You are here

Miljø, natur og vand

Læs om grundvand og drikkevand, forurenet jord, Miljøpuljen, badevand og naturbeskyttelse.

Roskilde Kommune er beriget med noget af landets smukkeste natur. Et afvekslende midtsjællandsk landskab, hvor fjord, skov, vådområder og landbrugsjord spiller smukt sammen.

Kommunen ligger også i et område, som har store og rige vandressourcer, både i form af rent grundvand, vandløb, søer og fjorden. Da der er mange, og ofte modsatrettede interesser i benyttelse af grundvandet, vandløbene, moser og søer, administrerer kommunen på en række områder love og regler, der skal sikre at både vandressourcer og natur beskyttes mod overudnyttelse og forarmelse.

Omkring miljøet i Roskilde Kommune, kan du blandt andet læse hvad du skal gøre, hvis du skal flytte jord, anmelde et miljøuheld eller ønsker at klage over et miljøforhold.

Senest opdateret

02.08.2018