You are here

Meld problemer med dit affald

Har du ikke fået afhentet dit affald, eller oplever du andre problemer?

Hvis du ikke har fået hentet dit affald, eller du oplever andre problemer med tømning af affald, dine affaldsbeholdere osv. kan du indmelde det hurtigt og nemt i vores selvbetjeningsløsning Renoweb.

Når du indmelder en manglende tømning via Renoweb, går beskeden direkte ud til renovatøren, som herefter afhjælper problemet hurtigst muligt.

I Renoweb kan du bl.a. også se, hvilke dage vi tømmer dine forskellige beholdere, samt hvilket materiel der er tilmeldt på adressen.

Sådan bruger du Renoweb til indberetning af problemer:

  1. Klik på Renoweb
  2. Indtast din adresse inkl. husnummer
  3. Vælg hvilken affaldstype, det drejer sig om f.eks. Restaffald/mad, metal/glas eller papir.
  4. Vælg klagepunkt og vedhæft evt. billede
  5. Indtast kontaktoplysninger
  6. Tjek at dine oplysninger er korrekte
  7. Tryk send

Du har også mulighed for at indmelde din manglende tømning via vores e-mail: affaldoggenbrug@roskilde.dk – skriv manglende tømning i emnefeltet.

Senest opdateret

08.06.2018