You are here

Anmeld rotter

Hvis du ser rotter eller tegn på rotter kan du anmelde det her på siden.

Hvis du ser rotter eller tegn på rotter i beboelsesejendomme eller fødevarevirksomheder, har du pligt til at melde det med det samme. Når du udfylder anmeldelsen her på siden, får rottefængeren direkte besked og reagerer den første hverdag efter anmeldelsen inden for normal arbejdstid. Det er gratis for dig at bruge kommunens rottebekæmpelsesfirma.

Hvis du uden for åbningstid opdager rotter indendørs i beboelse eller på en fødevarevirksomhed og ikke kan vente til den førstkommende hverdag, må du godt indgå en aftale med en privat autoriseret rottebekæmper. I dette tilfælde afholder du selv alle udgifter forbundet med bekæmpelse af rotter. Du skal sammen med den autoriserede rottebekæmper underskrive et aftaleskema, som skal sendes til kommunen. 

Anmeld rotter

Rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme. Det er derfor lovpligtigt, at du hurtigst muligt melder det til kommunen, hvis du ser en rotte eller tegn på rotter. Det gælder, ligegyldigt om det er indenfor eller udenfor, eller om det er på et privat eller et offentligt område.

Du skal anmelde rotter digitalt. Dog skal du følge din kommunes anvisning, hvis du ser en rotte indendørs og har brug for akut hjælp.

En anmeldelse af rotter resulterer altid i et besøg fra den kommunale rottebekæmpelse. Rottebekæmperen vurderer, om der er tale om rotter og giver råd om, hvad der skal gøres. Typisk vil der blive stillet rottefælder eller gift op på udvalgte steder.

Selve rottebekæmpelsen er gratis, men du har pligt til, og skal selv betale for, reparation af din del af kloakken.

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Er du i tvivl, kan du se og læse mere om rotter på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Fakta om rotter

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Er du i tvivl, kan du se og læse mere om rotter og mus på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvordan forebygger jeg problemer med rotter?

Du kan gøre en del selv for at undgå rotter:

  • vedligehold dine stikledninger til kloaksystemet
  • monter rottespærrere i afløbsrørene
  • undlad at friste rotterne med madrester eller andet spiseligt affald
  • anmeld hurtigt til kommunen, når du ser en rotte.

Besøg fra kommunen i landzoner

Hvis du bor i en landzone skal du også anmelde det, hvis du bemærker tegn på rotter eller ser en eller flere rotter.

Kommunens rottebekæmpere kommer normalt på tilsynsbesøg hvert andet år, hvor rottebekæmperen vil spørge til rottesituationen på ejendommen og eventuelt gennemgå den med henblik på bekæmpelse.

Hvis der har været rotter på ejendommen, skal der være tilsynsbesøg hvert halve år indtil ejendommen efter tre på hinanden følgende tilsynsbesøg ikke længere har haft rotter. Herefter vil der være tilsynsbesøg hvert andet år.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over bekæmpelsen af rotter, skal du klage til kommunen. Du kan ikke klage over kommunens afgørelse.

Handleplan

I Roskilde Kommune har Teknik- og Miljøudvalget godkendt udkast til handlingsplan som Roskilde Kommunes handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Roskilde Kommune.

Kontakt

Borgerservice
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

17.09.2018