You are here

Fælles affaldsløsning - gammel ordning

For dig, som bor i en husstand med fælles affaldsløsning - f.eks. etageboliger eller rækkehuse.

I løbet af 2017 og 2018 starter en ny affaldsordning for alle borgere i Roskilde Kommune. Du kan læse mere om den nye affaldsordning her, og  se hvornår du overgår til den nye ordning.

Når du er på den gamle ordning, og du bor i en husstand med fælles affaldsløsning, har du følgende beholdere:

 • Containere til dagrenovation
 • Containere til papir/karton

Muligvis har din boligforening også opstillet beholdere til andre typer affald.

Vi har her på siden samlet alle de vigtigste informationer, så du kan læse mere om din nuværende affaldsordning.

Er du i tvivl om, hvilken ordning du er på? Læs mere om hvilken ordning du er på.

Hvorfor skal vi have en ny affaldsordning?

Læs mere om, hvorfor det er nødvendigt med en ny affaldsordning med mere fokus på sortering og genanvendelse.

Hvad skal du vide om dit affald

 • Dagrenovation

  Hvad er dagrenovation?

  Dagrenovation er alt det affald, der kommer fra din husholdning inkl. madaffald, når du har frasorteret papir, karton, pap, glas, metal, elektronik og farligt affald.

  Ja tak til:

  • Alle madrester – tilberedte eller rå
  • Brugt køkkenrulle
  • Afskårne blomster og potteplanter uden jord
  • Kaffe- og tefiltre
  • Kattegrus
  • Yoghurt-, mælke- og juicekartoner
  • Emballage med madrester
  • Al plastemballage
  • Tandpasta- og cremetuber
  • Tandbørster
  • Bleer og hygiejneprodukter
  • Tuber fra mayonnaise, remulade el. lign.
  • Aske og støvsugerposer, som er forsvarligt indpakket
  • Snavsede pizzabakker
  • Vatpinde
  • Engangsservice

  Nej tak til:

  • Elpærer – de skal sorteres som farligt affald
  • Elektronik – dette skal sorteres som elektronisk affald
  • Kemikalieflasker og maling – dette skal sorteres som farligt affald

  Hvordan skal jeg håndtere min dagrenovation?

  Det er vigtigt, at du lægger alt dit dagrenovation i poser. Dette minimerer risikoen for dårlig lugt, samt at madrester ikke løber ud og gør din affaldsbeholder beskidt. Du skal selv købe dine affaldsposer i diverse supermarkeder.

  Du må ikke overfylde din affaldsbeholder, så risikerer du, at skraldemanden ikke tager dit affald med.

  Skarpe og spidse genstande samt støvende, vådt eller uhygiejnisk affald skal være forsvarligt indpakket, inden det kommes i sækken eller beholderen.

  Hvornår får jeg tømt?

  Din beholder til dagrenovation tømmes hver uge.

  Se præcis, hvilke dage du får tømt dine forskellige affaldsbeholdere via vores selvbetjeningsløsning. Alt du skal gøre er at indtaste din adresse.

  Se dine tømmedage her

  Hvordan ser min beholder ud?

  Mange har et trådstativ til deres dagrenovation, hvor affaldet tømmes i en stor pose.

  Hvad sker der med mit affald bagefter?

  Din dagrenovation bliver kørt til forbrænding og brugt til at fremstille el og varme.

  Forbrænding af affald er hårdt for klimaet, da forbrændingen udleder C02. Derfor er det vigtigt, at vi først og fremmest begrænser vores affaldsmængde og sorterer så meget som muligt fra vores restaffald, så vi beskytter miljøet mest muligt.

 • Papir- og kartonaffald

  Hvad er papir/karton-affald?

  Som noget nyt kan du nu også aflevere dit karton-affald i din papirbeholder.

  Papir og karton adskiller sig fra pap ved, at pap oftest har et bølget mellemlag, hvorimod papir og karton ikke har et mellemlag. Desuden er papir og karton af en væsentlig bedre kvalitet, da fibrene er længere og derfor kan genanvendes flere gange.

  Ja tak til:

  • Aviser, ugeblade, magasiner, reklamer (uden plastomslag)
  • Bøger
  • Breve og kuverter (også med rude)
  • Brochurer
  • Skrive- og tegnepapir
  • Rør fra køkkenrulle
  • Kartonæsker fra f.eks. rosiner, morgenmad, tandpastatuber o. lign.
  • Gavepapir (men ikke gavebånd)

  Nej tak til:

  • Vådt og snavset papir
  • Servietter og aftørringspapir - det skal sorteres som restaffald
  • Pizzabakker - det skal sorteres som restaffald
  • Mælke- og juicekartoner
  • Havregrynsposer, melposer o. lign.

  Vidste du: Papiraffald kan genbruges op til 7 gange!

  Hvordan skal jeg håndtere mit papir-/kartonaffald?

  For at sikre en optimal genanvendelse af papir- og kartonaffald skal det være rent. Papir og karton kan lægges direkte i affaldsbeholderen, det må ikke lægges i plastikposer først.

  Hvornår får jeg tømt?

  Din beholder til papir og karton tømmes hver 6. uge.

  Se præcis, hvilke dage du får tømt dine forskellige affaldsbeholdere via vores selvbetjeningsløsning. Alt, du skal gøre er at indtaste din adresse.

  Se dine tømmedage her

  Hvordan ser min beholder ud?

  Din beholder er grøn og omtales også som ”Otto”.

  Hvad sker der med mit papir-/kartonaffald bagefter?

  Når dit papir- og kartonaffald er blevet indsamlet af skraldebilen, bliver det kørt til Gadstrup Genbrugsanlæg, hvor det bliver sorteret og inddelt i mange forskellige grupper. Papiret bliver renset for tryksværte og opløst i vand. Den opløste papirmasse kan herefter laves om til genbrugspapir.

  Vidste du, at ved at genbruge 100 kg papir sparer du 26.240 liter vand, 1750 liter olie og 17 træer. I de første syv måneder af år 2017 har Roskildes borgere afleveret 2 ton papir/karton til genanvendelse.

 • Glasaffald

  Hvad er glasaffald?

  Glasaffald er som udgangspunkt alt glas, som der har været mad og drikke i.

  Ja tak til:

  • Vin- og ølflasker
  • Konservesglas fra f.eks. oliven, rødbeder, syltede agurker m.m.
  • Syltetøjsglas
  • Drikkeglas og kander – også skår
  • Flasker fra saft og andre drikke
  • Krydderiglas

  Nej tak til:

  • Ildfast glas eller ildfaste fade – de skal afleveres på genbrugspladsen
  • Porcelæn og keramik – det skal afleveres på genbrugspladsen
  • Elpærer – de skal sorteres som farligt affald
  • Vinduer og spejle – de skal afleveres på genbrugspladsen

  Vidste du, at en almindelig husstand i gennemsnit indsamler 27 kg. glas om året? Det kan blive til ca. 50 nye vinflasker.

  Hvordan skal jeg håndtere mit glasaffald?

  Indtil du overgår til den nye affaldsordning, kan du ikke sortere glasaffald hjemme hos dig selv. Dit glasaffald skal i stedet afleveres i fælles glaskuber, som er opstillet rundt omkring i kommunen.
  Se din nærmeste beholder til aflevering af glas

  Du må gerne lade låget sidde på dit glasaffald. Det afhjælper, at tilbageværende madrester ikke løber ud i din beholder. Låget bliver frasorteret på behandlingsanlægget.

  Hvornår får jeg tømt?

  Indtil du overgår til den nye affaldsordning, kan du ikke sortere glasaffald hjemme hos dig selv. Dit glasaffald skal i stedet afleveres i fælles glaskuber, som er opstillet rundt omkring i kommunen.
  Se din nærmeste beholder til indlevering af glas

  Du kan altid aflevere dit glasaffald på din lokale genbrugsstation.
  Find din nærmeste genbrugsstation

  Hvad sker der med mit glasaffald bagefter?

  Dit glasaffald afleveres til Gadstrup Genbrugsanlæg. 

  De hele flasker bliver skyllet og bruges så igen. Glasskår og ituslået glas smeltes om til nye glasprodukter f.eks. til ølflasker eller sildeglas.

  Glas fremstilles af meget fint sand. Det kræver 7 gange så meget energi at smelte sand om til glas, som det gør at genbruge glas. Derfor er genbrug af glas en stor miljø- og energimæssig gevinst. 

 • Metalaffald

  Hvad er metalaffald?

  Metalaffald er flere ting, og det behøver ikke kun komme fra din daglige husholdning.

  Ja tak til:

  • Konservesdåser - f.eks. tomat-, ananas- og kagedåser m.m.
  • Øl- og sodavandsdåser
  • Rene aluminiumsbakker og stanniol
  • Fyrfadslysholdere og kapsler
  • Gryder og pander
  • Løse metallåg fra f.eks. glas
  • Bestik
  • Kaffekapsler
  • Værktøj uden olie
  • Køkkenknive
  • Sakse
  • Skruer og søm

  Nej tak til:

  • Metal med elektronik
  • Affald af metal med batterier eller ledning
  • Trykflasker og spraydåser – de skal frasorteres som farligt affald

  Vidste du, at genanvendelsen af aluminium kun kræver 5 % af den energi, det kræver at udvinde nyt aluminium?

  Hvordan skal jeg håndtere mit metalaffald?

  Indtil du overgår til den nye affaldsordning, kan du ikke sortere metalaffald hjemme hos dig selv. Dit metalaffald skal i stedet afleveres på din lokale genbrugsstation.

  Find din nærmeste genbrugsstation

  Hvornår får jeg tømt?

  Indtil du overgår til den nye affaldsordning, afhentes metalaffald ikke hjemme hos dig. Dit metalaffald skal i stedet afleveres på din lokale genbrugsstation.

  Find din nærmeste genbrugsstation

  Hvad sker der med mit metalaffald bagefter?

  Det indsamlede metalaffald afleveres til Gadstrup Genbrugsanlæg og bliver derefter solgt til oparbejdning i Tyskland eller Sverige.

  Metal er en ikke-fornybar ressource. Det betyder, at når vi har opbrugt det metal, vi finder i undergrunden, kan jorden ikke selv fremstille mere. Produktion af metal er en stor belastning for miljøet. Derfor er det meget vigtigt, at vi genanvender vores metalaffald. I gennemsnit producerer en husstand 18 kg metalaffald årligt.

  Vidste du, at ved fremstilling af 1 kg nyt aluminium, produceres 85 kilo affald? 1 kg genbrugs-aluminium af f.eks. tomme tomatdåser og sodavandsdåser producerer kun 3,5 kilo affald.

 • Papaffald

  Hvad er papaffald?

  Pap adskiller sig fra papir og karton ved, at det oftest har et bølget mellemlag, hvorimod papir og karton ikke har et mellemlag.

  Derudover er pap af en væsentlig ringere kvalitet end papir/karton, da teksturfibrene i pap er korte.

  Ja tak til:

  • Papkasser og paprør
  • Bølgepap

  Nej tak til:

  • Vådt og snavset pap - det skal sorteres som restaffald
  • Pap med plast - det skal sorteres som restaffald
  • Flamingo - det er lavet af olie og skal i restaffald

  Hvordan skal jeg håndtere mit papaffald?

  Dit papaffald skal være tørt og forholdsvis rent, og det skal afleveres i en opstillet papbeholder eller på din lokale genbrugsstation.

  Det er en god ide at folde dine papkasser sammen, ellers bliver beholderen hurtigt fyldt op.

  Hvornår får jeg tømt?

  Vi tømmer ikke papaffald hjemme hos den enkelte borger. Muligvis har dit boligselskab opstillet en affaldsbeholder til pap. Du kan altid aflevere dit papaffald på genbrugspladsen.

  Find din nærmeste genbrugsplads

  Du kan også aflevere dit papaffald i de opstillede offentlige containere, som du finder rundt om i kommunen. Se en oversigt her.

  Hvad sker der med mit papaffald bagefter?

  Når du afleverer dit papaffald til genanvendelse, bliver det genanvendt til nyt pap. Pappet opløses i vand og kan herefter laves til genbrugspap, som er velegnet til f.eks. nye papkasser.

 • Batterier og småt elektronik

  Hvad er småt elektronikaffald?

  Elektronikaffald kan karakteriseres som alle strømforbrugende redskaber, maskiner og instrumenter. Kort sagt er det alt det affald, som bruger strøm fra en ledning, batteri eller solceller.

  Ja tak til:

  • Alle typer batterier
  • El-tandbørster
  • Mindre elektriske køkkenapparater
  • Cykellygter
  • Mobiltelefoner og opladere
  • Fjernbetjeninger
  • Sko med LED-lys
  • Lyskæder

  Nej tak til:

  • Stort elektronikaffald - det skal afleveres på genbrugspladsen
  • Farligt affald – f.eks. kemikalier, olierester, el-pærer m.m.

  Hvordan skal jeg håndtere mit elektronikaffald?

  Småt elektronikaffald og batterier kan afleveres i de opstillede batteribokse eller på din lokale genbrugsplads.
  Find din nærmeste genbrugsplads

  Hvornår får jeg tømt?

  Din batteriboks bliver tømt samtidig med din papirbeholder, som tømmes hver 6. uge.

  Du kan altid aflevere dit elektronikaffald på din lokale genbrugsplads.
  Find din nærmeste genbrugsplads

  Hvad sker der med mit elektronikaffald bagefter?

  Det er producenten, der ejer elektronik-affaldet, og derfor behandles el-affald ikke af kommunen. Kommunen er blot pålagt at stille afleveringspladser til rådighed på deres genbrugsstationer.

  Når elektronikaffald behandles, skilles det ad og genanvendelige dele genanvendes.

 • Farligt affald

  Hvad er farligt affald?

  Farligt affald er affald, som er særligt skadeligt for miljøet. Farligt affald må aldrig hældes i kloakken eller lægges i din affaldsbeholder.

  Ja tak til:

  • Kemikalierester og gift
  • Olierester
  • Plantegift og gødning
  • Spraydåser
  • Lysstofrør
  • El- og sparepærer
  • Neglelak
  • Maling
  • Opløsningsmidler
  • Blæk- og printerpatroner
  • Skadedyrsgift

  Nej tak til:

  • Elektronikaffald
  • Medicinrester - de skal afleveres på apoteket

  Hvordan skal jeg håndtere mit farlige affald?

  Du skal aflevere dit farlige affald på din lokale genbrugsplads.
  Find din nærmeste genbrugsplads

  Du bør altid aflevere dit farlige affald i sin originale emballage, så der ikke er tvivl om, hvad der er i beholderen. Hvis du ikke længere har originalemballagen, skal du mærke den nye beholder, så det tydeligt fremgår, hvad der er i beholderen.
  På den måde sikrer du, at det farlige affald bliver behandlet korrekt.

  Enkelte forretninger tager imod bestemte typer farligt affald. Læs mere om forretningerne her.

  Hvornår får jeg tømt?

  Du får ikke afhentet dit farlige affald. Du skal i stedet aflevere dit farlige affald på din lokale genbrugsplads.
  Find din nærmeste genbrugsplads

  Hvad sker der med mit farlige affald bagefter?

  Efter det farlige affald er blevet afleveret, bliver det identificeret og kørt til fabrikker i ind- og udland. Fabrikkerne er specialister i at destruere det farlige affald på en sikker og miljøhensigtsmæssig måde. Noget farligt affald brændes ved meget høje temperaturer. Således uskadeliggøres giftstofferne i affaldet, og varmen fra forbrændingen kan udnyttes til energiproduktion.

 • Storskrald

  Hvad er storskrald?

  Storskrald er typisk ting, som er for store til at komme i den almindelige affaldsbeholder. Det kan f.eks. være møbler, cykler, elektronik, haveaffald m.m.

  Hvordan skal jeg håndtere mit storskrald?

  Hvis du har storskrald, som du gerne vil af med, har du tre muligheder:

  • Brug fællesordningen for storskrald og haveaffald
  • Brug henteordningen for storskrald og haveaffald
  • Aflever dit storskrald på genbrugspladsen

  Læs mere om, hvordan du tilmelder dig kommunens storskraldsordning

  Muligvis har din boligforening en særskilt ordning for storskrald. Her henviser vi til dem for yderligere information.

  Hvornår får jeg tømt?

  I Roskilde kommune afhenter vi ikke automatisk dit storskrald. Læs mere om, hvordan du tilmelder dig kommunens storskraldsordning.

  Du kan også aflevere dit storskrald på din lokale genbrugsplads.
  Find din nærmeste genbrugsplads

  Hvad sker der med mit storskrald bagefter?

  Når du selv afleverer dit storskrald på genbrugspladsen, kan du vælge om det skal være til direkte genanvendelse, eller om det skal til forbrænding. Hvis vi afhenter dit storskrald hjemme hos dig, inddeles det i genanvendelige dele, og resten ryger til forbrændingen. En lille smule storskrald fra husholdningen bliver deponeret, hvis det f.eks. indeholder PVC, og derfor ikke egner sig til forbrænding.

Kontakt

Affald og Genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Affald og Genbrug
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 36 21

Senest opdateret

22.03.2018