You are here

Bofællesskaber

Der er ikke mange steder, hvor der findes så mange velfungerende bofællesskaber som i Roskilde.

Har du lyst til at vide mere om at starte bofællesskaber op i Roskilde Kommune?
Vi har stor ekspertise og gode forhold for jer, der overvejer at bo i bofællesskab. Mulighederne er mange. Og i Roskilde er vi ekstra gode til at hjælpe nye bofællesskabsinitiativer til en god start.

Intentionen med disse sider er at hjælpe jer til at skabe netværk og kontakt til andre med samme interesser eller med ekspertise indenfor dét at starte sådan en proces op.

Vi har en bred kontaktflade til relevante mennesker, virksomheder, arkitekter, erfaringsgrupper, eksisterende bofællesskaber osv. der alle vil kunne bidrage positivt til den proces man skal igennem som nystartet bofællesskabsinitiativ.
 
Roskilde Kommune skiller sig ud fra mange andre kommuner. Ikke mange steder, findes der så mange velfungerende bofællesskaber som i Roskilde. Og de findes i utrolig mange afskygninger. Der er de gamle og veletablerede som Ibsgården og Jernstøberiet og de nyere som f.eks. Absalons Have eller Bakkefaldet. Dertil kommer de, der er bygget op omkring særlige værdier eller idéer som f.eks. Munksøgård. Sidst men ikke mindst findes der også bofællesskaber der retter sig mod særlige aldersgrupper, som f.eks. Herfra til evigheden, som er et bofællesskab, særligt rettet mod folk i den tredje alder.
 
I kraft af den erfaring vi har med at facilitere, rådgive og hjælpe igennem hele fasen fra første idé, over første spadestik til første flyttekasse har vi lyst til at hjælpe endnu flere bofællesskaber i gang i Roskilde Kommune.

Læs mere om

 • Hvad er det der hippie-lilla-ble-sammenkogt-ret for noget?

  En boligforening, som også kan være et bofællesskab, er en gruppe af mennesker, der danner en forening, køber en grund og bygger deres egne boliger. Foreningen kan både være en andels- og en ejerforening.

  Det er selvfølgelig også muligt for et boligselskab at købe en grund og bygge boliger, som senere udlejes.
   
  Boligforeningernes historie i Danmark går over 100 år tilbage, hvor de første byggeforeningshuse så dagens lys. Det starte­de med bl.a. Humleby og Kartoffelrækkerne i København og Den hvide by i Valby.

  Disse byggerier repræsenterer sammen med flere andre en kulturhistorie og har skabt bebyggelser, der i dag er eftertragtede boligmiljøer. Samtidig er foreningerne bag byggerierne en del af den foreningskultur, der har præget Danmark.

  Interessen for byggeforeninger og private boligforeninger er vokset de senere år og der opleves i dag en stor efterspørgsel efter disse byggerier og grunde, hvor det kan lade sig gøre at etablere sig i sådanne miljøer.
   
  Bofællesskaber kan have vidt forskellige karaktertræk. Mange forestillinger om bofællesskaber bygger for udefrakommende på fordomme eller romantiske illusioner.

  Citaterne nedenfor fortæller om de mange opfattelser man kan have med de forskellige boformer der findes i bofællesskaberne.

  • "Vores lille samfund består af tre dimensioner: Fællesskab og demokrati økologi og bæredygtighed samt samhørighed" Munksøgård.
  • "I Jernstøberiet er det ikke de fysiske rammer, der er kernen, det er derimod det sociale fællesskab. Man skal ikke flytte ind, fordi rammerne er tiltalende, man skal flytte ind, fordi man vil tage del i fællesskabet. Vi har gode bofæller tæt på - ikke bare naboer - og det at have nogen at "drikke kaffe sammen med", både når vi er glade og kede af det, betyder rigtigt meget."
  • "I Trekroner Bo bliver det sociale aspekt i nærmiljøet kombineret med arkitektonisk kvalitet og med det omkringliggende områdes natur. På den måde ønsker vi at skabe en bebyggelse, der er en attraktiv løsning på moderne dobbeltarbejdende familiers boligbehov."
 • Kan vi hjælpe jer? - Ja, vi kan!

  Fra drømmen om en boligforening tager form, til den er realiseret, skal den igennem flere faser. Det er de kommende beboeres eget ansvar at gennemføre denne proces, men kommunen tilbyder vejledning og dialog i startfasen.
   
  Vi kan kontaktes på flere måder. Ring, mail eller besøg os på facebook.

  Kommunen hjælper meget gerne med følgende:

  • I den første fase hjælper vi nye bofællesskabsinitiativer med at finde sammen. Det vil vi bl.a. gøre ved at formidle kontaktoplysninger på interesserede, samt ved at stille mødelokaler til rådighed for de foreninger, som ikke selv har adgang til lokaler osv.
  • Kommunen vil have en kontaktperson, som foreningerne og deres rådgivere kan kontakte i forhold til grundkøb, myndighedsbe­handling m.v.
  • Når foreningerne er dannet og en proces omkring køb af jord/godkendelse af byggeprojekt går i gang, skifter kommunens rolle som igangsætter og katalysator til at være grundsælger og myndighed. Foreningerne må organisere sig med egne rådgivere.

  Er alle de gode steder taget?

  Se en samlet oversigt og udbudsmateriale over storparceller og mulige placeringer af nye bofællesskaber.

  Nej, selvom der er mange bofællesskaber i kommunen og Roskilde generelt er et attraktivt sted at bosætte sig, er der fortsat flere muligheder for at placere nye bofællesskaber i Roskilde Kommune. For alle områder gælder det, at der er gode infrastrukturelle forbindelser til både København og resten af Sjælland og Danmark.

 • De 5 faser - vejledning i at stifte og oprette et bofællesskab

  I arbejdet med at stifte  og opbygge et bofællesskab, er der mange ting man skal tænke over og tage hensyn til. Der er ikke to forløb, der er ens. Alligevel har vi udarbejdet en vejledning, der beskriver den grundproces, som de fleste kommer igennem.

  Alle faser beskrives mere detaljeret i vejledningen, som ligger i pdf-format.

  • Folk samles og foreningen dannes
  • Planlægning
  • Projekt og aftaler
  • Byggeri
  • Indflytning

  Det skal understreges, at selve forløbet kan tage form efter hvilken type forening, der ønskes. Det, der er beskrevet her, er kun én mulighed blandt flere.

Bofællesskaber i Roskilde Kommune

Prøv også at søge på www.bofællesskab.dk

Senest opdateret

18.01.2016