.

Med hensyn til storskrald og haveaffald dækker ordningen omkostninger til bortskaffelse af affald fra de frivillige ordninger, som kommunen tilbyder, mens haveaffald primært dækker afholdelse af kompostdage i foråret. Ordninger for farligt affald er tilsvarende primært muligheden for at aflevere farligt affald på apoteker, farvehandlere, detailhandel m.v.

Nederst på siden kan du læse mere om eventuelle ændringer i dit renovationsgebyr.

Renovation og affald - private husstande (Alle priser er angivet i kr/år)Takster 2015 inkl. momsTakster 2016 inkl. moms
Faste gebyrer
Enfamilieboliger total (100 %)1.426,381.832,68
heraf administration m.v.125,00534,03
heraf storskrald og haveaffald28,6329,95
heraf papir, pap og glas180,00178,30
heraf farligt affald5,885,86
heraf genbrugsplads1.086,881.084,54
Etageboliger total (70 %)998,461.282,88
heraf administration m.v.87,50337,82
heraf storskrald og haveaffald20,0420,97
heraf papir, pap og glas126,00124,81
heraf farligt affald4,114,10
heraf genbrugsplads (typisk boligforeninger (70 %))760,81759,18
Ungdomsboliger (60 %)855,831.099,61
heraf administration m.v.75,00320,42
heraf storskrald og haveaffald17,1817,97
heraf papir, pap og glas108,00106,98
heraf farligt affald3,533,52
heraf genbrugsplads652,13650,72
Sommerhuse (50 %)713,19916,34
heraf administration m.v.62,50226,02
heraf storskrald og haveaffald14,3114,98
heraf papir, pap og glas90,0089,15
heraf farligt affald2,942,93
heraf genbrugsplads543,44542,27
Kolonihaver (25 %)256,75329,09
heraf administration m.v.22,50.96,13
heraf storskrald og haveaffald5,155,39
heraf papir, pap og glas32,4032,09
heraf farligt affald1,061,06
heraf genbrugsplads195,64195,22
Variabelt gebyr. Varierer efter hvor stor din beholder til dagrenovation er, og den koster pr. enhed:
110 liter 1.190,171.111,05
140 liter beholder1.493,541.395,25
180 liter beholder1.657,101.551,75
240 liter beholder1.815,151.710,48
400 liter beholder2.399,232.277,81
500 liter beholder2.674,712.555,09
600 liter beholder3.026,152.901,72
660 liter beholder3.197,363.063,31
770 liter beholder3.586,093.443,00
800 liter beholder3.786,373.631,46
KUN FOR SOMMERHUSE OG KOLONIHAVER. Det variable gebyr varierer efter, hvor stor din beholder til dagrenovation er, og den koster pr. enhed:
110 liter 694,26648,11
140 liter beholder871,23813,89
180 liter beholder966,64905,19
240 liter beholder1.058,84997,78
400 liter beholder1.399,551.328,72
500 liter beholder1.560,241.490,47
600 liter beholder1.765,251.692,67
660 liter beholder1.865,131.786,93
770 liter beholder2.091,892.008,42
800 liter beholder2.208,712.118,35
Gebyr for ekstra afhentning pr. gang
110 liter sæk og 2-hjulet beholder137,75162,75
4-hjulet beholder161,75186,75
Ekstra mærkater pr. stk.30,00 kr.30,00
Indlægssække pr. container pr. år650,00650,00
Ekstraydelse for afstand
(40 - 80 meter fra skel) pr. sæk eller beholder pr. år.342,78339,44
Betaling for brug af ekstra ressourcer pr. time. Betaling pr. begyndt halv time.
Særgebyr1.351,381.351,38
Tillægs gebyr1.351,381.351,38
Årlig udgift til tømning af nedgravet container på 5 m329.701,4828.140,48

Hvorfor stiger mit renovationsgebyr?

I forbindelse med udrulning af den nye affaldsordning i Roskilde Kommune, er vi nødt til at lade renovationsgebyret stige lidt.

Baggrunden er at vi skal købe nye og flere affaldsbeholdere til dig og de andre husstande i kommunen. Du eller din boligforening skal altså ikke selv ud, at købe beholdere til den nye affaldsordning. Vi investerer samtidig i nye skraldebiler, der larmer mindre og udleder mindre emission til gavn for miljøet.

Derfor  er renovationsgebyret steget.

Vi har investeret i nye beholdere for, at kunne give dig en langt bedre service, og gøre det meget lettere for dig, at sortere dit affald der, hvor du bor. Mere specifikt stræber vi efter at sortere mindst 50 % af husholdningsaffaldet til genanvendelse i 2022.

Byrådet har vedtaget at lade renovationsgebyret stige med ca. 300 kr. for enfamilieboliger i 2016. For de øvrige boligtyper er det forholdsvis mindre. Efter et udbud af indsamling og levering af beholdere medio 2016 vil det være muligt at fordele omkostningen præcist på de enkelte affaldsordninger, men indtil da har vi valgt at lægge hele omkostningen på det faste gebyr..

Vi håber efter implementering af den nye affaldsløsning at kunne sænke gebyrerne. Blandt andet har det betydning, når vi kan sælge fx papir og pap og derved holde omkostningen til affaldsordningen nede.

Kontakt

Affald og Genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 36 21

Senest opdateret

29.08.2016