You are here

Tilskud til tandbehandling

Hvis du modtager ydelse på samme niveau som kontanthjælp, har du ret til tilskud til tandbehandling.

Hvis du modtager uddannelseshjælp, integrationshjælp eller kontanthjælp, har du ret til tilskud til tandbehandling. Dog kan der ikke ydes tilskud til kosmetiske behandlinger eller til behandlinger hos tandlæger uden overenskomst. 

Det samme gælder, hvis du modtager en anden ydelse efter Lov om aktiv socialpolitik på samme niveau som kontanthjælp og du ville være berettiget til at modtage uddannelseshjælp, integrationshjælp eller kontanthjælp, hvis ikke du modtog den anden ydelse.

For regninger op til kr. 10.000 skal der ikke søges før du får udført tandbehandlingen. Du fremsender blot regningen fra tandlægen til Ydelsescenter, Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde sammen med oplysning om, hvorvidt du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, og hvilken gruppe du er medlem af. Så sørger vi for, at du får det rette tilskud.

Overstiger den tandbehandling eller det behandlingsforløb du skal i gang med 10.000 kr., skal du søge om tilskuddet før du går i gang med behandlingen. Kommunen kan ikke yde tilskud, hvis du er gået i gang med en behandling til over 10.000, inden du har ansøgt kommunen.

Er du under 25 år gælder at:

• Der er en egenbetaling på 600 kr. årligt.
• Tilskuddet udgør 100% af resten af udgiften, fratrukket tilskud fra Sygeforsikringen Danmark.

Er du mellem 25 - 29 år og modtager du uddannelseshjælp, men IKKE aktivitetstillæg eller barselstillæg eller modtager du integrationsydelse, men ikke danskbonus, gælder at:

• Der er en egenbetaling på 600,- årligt.
• Tilskuddet udgør 100% af resten af udgiften, fratrukket tilskud fra Sygeforsikringen Danmark.

Er du fyldt 25 år og er du ikke omfattet af ovenstående, gælder at:

• Der er en egenbetaling på 600 kr. årligt
• Tilskuddet udgør 65% af resten af udgiften, fratrukket tilskud fra Sygeforsikringen Danmark.

Senest opdateret

30.07.2018