You are here

Enkeltydelse

Hjælp til enkeltudgifter bliver givet under særlige omstændigheder og efter en individuel vurdering.

Betingelserne for at modtage økonomisk hjælp til enkeltudgifter er at:

  • Der skal være sket ændringer i dine forhold, der ikke kunne forudses
  • Der skal være tale om en éngangsudgift
  • Det skal være en rimeligt begrundet enkeltudgift
  • Skal du selv afholde udgiften, skal dette vanskeliggøre, at du og din familie fremover kan klare sig selv

Du kan fx søge om engangsbeløb til flyttehjælp, depositum, dækning af udgifter til tandbehandling eller medicin. En behandling skal være nødvendig for dit helbred, og behandlingsmulighederne i det offentlige behandlingssystem skal være udtømte. Som hovedregel kan kommunen ikke yde hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger om økonomisk hjælp.

Hvordan søger jeg om enkeltydelse?

Ansøgningsskemaet "Ansøgning om enkeltydelser" skal udfyldes, og sendes eller medbringes til Roskilde Kommune, Ydelsescenter, Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde, sammen med dokumentation for det du søger om, og for dine faste indtægter og udgifter. Det er vigtigt, du sender den rigtige dokumentation til Ydelsescentret. Det gælder indtægter, udgifter, formue- og boligforhold samt dokumentation for grunden til, at du søger om økonomisk hjælp. Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt, og normalt kan du forvente svar på ansøgningen indenfor 4 uger, regnet fra det tidspunkt, hvor ansøgning og nødvendig dokumentation er modtaget. Der kan forekomme forlængede sagsbehandlingstider. Lovgivningen om kontanthjælpsloft og timeregel har forandret økonomien for flere hundrede borgere siden 1.oktober 2016. Det kræver meget administration af ansatte i Ydelsescentret og tager desværre tid fra andre arbejdsopgaver.  

Send som sikker mail ved at gå på Borger.dk med din NemID.
Læs mere om kontanthjælp på Borger.dk

Hotline Sjælland

Brug for hjælp til selvbetjening?

  • Ring 46 31 30 20
  • Mandag-fredag 9-16

Få hjælp til at betjene dig selv på nettet.

Kontakt

Ydelsescenter
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

Senest opdateret

22.03.2017