You are here

Papir til genbrug

Ja tak til aviser, reklamer, ugeblade, brevpapir og telefonbøger. Nej tak til pap og karton, vådt og snavset papir, æggebakker og pizzabakker.

På dette kort vises containere til papir, pap og glas i Roskilde Kommune. Zoom ind på den enkelte container for at se, hvilke typer der er tilgængelige eller tryk på et containersymbol.

Brug evt. søgeboksen til at søge din egen adresse frem:

 

 

Villaer/rækkehuse

Alle villaer og rækkehuse har typisk fået en 2-hjulet beholder til papir af kommunen. Enkelte rækkehuse kan dog selv have valgt at få større beholdere til papir, som står centralt i bebyggelsen. Hvis du er i tvivl, er det en god ide at rette henvendelse til nabo eller en repræsentant eller bestyrelsesmedlem for bebyggelsen.

De 2-hjulede beholdere bliver tømt ca hver 6. uge eller 9 gange årligt.

Du bør stille din beholder til papir ved siden af din skraldespand. Så henter skraldemanden den der. Du skal huske at vende beholderen med hjul og håndtag udad mod skraldemanden. Husk også de andre regler for, hvor skraldespanden må stå.
Hvis det ikke er muligt at placere din beholder til papir ifølge vores regler, skal du selv køre den frem til skel, senest dagen før tømning.

Etageboliger og tæt lav bebyggelse

Hvis du bor i lejlighed, er der typisk opstillet et antal 4-hjulede beholdere. Alternativt er der opstillet en stor grøn kube. Både de store beholdere og kuber bliver tømt efter behov.

Ny affaldsordning i 2017

Fra 2017 begynder udrulningen af en ny affaldsordning i Roskilde Kommune. Læs mere her.

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om miljøområdet i Miljøbeskyttelsesloven på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for emballage fremgår af Emballagebekendtgørelsen og Emballageafgiftsloven.

Den danske pantordning for flasker og dåser er reguleret gennem Pantbekendtgørelsen.

Regler for håndtering og indsamling af affald er reguleret gennem Bekendtgørelse om affald.

Kontakt

Affald og Genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 36 21

Senest opdateret

18.01.2017