You are here

Ny affaldsordning i 2017 og 2018

Glæd dig til bedre sortering

I løbet af 2017 og 2018 skal dig, der bor i Roskilde Kommune, begynde at sortere i nye affaldstyper – nemlig madaffald og metal/glas. Derfor får du to nye beholdere til din husstand eller den fælles affaldsplads i din gård.

Vi er allerede startet i Roskilde Syd i maj, og nu er turen kommet til Roskilde Nord, eller hvad der svarer til gamle Gundsø Kommune.

I løbet af sommeren 2017 kører vi alle de nye beholdere ud i Roskilde Nord, så alle i området er helt klar, når den nye ordning starter 1. september.

Den nye affaldsordning gør det lettere for dig at være miljø- og ressourcebevidst, uanset hvor du bor.

Har du spørgsmål til din nye affaldsordning, så se vores FAQ længere nede på siden.

Hvorfor skal du tænke på det nu?

Hvis du f.eks. skal renovere din indkørsel eller forhave, skal du overveje, om der er de nødvendige adgangsforhold. Skal du have nyt køkken, vil du måske gerne indtænke en sorteringsløsning under vasken. Indtil videre har politikerne besluttet, at borgerne i Roskilde Kommune skal sortere deres affald i fem fraktioner hjemme hvor de bor. Du skal sortere dit affald i; mad-, rest-, glas-, metal- og papir-/kartonaffald. Affald kan sorteres i mange yderligere fraktioner, og jo mere vi lærer om genanvendelse, og de mange miljømæssige fordele herved, jo vigtigere er det, at du indtænker affaldssortering i og omkring din bolig.

Læs mere om adgangsforhold m.m. i regulativet for husholdningsaffald.

Ny affaldsordning - hvad betyder det for mig?

 • Hvorfor en ny ordning?

  Verdens ressourcer er begrænsede, og vi bliver nødt til at tænke anderledes for at skåne miljøet.

  Derfor er målet, at Roskilde Kommune skal genbruge 50 % af alt husholdningsaffald i år 2022, og samtidig vil kommunen være førende ressourcecykluskommune. Dette er beskrevet i kommunens nye og ambitiøse Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Affalds- og ressourceplanen har fokus på både private husstande, erhvervsvirksomheder og kommunale institutioner.

  I de kommende år skal du ikke længere tænke ’affald’, men i stedet tænke ’ressourcer’ hver gang du vil smide noget væk. Hvad enten der er tale om plast, metal, tekstiler, husholdningsaffald, indbo, elektronik m.m. - alt er en ressource, hvor meget kan genanvendes.

  Roskilde Kommune kan tilbyde de tekniske løsninger, som understøtter visionen, men en omstilling af affaldshåndteringen kræver, at du, sammen med alle os andre, bærer din del af læsset. Til gengæld er det kommunens mission, at det bliver så nemt som muligt for dig at sortere dit affald.

  Vidste du, at genanvendelsen af aluminium kun kræver 5 % af den energi, det kræver at udvinde nyt aluminium?

 • De nye affaldsbeholdere

  Dine nye affaldsbeholdere er forskellige alt efter om du bor i villa/rækkehus eller i etagebolig.

  Bor du i villa/rækkehus og har dine egne beholdere?

  Hvis du bor i villa eller rækkehus og i dag har din egen affaldsbeholder, vil du modtage nye beholdere. Affaldsbeholderne er betalt og ejet af kommunen, men det er dit ansvar at renholde dem. Beholderne er designet til at gøre det let at sortere flere typer affald derhjemme. Beholderne har en praktisk indretning, og de har desuden et dobbelt låg, så du let kan åbne dem, og skraldemanden let kan tømme dem.

  Hvordan ser de nye affaldsbeholdere til restaffald/madaffald og metal/glas ud?

  Alle borgere som idag har sine egne beholdere, får udleveret 2 stk. 240 liter beholdere - ét stk. til rest-/madaffald og ét stk. til metal/glas affald. 240 liter beholderen måler 58 cm i bredden, 78 cm i dybden og 108 cm i højden. Hvis din familie har behov for en større affaldsbeholder, kan du efter aftale med kommunen få en 370 liter affaldsbeholder. Denne beholder måler 74 cm i bredden, 84 cm i dybden og 110 cm i højden.

   

                   370 L                                  240 L

  Billede af affaldsbeholdere: Beholderen måler 58 cm i bredden, 78 cm i dybden og 108 cm i højden. Hvis din familie har et ekstraordinært behov for en større affaldsbeholder får du en 370 liter beholder. Den måler 74 cm i bredden, 84 cm i dybden og 110 cm i højden 

   

  Bor du i etagebolig og har fælles beholdere?

  I boligområder hvor der er fælles opsamling af affald, kommer der ekstra fælles beholdere til madaffald og ekstra fælles beholdere til metalaffald. Beholderne har varierende størrelser alt efter behovet i din forening. Alle beholdere har overskuelige klistermærker, så det er nemt for dig at sortere korrekt.

  Du skal fortsætte den fælles sortering af papir, restaffald og glas. Beholderne står så vidt muligt opstillet samlet, så du kun skal gå et sted hen med dit genanvendelige affald. Skraldemanden skal altid sætte beholderen tilbage på samme sted.

  Hvordan affaldsbeholderne præcis kommer til at stå afhænger af de konkrete forhold, der hvor du bor.

  Hvis du er affaldsansvarlig, kan du kontakte Affald og Genbrug på affaldoggenbrug@roskilde.dk for en dialog om, hvordan du bedst placerer de nye beholdere.


  Hvad får jeg til mit køkken?

  Uanset om du bor i villa, rækkehus eller etagebolig modtager du en bio-spand og bioposer, som du skal bruge i dit køkken til dit madaffald. Biospanden er 23 cm høj, 25 cm bred, og 23 cm dyb. Den kan rumme 7 liter madaffald.

  Ikke to køkkener er ens, og nogle vælger at sortere affald på én måde - andre på en anden, derfor udleverer vi ikke yderligere køkkenløsninger. Det er vigtigt, at en indendørsløsning til affaldssortering passer præcis til dig og dine behov. Vi opfordrer derfor til, at du gør dig nogle tanker om, hvordan din indendørs affaldssortering bedst kan indrettes.

  Hvis du vil have inspiration til sorteringsindretning i hjemmet, kan du læse mere i afsnittet, 'hvordan skal jeg indrette mit køkken'.

   

 • Hvad med min gamle affaldsbeholder?

  Du ejer selv din gamle beholder, og du er meget velkommen til at bruge den til noget andet, når den nye affaldsordning går i gang.
  Hvis du vil af med din gamle beholder, så henter vi den gerne for dig.

  For dig som bor i Roskilde Nord (Den gamle Gundsø Kommune)

  Hæng det skilt, som sad på din nye beholder, på din gamle affaldsbeholder og stil den frem til skel senest d. 15. september 2017.
  Husk, det skal være let for skraldemanden at finde din beholder.
  Læs mere.

  Fra 15. september og i løbet af de næste 4 uger henter vi alle de gamle beholdere.

  Efter d. 15. oktober kan du stadig få hentet gammelt materiel, men kun efter aftale. Dette sker ved  at kontakte os på: affaldoggenbrug@roskilde.dk og skrive 'Gammel beholder' og din adresse i emnefeltet.

  Vi henter selvfølgelig også trådstativer og containere, hvis du stiller dem frem til skel, men husk at sætte mærket fra de nye beholdere på, så skraldemanden ikke er i tvivl.

  Husk: Du skal beholde din gamle beholder til papir.

  Hvad sker der med din gamle beholder?

  Alle gamle beholdere bliver samlet på en plads, hvor de bliver skilt ad i henholdsvis plast, metal og evt. glasfiber. Alt bliver sendt til oparbejdning, så materialerne kan blive genbrugt.

  F.eks. bliver plastbeholderne neddelt og transporteret til Tyskland og Sverige for at indgå i produktionen af nye affaldsbeholdere.

  Vidste du, at 50% af plasten i de nye affaldsbeholdere er genbrugt plast?

 • Hvor og hvordan skal jeg placere mine nye affaldsbeholdere?

  Hvis du bor i et hus med egne affaldsbeholdere, er der en række krav til afstand, adgangsforhold og belægning.

  De nye affaldsbeholdere hentes gerne af skraldemanden inde på din grund. Der er dog nogle forhold, som i givet fald skal overholdes, så skraldemanden nemt kan komme til din beholde:

  • Der må maksimalt være 40 meter fra det sted hvor skraldebilen kan holde, til der hvor du placere de nye affaldsbeholdere. Skraldemanden returnerer beholderne efter tømning til samme sted på din grund.
  • Der skal minimum være en frihøjde på 2,2 meter.
  • Der skal være en passage til affaldsbeholderne på mindst 1 meter. Hvis der holder biler ved adgangsvejen, skal der være en passage på minimum 2 meter, så skraldemanden ikke kommer for tæt på bilerne.
  • Adgangsvejen må ikke stige med mere end 1 meter pr. 10 meter.
  • Underlaget skal være jævnt og fast, f.eks. fliser eller asfalt.
  • Har du en låge eller dør, skal denne kunne stå åben af sig selv.
  • Adgangsvejen skal være oplyst og fri for cykler m.m.
  • I vinterhalvåret skal adgangsvejen ryddes for sne og is.

  Hvordan skal beholderne stå?

  • Beholderne skal stå med håndtagene og hjulene ud mod skraldemanden, når han kommer og henter dem ved tømning. Derfor er beholderne monteret med et dobbeltlåg, så du nemt kan komme af med affaldet, når beholderne vender den "rigtige" vej for skraldemanden.
  • Afstanden mellem beholderne skal være mindst 10 cm.

  Du finder alle regler vedrørende adgangsforhold i regulativet for husholdningsaffald (Se bilag).

 • De nye køkkenspande og poser

  Du modtager en bio-spand og særlige bio-poser, som du skal bruge til alt madaffald i dit køkken. Bio-spanden er 23 cm høj, 25 cm bred og 23 cm dyb. Bio-spanden rummer 7 liter madaffald.

  Hvorfor skal jeg bruge specielle poser til madaffald?

  Du skal bruge de specielle poser, fordi madaffaldet skal behandles på et særligt bio-anlæg.

  På anlægget bliver madaffaldet forgasset og komposteret. Derved bliver der produceret biogas til f.eks. opvarmning, transport og kompost. Det er vigtigt, at poserne kan nedbrydes i anlægget, og det kan almindelige plastposer ikke.

  Skal jeg selv købe poserne?

  Nej. Poser til madaffald bliver leveret af Roskilde Kommune. Hver husstand får udleveret 200 poser sammen med den nye køkkenspand. Fremover får du leveret 200 poser hvert halve år.

  Det er vigtigt, at du altid lukker dine poser grundigt og ikke overfylder dem. Det hjælper med til, at din affaldsbeholder forbliver ren.

  Vi har samlet en række gode råd til, hvordan du bedst håndterer dit madaffald for herved at minimere risikoen for lugtgener.

  Se de gode råd her.

 • Hvornår bliver affaldet tømt?

  I den nye affaldsordning tømmes beholderne anderledes end på den gamle ordning.

  I perioden 1. september til 31. maj tømmes beholderen med rest-/madaffald hver 14. dag.
  I perioden 1. juni til 31. august tømmes beholderen med rest-/madaffald hver uge.

  Glas/metal beholderen tømmes hver 8. uge.

  Papir/karton tømmes hver 6. uge.

  Se hvornår du får tømt din beholder.

  Du kan også tilmelde dig vores SMS-Service. Så får du en påmindelse dagen før skraldemanden kommer forbi. Tilmeld dig SMS-service.

  Er du i tvivl om, hvornår du overgår til den nye affaldsordning? Se en oversigt over hvornår vi ruller ordningen ud i dit område.

 • Hvad sker der med det sorterede affald?

  Når dine nye affaldsbeholdere bliver tømt, sker det i specialdesignede skraldebiler med to kamre, som passer til den opdeling, der er i dine nye beholdere.

  Skraldebilen tømmes efterfølgende ad to omgange. Først aflæsses den ene type affald og derefter den anden type affald. På denne måde kan restaffald, madaffald, glas og metal blive afleveret til særskilt behandling og omdannet til henholdsvis el, varme, biogas, kompost og nye genbrugsmaterialer.

 • Sådan sorterer du dit affald

  Se vores sorteringsvejledning

  Vi har lavet en sorteringsvejledning, som du kan hente og printe her:

  PDF icon Sorteringsvejledning

  Skal jeg rengøre mit affald?

  Både ja og nej.

  For at glas- og metalaffald kan genanvendes mest effektivt, skal de værste madrester fjernes. Det betyder ikke, at du skal vaske eller rengøre dine glas eller dåser.
  Det eneste du skal gøre er blot at give dem et kort skyl under den kolde hane for at få det værste snavs væk.

  Rest- og madaffald skal du ikke gøre noget ved, blot emballere det i den rigtige pose og lægge det i din affaldsbeholder til rest-/madaffald.

  Skal metal og glas også i poser, inden det smides i beholderen?

  Nej. Metal- og glasaffald lægges direkte i beholderen.

  Må jeg sortere karton i beholderen til papir?

  Ja, det må du gerne. Pap skal dog fortsat sorteres og afleveres for sig selv enten via papcontainere, storskraldsordning eller kommunens genbrugspladser. Find din nærmeste offentlige papcontainer og genbrugsplads.

  Må jeg putte mit haveaffald i min nye affaldsbeholder?

  Nej. Det er ikke tilladt at aflevere dit haveaffald i dine affaldsbeholdere. Du skal i stedet bruge kommunens storskraldsordning eller aflevere dit haveaffald på genbrugspladsen.
  Læs mere om hvad du gør med dit haveaffald.

  Skal mælkekartoner og pizzabakker i beholderen til papir/karton?

  Nej. Mælkekartoner har et tyndt lag plastfilm på indersiden og kan derfor ikke genbruges. Pizzabakker består af pap og ikke papir, og den er ofte overfladebehandlet samt ‘forurenet’ af fødevarer. Den skal derfor sorteres som restaffald.

  Må elpærer sorteres som glas?

  Nej. elpærer og sparepærer må ikke frasorteres som glas, da de betegnes som farligt affald, fordi de indeholder kviksølv. De skal derfor afleveres som farligt affald på genbrugspladsen. Se hvor du kan aflevere dit farlige affald.

  Må jeg komme spraydåser og deodorantspray i rummet til metal?

  Nej. Dåser med 'indhold under tryk' betegnes som farligt affald. Dine spraydåser skal afleveres på genbrugspladsen. Se hvor du kan aflevere spraydåser.

  Skal glas og metallåg sorteres hver for sig?

  Nej. Du må gerne lade låget sidde på glasset, da låget bliver sorteret fra på behandlingsanlægget. Låget er desuden med til at holde eventuelt madaffald indkapslet, så du minimerer risikoen for lugtgener og en beskidt affaldsbeholder.

  Skal elektronikaffald frasorteres som metal?

  Nej. Elektronikaffald er sin egen affaldstype. Du kan aflevere småt elektronik såsom telefoner, el-tandbørster, fjernbetjeninger m.m. i en 4L klar plastikpose, som du lægger oven på din papirbeholder. Så tager skraldemanden den med, næste gang han henter papiraffald.

  Bemærk: Hvis du deler papirbeholder med andre, kan du aflevere dine batterier og småt elektronikskrot i en batteriboks. Husk at sparepærer IKKE er elektronikaffald, men skal sorteres som farligt affald.

  Du kan altid aflevere dit elektronikaffald på din lokale genbrugsplads.

  Større elektronik som støvsugere eller fjernsyn skal afleveres på genbrugspladsen eller via kommunens storskraldsordning. Læs mere om vores storskraldsordning.

  Hvad gør jeg med mine batterier?

  Du kan stadig aflevere dine batterier, som du plejer. Du kan aflevere dem i en batteriboks eller i en klar plastpose oven på låget af din papirbeholder.

 • Hvad koster det?

  Der er en prisforskel alt efter, om du er på den nye eller gamle affaldsordning. Derfor har vi opstillet to regnestykker for typiske familier på henholdsvis den nye affaldsordning og den gamle ordning, for at give et hurtigt overblik over hvad du betaler i dag sammenlignet med de nye gebyrer.

  Enfamiliebolig

  Gammel ordning med følgende løsning:

  • 140 beholder til restaffald med ugetømning

  • 140 liter beholder til papir med 6 ugers tømning

  • Øvrige ordninger er til rådighed

  Fast gebyr: 1.510 kr.

  Variabelt gebyr 1.209 kr.

  Samlet: 2.719 kr. inkl. moms

  Ny ordning med følgende løsning:

  • 2-delt 240 liter beholder til rest/mad med 2 ugers tømning

  • 2-delt 240 liter beholder til glas/metal med 8 ugers tømning

  • 140 liter beholder til papir med 6 ugers tømning

  • Øvrige ordninger er til rådighed

  Faste gebyrer: 1.664 kr.

  Variabelt gebyr: 1.088 kr.

  Samlet: 2.752 kr. inkl. moms

   

  Etagebolig, hvor 8 husstande deler minicontainere

  Gammel ordning med følgende løsning

  • 1 stk. 660 liter til restaffald med ugetømning

  • 1 stk. 660 liter med 3 ugers tømning

  • Øvrige ordninger er til rådighed

  Fast gebyr: 8.456 kr.

  Variabelt gebyr: 3.862 kr.

  Samlet pr. bolig: 1.540 kr. inkl. moms

  Ny ordning med følgende løsning

  • 1 stk. 660 liter til restaffald med 2 ugers tømning

  • 1 stk. 400 liter til madaffald med 2 ugers tømning

  • 1 stk. 240 liter til glas med 8 ugers tømning

  • 1 stk. 240 liter til metal med 8 ugers tømning

  • 1 stk. 660 liter med 3 ugers tømning

  • Øvrige ordninger er til rådighed

  Faste gebyrer: 8.264 kr.

  Variabelt gebyr: 4.292 kr.

  Samlet pr. bolig: 1.570 kr. inkl. moms

   

  Læs mere om priser på afhentning af affald.

 • Hvornår bliver det mig?

  For at sikre at vi alle kommer godt fra start med den nye affaldsordning, implementeres den nye ordning i seks etaper.

  Næste område, der skal implementeres på den nye affaldsordning, er den nordlige del af Roskilde Kommune. Her starter vi allerede med at køre beholdere ud i juli 2017.

  Her ser du, hvornår affaldsordningen kommer til dig: Se kortet over udrulning af affaldsordning i hele Roskilde Kommune.

  Roskilde midt og herunder Roskilde by bliver integreret i den nye affaldsordning i løbet af 2018.
  PDF icon Se kortet over udrulning af den nye affaldsordning i Roskilde midt

 • Må jeg flytte på rumdeleren i min beholder?

  Nej. Du må desværre ikke flytte på rumdeleren i din affaldsbeholder.

  Rumdeleren er indstillet, så den passer præcis til vores skraldebiler, som jo netop har to kamre for at kunne håndtere dit sorterede affald.

 • Hvordan skal jeg indrette mit køkken?

  Det er svært, at finde to køkkener der er ens - og med god grund. Et køkken er et personligt sted, hvor der skal være plads til både hverdag, kulinariske oplevelser og kreative udfoldelser.

  Det betyder også, at der ikke findes en rigtig måde at indrette sit køkken ift. affaldssortering. Du kan finde inspiration til praktiske og flotte sorteringsløsninger på dinsortering.dk eller på pinterest.dk.

  Hvis du prøver dig frem med flytbare beholdere, kan du let ændre placeringen, så du finder den løsning, der passer netop til dig og din familie.

 • Hvad skal jeg gøre, indtil jeg får nye beholdere?

  Vi kan desværre ikke give alle husstande hele Roskilde Kommune nye beholdere på samme tid. Derfor må nogen vente lidt længere på de nye beholdere. Det betyder dog ikke, at du ikke allerede nu kan begynde at sortere dit affald.

  Glas med pant kan afleveres i dagligvarebutikker. Glas uden pant kan afleveres på genbrugspladsen eller på særlige områdepladser. Læs mere om pap og glas.

  Metal skal afleveres på genbrugspladsen. Hvis du ikke ønsker at køre på genbrugspladsen så ofte, kan du eventuelt lave en aftale med dine naboer om, at I skiftes til at tage hinandens metal med.

  Madaffald kan desværre ikke sorteres fra, før du har din nye beholder, så dér må du vente. I mellemtiden kan du måske prøve at se, om du kan gøre noget for at mindske dit madspild, hvilket både er godt for miljøet og for din pengepung. Læs mere om hvad du kan gøre ved madspild.

  Karton må du allerede nu gerne smide i din papirbeholder (Otto). Karton er f.eks. rør fra toiletpapir, tomme æsker fra morgenmad, tandpastapakker, bøger m.m..

  Producer mindre affald

  Husk: En af de nemmeste måder at være miljøvenlig på er ved simpelthen at producere mindre affald. Der findes mange gode måder at mindske sit affald på, og ofte betyder det endda også, at du får flere penge mellem hænderne. Læs mere om den nationale strategi for affaldsforebyggelse.

 • Retningslinier for nedgravede løsninger

  Boligforeninger har mulighed for at købe og installere nedgravede affaldscontainere. Kommunen skal godkende disse, derfor er det en god ide at sætte sig grundigt ind i retningslinerne for nedgravede løsninger.

  Få mere information ved at kontakte Roskilde Kommune på: affaldoggenbrug@roskilde.dk
   

Kontakt

Affald og Genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 36 21

Senest opdateret

19.09.2017