You are here

FUTURE

FUTURE er et aktivt beskæftigelsestilbud til ledige unge mellem 18-29 år i Roskilde Kommune.

De unge visiteres fra UngeGuiden. Tilbuddet er bygget op som et 4-uger screeningsforløb, hvor der er mødepligt hver dag. Målet med forløbet er at sikre, at alle unge der kommer på FUTURE får tilegnet sig en række kompetencer, som skal styrke dem i deres videre vej mod uddannelse og job. De unge bliver ligeledes screenet i forhold til målgruppe og det videre forløb i f.eks. uddannelse, job eller andet relevant tilbud. 

Ugeprogrammet på FUTURE indeholder en række faste elementer og den unge skal som udgangspunkt deltage i hele programmet i de 4 uger. Den unge skal bl.a. igennem følgende:

  • Udarbejde CV – også på Jobnet
  • Deltage i økonomiundervisning – herunder fagforening, ydelse, budget
  • Tage FVU-test såfremt den unge ikke har gennemført en ungdomsuddannelse
  • Udarbejde en realistisk uddannelsesplan
    • Uddannelsesplanen kan udarbejdes i samarbejde med kontaktperson på FUTURE og uddannelsesvejleder fra UngeGuiden

Derudover kan vi tilbyde:

  • Individuelle samtaler med økonomisk rådgiver ift. overblik over egen økonomi
  • Virksomhedskonsulent, der kan bistå den unge ift. etablering af virksomhedspraktik

Sideløbende med det faste ugeprogram er der virksomhedsbesøg og andre relevante ture ud af huset.

Vi forventer, at den unge aktivt tager del i sin egen plan, og selv tager initiativ og arbejder på at komme i uddannelse eller arbejde.

FUTUREs adresse er Maglegårdsvej 15, 4000 Roskilde. Vil du vide mere, kan ringe på 46 31 77 53.

Her kan du finde yderligere information om FUTURE.

FUTUREs facebookside bliver ugeplaner og andet praktisk information lagt op.

Leder for FUTURE er Signe Weinreich.

Kontakt

Job og Uddannelse - UngeGuiden
Bakkesvinget 67 C
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

Senest opdateret

21.09.2017