You are here

Velkommen til Jobcenter Roskilde

Jobcenter Roskilde er din indgang til kommunen, hvis du er ledig, sygemeldt eller søger kontant- eller uddannelseshjælp.

I Jobcenter Roskilde kan du få råd og vejledning om jobsøgning, uddannelse, kompetenceudvikling, støttemuligheder og job på særlige vilkår, hvis du har problemer ud over ledighed.

Jobcenter og Ydelsescenter: tlf. 46 31 30 00. 
Telefontider: mandag-onsdag 8-15, torsdag 10-17, fredag 8-13. 
Mail jobcenter@roskilde.dk (dette link bruges til sikker post via Borger.dk. Kræver NemID)

Åbningstider for Jobcenter og Ydelsescenter
Mandag - onsdag kl. 10 - 15.
Torsdag kl. 10 - 17.
Fredag kl. 10 - 13.

I Jobcentret og Ydelsescenter kan du aftale tid med sagsbehandlere i tidsrummet:
Mandag - onsdag kl. 10 - 15.   
Torsdag kl 10 - 18.
Fredag kl. 10 - 14.

Besøgsadresse for Jobcentret, herunder Ydelsescenter: Rådhusbuen 3, Roskilde. Du skal kontakte os på telefon 46 31 30 00, hvis du har brug for en personlig samtale.

Jobcentret består af følgende enheder:

Jobchef: Peter Sidelmann.

Tilbud og projekter for ledige. Kontakt:
Ikke-forsikrede ledige: Job og Udvikling, mail jobcenter@roskilde.dk
Forsikrede ledige: Jobservice, mail jobcenter@roskilde.dk
Se oversigten over tilbud og projekter nedenfor og læs om Jobrotation - ansatte i uddannelse og ledige i arbejde.

Er du ledig og har lyst til at udvide dit netværk? Så læs om INSP! og initiativet Ledige med Drive nedenfor.

Jobcentret har særlig fokus på følgende:

 • Jobcentret skal være én indgang for borgere og virksomheder. Der skal være fokus på muligheder for ordinær beskæftigelse eller uddannelse.
 • Jobcentret skal etablere et tæt samarbejde med virksomheder i regionen.
 • Jobcentret skal løse de beskæftigelsespolitiske opgaver i samarbejde med regionens øvrige jobcentre.
 • Jobcentret skal etablere et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter, herunder a-kasserne.
 • Jobcentret skal sikre udsatte målgruppers integration på arbejdsmarkedet, herunder bl.a.;
  - borgere med anden etnisk baggrund end dansk.
  - unge langt fra arbejdsmarkedet.
  - borgere der har modtaget kontanthjælp eller sygedagpenge i længere tid.

Jobcentrets primære opgave er at hjælpe ledige borgere til selvforsørgelse:

 • Medvirke til, at virksomhederne får kvalificeret arbejdskraft, så de kan tiltrække nye og fastholde eksisterende arbejdspladser i området.
 • Sikre at borgere, der midlertidigt er ledige, hurtigt vender tilbage til ordinær beskæftigelse.
 • Sikre at de grupper, der i dag står uden for arbejdsstyrken, bringes ind i arbejdsstyrken og ud på arbejdsmarkedet.
 • Sikre at borgere, som midlertidigt ikke kan varetage deres arbejde pga. sygdom, fastholdes på arbejdsmarkedet.

INSP!

 • Er du ledig og har du lyst til at udvide dit netværk?

  Borgerinitiativet Ledige med Drive har eksisteret siden 2012 og holder til på INSP! Her kan ledige mødes på frivillig basis, uafhængigt af systemet, alle hverdage 10 -12. Fredag er der fælles morgenmad kl. 9.00. Tirsdage kl. 9.30 er der særlig intro for nye.  Man kommer kun, når man har lyst og der er ingen registrering. Roskilde Kommune har valgt at betale til netværket for at være med til at sikre, at denne mulighed kan fortsætte.

  Lidt mere info om netværket og hvorfor det måske kan være relevant for dig:

  • Det blander ledige med forskellig baggrund, både alder, uddannelse, erfaring mv.
  • Det henvender sig både til kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige, både nyledige og langtidsledige, samt dem der slet ikke er inde i systemet.
  • Dets aktiviteter udvikles og drives af ledige selv ud fra aktuelle behov.
  • Det handler både om trivsel mellem jobs og hjælp til selvhjælp med CV, ansøgninger, virksomhedsbesøg, kontakt til vikar- og rekrutteringsbureauer mv.
  • Det har en professionel netværksfacilitator, der står for koordinering og planlægning og som kan tilbyde individuel støtte efter behov.
  • Det har civilsamfundet som afsender, ikke systemet – og er en hurtig adgang til mange relationer, som kan give jobåbninger.

  Har du lyst til at være med, så kom ned på INSP! på det gamle skoleslagteri lige ved stationen (Køgevej 4-6). Se vores film om Ledige med Drive  og læs mere her: http://www.insp.dk/lmd/om/

  Du kan få ugens program for netværket ved at registrere dig her: http://eepurl.com/bNCxQ9

Kontakt

Jobcenter Roskilde
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Afdeling Job og Integration
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

10.05.2017