You are here

Genbrugspladser

I Roskilde Kommune ligger der tre genbrugspladser. Du kan også bruge de øvrige pladser, som KARA/NOVEREN driver i bl.a. Lejre og Kalundborg Kommune.

Foruden de tre genbrugspladser i Roskilde Kommune, kan du også bruge øvrige pladser, som KARA/NOVEREN driver for kommunerne i Lejre, Køge, Stevns og Kalundborg Kommune.

På pladserne kan du komme af med alle typer affald i ubegrænsede mængder. Eneste undtagelser er dagrenovation, som ikke må afleveres på genbrugspladsen. Du må maksimalt aflevere 1 m3 ren jord og maksimalt 15 eternitplader pr. uge pr. kunde.

Læs mere på KARA/NOVERENs hjemmeside

Hvor ligger genbrugspladserne?

Roskilde, Vestre Hede Vej 32
Åbningstider
Alle dage kl. 9.00-17.00

Jyllinge, Brohaven 2
Åbningstider med bemanding:
Mandag kl. 9.00-17.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00-17.00
Torsdag Lukket
Fredag-søndag kl. 9.00-17.00

Udover disse tider er der ubemandet døgnåbent. Tilmelding til ordningen sker på: www.karanoveren.dk

Viby, Vestergade 25B
Åbningstider med bemanding:
Mandag Lukket
Tirsdag kl. 9.00-17.00
Onsdag kl. 9.00-17.00
Torsdag Lukket
Fredag-lørdag kl. 9.00-17.00
Søndag Lukket

Udover disse tider er der ubemandet døgnåbent. Tilmelding til ordningen sker på: www.karanoveren.dk

Lukkedage

Eneste undtagelser til ovenstående er følgende dage:
24. december (Juleaften) - Lukket
25. december (1. juledag) - Lukket  
26. december (2. juledag) - Lukket   
31. december (Nytårsdag) - Lukket
1. januar - Lukket

Klare sække

Du må kun aflevere affald i klare sække. Det betyder at både affald til forbrænding, haveaffald og affald som fx papir og pap kun må afleveres i klare sække. Sække med papir og pap tømmes og sækken genbruges eller kasseres som forbrændingsegnet affald.

Baggrunden er, at erfaringer viser, at brug af klare sække er med til at øge sorteringen og skabe mere genbrug.

Reglen om brug af klare sække gælder i hele landet.

Ny affaldsordning i 2017

Fra 2017 begynder udrulningen af en ny affaldsordning i Roskilde Kommune. Læs mere her.

Virksomheders adgang til genbrugspladserne

Læs om virksomheders adgang til genbrugspladserne. Du bliver derefter viderestillet til kommunens side om erhvervsaffaldsgebyr og skal så vælge underpunktet "Hvad dækker gebyret".

Senest opdateret

05.12.2016