You are here

Affaldsgebyrer for private husstande - 2016/2017

Gebyrer for renovation er opdelt i et fast og et variabelt gebyr. Det faste gebyr afhænger af, hvilken type bolig, du bor i. Det variable gebyr afhænger af, hvor stor din affaldsspand er.

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2017 har byrådet vedtaget en række affaldsgebyrer. De mest anvendte affaldsgebyrer er nævnt nedenfor, men du finder hele Takstkataloget på dette link: Takstkataloget

I efteråret 2015 vedtog byrådet en ny affaldsordning, der skal rulles ud til alle private husstande i løbet af 2017 og 2018. Affaldsgebyrerne for den nye og den gamle ordning er forskellige, da ydelserne også er forskellige. Det betyder, at alle private husstande i 2017 starter på gammel ordning, og løbende kommer på ny ordning efterhånden som den nye affaldsordning rulles ud i de enkelte områder.

Her kan du se hvornår din husstand bliver en del af den nye affaldsordning.

Gammel ordning

I den gamle ordning er affaldsgebyret opdelt i ét fast og ét variabelt gebyr. Det faste gebyr afhænger af, hvilken type bolig, du bor i. Det variable gebyr afhænger af, hvor stor din affaldsspand til dagrenovation er.

Du finder dit samlede gebyr ved at lægge det faste og det variable gebyr sammen.

Ny ordning

I den nye affaldsordning er affaldsgebyret opdelt i to faste gebyrer og et variabelt gebyr. Du betaler ét fast gebyr for administration, storskrald/haveaffald, farligt affald og genbrugspladserne.

Det andet faste gebyr dækker brug af ordninger for genanvendeligt affald. Det er afhentning m.v. for papir, pap, glas og metal, uanset om vi henter ved husstanden eller på en områdeplads. Begge de faste gebyrer er afhængige af, hvilken type bolig, du bor i. Det variable gebyr afhænger af, hvor stor din affaldsspand til restaffald er.

Du finder dit samlede gebyr ved at lægge de to faste gebyrer og det variable gebyr sammen.

Dette gælder for begge ordninger

I forhold til det faste gebyr så betaler du for ordninger, som stilles til rådighed. Det vil sige, at der ikke betales i forhold til om ordningen anvendes.

Gebyret for storskrald og haveaffald dækker omkostninger til bortskaffelse af affald fra ordninger, som kommunen tilbyder. Ordninger for farligt affald er tilsvarende primært muligheden for at aflevere farligt affald på apoteker, farvehandlere, detailhandel m.v.

Affaldsgebyrerne for private husstande er, hvis andet ikke fremgår, angivet som kr./år. Alle affaldsgebyrer er inkl. moms.

Affaldsgebyrerne for private husstande 2016/2017

Regneeksempel på det nye affaldsgebyr

Hvorfor stiger mit renovationsgebyr?

I forbindelse med udrulning af den nye affaldsordning i Roskilde Kommune, er vi nødt til at lade renovationsgebyret stige lidt.

Baggrunden er at vi skal købe nye og flere affaldsbeholdere til dig og de andre husstande i kommunen. Du eller din boligforening skal altså ikke selv ud, at købe beholdere til den nye affaldsordning. Vi investerer samtidig i nye skraldebiler, der larmer mindre og udleder mindre emission til gavn for miljøet.

Derfor  er renovationsgebyret steget.

Vi har investeret i nye beholdere for, at kunne give dig en langt bedre service, og gøre det meget lettere for dig, at sortere dit affald der, hvor du bor. Mere specifikt stræber vi efter at sortere mindst 50 % af husholdningsaffaldet til genanvendelse i 2022.

Byrådet har vedtaget at lade renovationsgebyret stige med ca. 300 kr. for enfamilieboliger i 2016. For de øvrige boligtyper er det forholdsvis mindre. Efter et udbud af indsamling og levering af beholdere medio 2016 vil det være muligt at fordele omkostningen præcist på de enkelte affaldsordninger, men indtil da har vi valgt at lægge hele omkostningen på det faste gebyr..

Vi håber efter implementering af den nye affaldsløsning at kunne sænke gebyrerne. Blandt andet har det betydning, når vi kan sælge fx papir og pap og derved holde omkostningen til affaldsordningen nede.

Kontakt

Affald og Genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 36 21

Senest opdateret

14.02.2017