You are here

Pulsen job og uddannelse

Pulsen job og uddannelse er et beskæftigelsestilbud til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp

Pulsen job og uddannelse er et beskæftigelsestilbud til modtagere af kontanthjælp eller uddannelseshjælp, som ikke er job- eller uddannelsesparate, og som har problemer ud over ledighed. Det er det rette tilbud til borgere, som har brug for særlig støtte for at opnå tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, og som ofte skal overvinde store barrierer for at komme videre trods sociale, psykiske eller fysiske begrænsninger, eller for nogle; misbrugsproblemer. Målgruppen skal have et arbejdsmarkedsperspektiv, uanset hvor lille det end kan synes.

Hos Pulsen job og uddannelse får du støtte til job, uddannelses- eller praktiksøgning og til hvordan man mestrer hverdag og job.
Dialog, medinddragelse og en god relation mellem borger og jobkonsulent er grundpiller i den motivationsskabende og handlingsrettede metode. Vi ved, at arbejdserfaring eller uddannelsestilknytning opnår man bedst i virksomhederne. Tilknytning til arbejdsmarkedet i form af praktik er et vigtigt grundlag for at fastholde og udvikle personlige og faglige kompetencer. Internt faciliterer Pulsen diverse mestringsgrupper samt tilbud om sport.

Vi samarbejder med virksomheder og et bredt udsnit af faggrupper om at støtte borgerne i at finde den rette vej til arbejdsmarkedet. Det sker via optræning, opkvalificering og/eller afklaring af arbejdsevnen. Jobkonsulenterne fungerer ofte som tovholder på et tværfagligt samarbejde.

Ved visitation af borgere mellem 18 – 29 år samarbejder vi med UngeGuiden. Ved visitation af borgere mellem 30 – 65 år samarbejder vi med sagsbehandlerne i Jobcentrets afsnit Job og Udvikling. Ved visitering overtager vi den samlede beskæftigelsesindsats for deltagerne.

Kontaktperson og leder: Rasmus Nygaard Berg, tlf. 30 84 19 05. Mail: rasmusnb@roskilde.dk

EAN nr. 579 800 793 5238.

Kontakt

Pulsen job og uddannelse
Pulsen 5
4000 Roskilde
Afdeling Arbejdsmarked
Administration Beskæftigelse Social og Økonomi
Tlf 51 52 53 33

Senest opdateret

21.09.2015