You are here

Affaldsgebyrer for private husstande - 2017

I efteråret 2015 vedtog byrådet en ny affaldsordning, der skal rulles ud til alle private husstande i løbet af 2017 og 2018. Den nye affaldsordning betyder også nye affaldsgebyrer.

Den gamle ordning = sortering som hidtil

I den gamle ordning betaler du et fast og et variabelt gebyr. Det faste gebyr afhænger af, hvilken type bolig, du bor i. Det variable gebyr afhænger af, hvor stor din affaldsspand til dagrenovation er.

Du finder dit samlede gebyr ved at lægge det faste og det variable gebyr sammen.

Ny ordning = mere sortering

I den nye affaldsordning er affaldsgebyret opdelt i to faste gebyrer og et variabelt gebyr. Du betaler et fast gebyr for administration, storskrald/haveaffald, farligt affald og genbrugspladserne. Det andet faste gebyr dækker brug af ordninger for genanvendeligt affald. Begge de faste gebyrer er afhængige af, hvilken type bolig, du bor i. Det variable gebyr afhænger af, hvor stor din affaldsspand til restaffald er.

Du finder dit samlede gebyr ved at lægge de to faste gebyrer og det variable gebyr sammen.

Dette gælder for begge ordninger

I forhold til det faste gebyr så betaler du for ordninger, som stilles til rådighed. Det vil sige, at der ikke betales i forhold til om ordningen anvendes.

Gebyret for storskrald og haveaffald dækker omkostninger til bortskaffelse af affald fra ordninger, som kommunen tilbyder. Ordninger for farligt affald er tilsvarende primært muligheden for at aflevere farligt affald på apoteker, farvehandlere, detailhandel m.v.

Affaldsgebyrerne for private husstande er, hvis andet ikke fremgår, angivet som kr./år. Alle affaldsgebyrer er inkl. moms.

 

Kontakt

Affald og Genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 36 21

Senest opdateret

21.09.2017