You are here

Dagpenge ved sygdom

Lønmodtagere, ledige og selvstændige skal anmelde sygefravær for at modtage sygedagpenge.

Er du sygemeldt lønmodtager, skal din arbejdsgiver sørge for at indberette dit sygefravær, og sørge for at ansøge om sygedagpengerefusion til virksomheden via Virk.dk eller NemRefusion. Er du ledig, skal din a-kasse indberette for dig.

Kort tid efter indberetningen modtager du et underretningsbrev fra kommunen, som du skal  udfylde. Er du fortsat syg, skal du også udfylde et oplysningsskema.

Læs mere på Borger.dk:

I særlige tilfælde kan din arbejdsgiver få refusion fra medarbejders første sygedag - en §56 eller 58a aftale.

Som selvstændig har du mulighed for at tegne en forsikring, og dermed sikre dig sygedagpenge i de første 2 uger af en sygeperiode. Har du brug for flere oplysninger om forsikringsordningen, kan du kontakte Statens Administration på tlf. 33 92 98 00.

Fra 1. december 2015 er det obligatorisk for borgere at anvende Mit Sygefravær og udfylde underretningsbreve, anmodninger om sygedagpenge og oplysningsskema i selvbetjeningsløsningen.

Sygemeldte, som er ude af stand til at benytte Mit Sygefravær, skal kontakte Ydelsescentret personligt eller på telefon 46 31 30 00, og bede om at blive fritaget fra at benytte Mit Sygefravær. En fritagelse gælder kun aktuel sygeperiode, og giver ikke fritagelse for at benytte digital post. Hvis du ønsker fritagelse for digital post,  skal  du rette henvendelse til Borgerservice, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde.

Du finder mere information om sygedagpenge på Borger.dk. Læs nederst på siden om hvordan du anmoder om sygedagpenge digitalt via Mit Sygefravær. Se også www.borger.dk/sygedagpenge eller http://www.mitsygefravær.dk Log på med NemID.

Har du brug for oplysninger om udbetaling af sygedagpenge, kan du kontakte Ydelsescenter på mail jobcenter@roskilde.dk. Tlf. 46 31 30 00.
Spørgsmål om opfølgning i din sygedagpengesag rettes til Sygedagpengeafsnittet på sikker mail via Borger.dk. Du skal logge på med NemID.

Spørgsmål og svar

 • Anmod digitalt om sygedagpenge - Mit Sygefravær

  Selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær er klar til ibrugtagning i kommunen.

  Du skal anmode om sygedagpenge digitalt via selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær. Er du tilmeldt Digital Post, får du meddelelser om dit sygefravær i din digitale postkasse. I forbindelse med din sygefraværssag skal du give en række oplysninger til kommunen. Du skal følge linket i meddelelsen i din digitale postkasse og indtaste oplysningerne i Mit Sygefravær. Se en kort introduktion til Mit Sygefravær her.

  Link til Mit Sygefravær: www.borger.dk/sygedagpenge eller www.mitsygefravær.dk

 • Hvad gælder for en sygemeldt arbejdsgiver eller selvstændig?

  Her kan du læse om hvordan du skal forholde dig, hvis du er arbejdsgiver eller selvstændig erhvervsdrivende og vil anmelde sygefravær og anmode om dagpenge ved sygdom.

  Du skal anmelde dit sygefravær på NemRefusion. Alle anmeldelser af sygefravær og anmodning om dagpenge ved sygdom og barsel skal ske digitalt via NemRefusion. Sygedagpenge og sygedagpengerefusion indsættes på din Nemkonto.

  Du kan som selvstændig vælge at forsikre dig fra 1. fraværsdag eller 3. fraværsdag. Kontakt Statens Administration for oplysning og ansøgning om forsikringerne.
  - Er du forsikret fra 1. fraværsdag, er ansøgningsfristen 1 uge fra 1. fraværsdag.
  - Er du forsikret fra 3. fraværsdag, er ansøgningsfristen 1 uge fra 3. fraværsdag.

  Hvis du ikke er forsikret, er ansøgningsfristen 3 uger fra 1. fraværsdag. Bliver anmeldelsen modtaget for sent i kommunen, kan du i de fleste tilfælde først få dagpenge fra den dag, hvor kommunen modtager anmeldelsen (såfremt du forsat er syg). I særlige tilfælde kan kommunen dispensere for den sene anmeldelse.

  Har du problemer med din NemID Medarbejdersignatur til erhverv, kontakt NemRefusion eller bestil en Medarbejdersignatur på NemRefusions hjemmeside.

  På NemRefusions hjemmeside kan du let finde de informationer der er relevante for dig der vil:

  • Indberette (arbejdsgiver, selvstændig og A-kasse)
  • Modtage indberetninger (kommunal myndighed)
  • Levere systemer, der benytter NemRefusions systemgrænseflader (systemleverandør)

  Fjernsupport

  Som en ekstra service kan Ydelsescenter guide arbejdsgivere gennem indberetning i NemRefusion ved at sagsbehandleren overtager din pc. Ring til Ydelsescenter Team 4 på tlf. 46 31 79 39. Herfra vil du blive bedt om at gå til www.roskilde.dk/overtag for at komme videre i din indberetning.

Kontakt

Job og ressourcer
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0
Job og Ydelse
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

Senest opdateret

13.02.2018