You are here

Grunde til salg

Der er både storparceller og parcelhusgrunde til salg i Roskilde Kommune.

Parcelhusgrunde

Roskilde Kommune udbyder med jævne mellemrum parcelhusgrunde til salg. Grundene sælges ved offentligt udbud til de, der byder højest.
Der er p.t. ikke parcelhusgrunde til salg.

Henvendelse vedrørende grundene kan ske til Marina Henriksen, Byrådssekretariatet, Jura på telefon 46 31 80 18 eller marinah@roskilde.dk.

Storparceller

Der er plads til nye boliger i flere forskellige områder i Roskilde Kommune.

Spørgsmål om storparceller i Trekroner og Musicon kan rettes til Lars Bloch, Byrådssekretariatet, 46 31 80 15 eller larsbl@roskilde.dk

Aktuelle udbud

 • Storparceller i Trekroner: Generelle betingelser og oversigt

  På storparcellerne er der mulighed for at bygge et større antal tæt-lav eller etageboliger i områder med attraktive omgivelser. Flere af områderne er velegnede til at opføre boliger for bofællesskaber.

  Vores standardbetingelser ved salg af storparceller er:

  • Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen.
  • Kommunen fraskriver sig ansvaret for jordbundsforholdene, det være sig forurening, bæreevne m.v. Det samme gælder støjforurening. Kommunen fraskriver sig endvidere ansvaret for købers eventuelle meromkostninger ved tilstedeværelse af fortidsminder m.v.
  • Køber forpligter sig til at anvende et beløb svarende til 4% af købesummen til integreret kunst.
  • Køber skal beskrive projektets bæredygtige initiativer
  • Der er forbud mod at videresælge grunden i ubebygget stand, og byggeri skal være påbegyndt opført i marken senest et år efter overtagelsesdagen. Der stilles en bankgaranti på 1 mio. kr. til sikkerhed herfor.
  • Der skal endvidere stilles en bankgaranti på 1 mio. kr. til sikkerhed for opfyldelse af forpligtelser, dels til udbedring af skader, der i byggeperioden er forvoldt på veje, anlæg, friarealer mv., dels til færdiggørelse af veje, anlæg, fællesarealer mv.

  Spørgsmål om storparceller i Trekroner kan rettes til Lars Bloch, Byrådssekretariatet, 46 31 80 15 eller larsbl@roskilde.dk

 • UDBUD - 2 storparceller på Musicon, vestlige del af kvarteret Indfaldet

  Udviklingen af Musicon-bydelen i Roskildes sydby er i fuld gang, og den tidligere industrigrund er i dag en blandet bydel med kreative erhverv, boliger og et pulserende bymiljø. Musicon-grunden ligger 1 km. fra Roskilde Station, tæt ved motorvej og med gode offentlige transportforbindelser.

  Op mod 70 virksomheder, foreninger - og kulturinstitutioner har allerede etableret sig i bydelen, og Musicon rummer alt fra danseteater, kunstskole, øvelokaler, skatehal, rockmuseum RAGNAROCK og meget andet. Bydelen udvikler sig hele tiden, og flere nye projekter med bl.a. 300 boliger er på vej.

  De to storparceller bliver den nordvestligste del af kvarteret INDFALDET med tæt kontakt til det livlige miljø på hovedstrøget Rabalderstræde og bydelens nye kulturtorv Søjlepladsen og med nærhed til de rekreative muligheder i den prisbelønnede Rabalder Parken.

  Læs mere om Musicon på http://musicon.dk/

  Plandiagram_5a_nyt.jpg

  Storparcellerne udbydes med henblik på en forventet overdragelse senest 1. oktober 2018 og påbegyndt realisering indenfor ½ år derefter.
  Det er kommunens ønske, at bebyggelse på storparcellerne bidrager til bydelens tætte og urbane karakter og i særlig grad fremstår afvekslende og levende.

  Storparcel 5a (V) er ca. 1.550 m2 stort og kan rumme 4.600-4.900 etagemeter, imens 5a (Ø) er på ca. 2.100 m2 og kan bebygges med 4.500-5.100 etagemeter. Bebyggelsen skal primært opføres som etageboliger i 4 og 5 etager, dog skal der i stueetager langs Rabalderstræde etableres publikumsorienterede aktiviteter. Parkering og affaldshåndtering indgår i ordninger, der er fælles for bydelen, og anlægges uden for storparcellerne.

  Der kan bydes på én storparcel alene eller på de to storparceller i en sammenhæng. Det er således muligt at købe fra 4.500 til 10.000 etagemeter.

  Tilbudsfristen falder i to etaper, hvor frist for indsendelse af projektidé er 2. oktober 2017 og for købspris 27. oktober 2017.

  Tilbud skal sendes eller afleveres til:

  Roskilde Kommune
  Byrådssekretariatet
  Rådhusbuen 1
  4000 Roskilde
  Tilbudsmaterialet skal mærkes ”Tilbud, areal på Musicon, 5a”.

  Hent udbudsvilkår her.

  Komplet udbudsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til:

  Roskilde Kommune
  Byrådssekretariatet
  Marina Henriksen
  Mail: marinah@roskilde.dk

  Spørgsmål til udbudsmaterialet kan rettes skriftligt til:

  juridisk chefkonsulent Lars Bloch: larsbl@roskilde.dk

  byplanarkitekt Gunilla Rasmussen: gunillasr@roskilde.dk

 • UDBUD - 2 storparceller på Musicon, nordøstlig del af kvarteret Indfaldet

  Udviklingen af Musicon-bydelen i Roskildes sydby er i fuld gang, og den tidligere industrigrund er i dag en blandet bydel med kreative erhverv, boliger og et pulserende bymiljø. Musicon-grunden ligger 1 km. fra Roskilde Station, tæt ved motorvej og med gode offentlige transportforbindelser.

  Op mod 70 virksomheder, foreninger - og kulturinstitutioner har allerede etableret sig i bydelen, og Musicon rummer alt fra danseteater, kunstskole, øvelokaler, skatehal, rockmuseum RAGNAROCK og meget andet. Bydelen udvikler sig hele tiden, og flere nye projekter med bl.a. 300 boliger er på vej.

  De to storparceller bliver den nordøstligste del af kvarteret INDFALDET med nærhed både til det livlige miljø på hovedstrøget Rabalderstræde og bydelens nye kulturtorv Søjlepladsen og til de rekreative muligheder i den prisbelønnede Rabalder Parken.

  Læs mere om Musicon på http://musicon.dk/

  Plandiagram_6a-6b.jpg

  Storparcellerne udbydes med henblik på en forventet overdragelse senest 1. oktober 2018 og påbegyndt realisering indenfor 1½ år derefter, dog tidligst fra medio 2019. 

  Det er kommunens ønske, at bebyggelse på storparcellerne bygger på fællesskab og bæredygtige løsninger og i særlig grad understøtter et levende miljø blandt beboerne.

  Storparcel 6a er ca. 2.510 m2 stort og kan rumme 1.740-2.325 etagemeter, imens 6b er på ca. 2.435 m2 og kan bebygges med 2.090-2.800 etagemeter. Bebyggelsen skal primært opføres som tæt-lavboliger i 2 og 3 etager. Parkering og affaldshåndtering indgår i ordninger, der er fælles for bydelen, og anlægges uden for storparcellerne.

  Der kan bydes på én storparcel alene eller på de to storparceller i en sammenhæng. Det er således muligt at købe fra 1.740 til 5.125 etagemeter.

  Tilbudsfristen falder i to etaper, hvor frist for indsendelse af projektidé er 2. oktober 2017 og for købspris  27. oktober 2017.

  Tilbud skal sendes eller afleveres til:

  Roskilde Kommune
  Byrådssekretariatet
  Rådhusbuen 1
  4000 Roskilde
  Tilbudsmaterialet skal mærkes ”Tilbud, areal på Musicon, 6a-6b”

  Hent udbudsvilkår her.

  Komplet udbudsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til:

  Roskilde Kommune
  Byrådssekretariatet
  Marina Henriksen
  Mail: marinah@roskilde.dk

  Spørgsmål til udbudsmaterialet kan rettes skriftligt til:

  juridisk chefkonsulent Lars Bloch: larsbl@roskilde.dk

  byplanarkitekt Gunilla Rasmussen: gunillasr@roskilde.dk

 • UDBUD - 2 storparceller på Musicon, sydøstlig del af kvarteret Indfaldet

  Udviklingen af Musicon-bydelen i Roskildes sydby er i fuld gang, og den tidligere industrigrund er i dag en blandet bydel med kreative erhverv, boliger og et pulserende bymiljø. Musicon-grunden ligger 1 km. fra Roskilde Station, tæt ved motorvej og med gode offentlige transportforbindelser.

  Op mod 70 virksomheder, foreninger - og kulturinstitutioner har allerede etableret sig i bydelen, og Musicon rummer alt fra danseteater, kunstskole, øvelokaler, skatehal, rockmuseum RAGNAROCK og meget andet. Bydelen udvikler sig hele tiden, og flere nye projekter med bl.a. 300 boliger er på vej.

  De to storparceller bliver den sydøstligste del af kvarteret INDFALDET med tæt kontakt til de rekreative muligheder i den prisbelønnede Rabalder Parken og med nærhed til det livlige miljø på hovedstrøget Rabalderstræde og bydelens nye kulturtorv Søjlepladsen.

  Læs mere om Musicon på http://musicon.dk/

  Plandiagram_6c-6d.jpg

  Storparcellerne udbydes med henblik på en forventet overdragelse senest 1. oktober 2018 og påbegyndt realisering indenfor 1½ år derefter, dog tidligst fra medio 2019. 

  Det er kommunens ønske, at bebyggelse på storparcellerne på én gang bidrager til bydelens tætte og urbane karakter og skaber nære og varierede rammer omkring hverdagsliv.

  Storparcel 6c er ca. 3.220 m2 stort og kan rumme 3.250-3.700 etagemeter, imens 6d er på ca. 2.140 m2 og kan bebygges med 1.980-2.175 etagemeter. Bebyggelsen skal primært opføres som tæt-lavboliger i 2 og 3 etager. Parkering og affaldshåndtering indgår i ordninger, der er fælles for bydelen, og anlægges uden for storparcellerne.

  Der kan bydes på én storparcel alene eller på de to storparceller i en sammenhæng. Det er således muligt at købe fra 5.230 til 5.875 etagemeter. Tilbudsfristen falder i to etaper, hvor frist for indsendelse af projektidé er 2. oktober 2017 og for købspris er 27. oktober 2017.

  Tilbud skal sendes eller afleveres til:

  Roskilde Kommune
  Byrådssekretariatet
  Rådhusbuen 1
  4000 Roskilde
  Tilbudsmaterialet skal mærkes ”Tilbud, areal på Musicon, 6c-6d”.

  Hent udbudsvilkår her.

  Komplet udbudsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til:

  Roskilde Kommune
  Byrådssekretariatet
  Marina Henriksen
  Mail: marinah@roskilde.dk

  Spørgsmål til udbudsmaterialet kan rettes skriftligt til:

  juridisk chefkonsulent Lars Bloch: larsbl@roskilde.dk

  byplanarkitekt Gunilla Rasmussen: gunillasr@roskilde.dk

 • UDBUD - 2 storparceller i Skousbo, Viby

  Roskilde Kommune udbyder to storparceller til salg i Skousbo, Viby.

  Storparcellerne ligger i et nyt boligområde, der med udgangspunkt i landskabet skaber bæredygtige, inspirerende og attraktive rammer for nye boformer.
  Fuldt udbygget rummer Skousbo ca. 950 nye boliger bestående af private og almene boliger i etage-, række- eller parcelhuse.

  Storparcellerne består af delområderne 2 og 3.
  Delområde 2 med ca. 36 etage og tæt-lav boliger i 3 og 2 etager.
  Delområde 3 med ca. 16 tæt-lav boliger i 2 etager.

  Byggemulighederne (etagekvadratmeter) for delområde 2 er på 3.865 m2 og for delområde 3 på 2.080 m2.
  Hertil kan der opføres et fælleshus.

  Bebyggelsen kommer til at ligge meget synligt i området, og Roskilde Kommune ønsker derfor høj arkitektonisk kvalitet.

  Udover købsprisen inkl. moms skal køber afholde udgifter til forsyning efter gældende regler og takster, herunder tilslutningsafgifter og bidrag, samt omkostninger til byggemodning af storparcellen.
  Endvidere skal køber betale dele af anlæg af parkeringspladser i området.

  Storparcellerne udbydes i henhold til udbudshæftet "Udbud af storparceller - Boliger i Skousbo, Viby", der kan hentes her.

  Budgivere skal ved afgivelse af bud fremlægge købstilbud og projektbeskrivelse på grundlag af udbudshæfte og udkast til købsaftale med bilag.

  Komplet udbudsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til:

  Roskilde Kommune
  Byrådssekretariatet
  Marina Henriksen
  Mail: marinah@roskilde.dk
  Tlf. 4631 8018

  Tilbud afgives på grundlag af udbudshæfte og udkast til købsaftale med bilag.
  Tilbudsblanketten skal benyttes ved tilbuddets afgivelse. Evt. fravigelser fra købsaftalen skal fremgå af særskilt bilag.

  Tilbud skal fremsendes på mail til grunde@roskilde.dk.

  Roskilde Kommune forbeholder sig ret til at vælge frit mellem afgivne tilbud eller forkaste dem alle.

  Spørgsmål til udbudsmaterialet kan rettes til:
  Lars Bloch
  Mail: larsb@roskilde.dk
  Tlf.: 4631 8015

  Læs mere om Skousbo på http://skousbo.dk/

 • UDBUD - Erhvervsgrund med mulighed for tilknyttet bolig, Gundsømagle

  Udbud af erhvervsgrund med mulighed for tilknyttet bolig, Gundsømagle

  Roskilde Kommune udbyder en erhvervsgrund på 3.000 m2 i Gundsømagle til salg for en minimumspris på 275 kr./m2 + moms.

  Grunden, der er en del af matr.nr. 14aa Gundsømagle by, Gundsømagle, ligger i Gundsømagle med Gulddysseskoven som nabo og med udsigt over det åbne landskab.

  Grunden udbydes i offentligt udbud, og salget sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011.
  Roskilde Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

  Skriftligt tilbud sendes til:

  Roskilde Kommune
  Byrådssekretariatet
  Rådhusbuen 1
  4000 Roskilde

  Der er ikke fastsat en budfrist.

  Salgsvilkår:
  Købsaftale med bilag
  1. Udstykningsforslag af 25.02.2016
  2. Lokalplan 627 for udvidelse af erhvervsområdet Håndværkervænget
  3. Servituterklæring af 08.12.2015
  4. Brev af 21.06.2007 fra Miljøcenter Roskilde om reduktion af skovbyggelinie ved Håndværkervænget
  5. Stikledningsplan
  6. Geoteknisk rapport af 26.04.2016, udarbejdet af GEO og Jord Teknik A/S
  7. Brev af 20.10.2005 fra Roskilde Museum

  For yderligere oplysninger kontakt Hanne Gauhl Bentsen på tlf. 46 31 80 16 eller hannegb@roskilde.dk

 • UDBUD - Byggegrund på Universitetsparken 6

  Roskilde Kommune udbyder en attraktiv beliggende byggegrund på Universitetsparken 6, Roskilde.
  Grunden ligger umiddelbart op til RUC's hovedindgang og i gåafstand til Trekroner Station.

  Arealet er 4.162 m2 og minimumsprisen er fastsat til 5 mio. kr. + moms. Prisen er excl. tilslutningsafgifter.

  Der må opføres 2.500 m2 etageareal, fordelt med 1.900 m2 til liberale erhverv og 600 m2 til etageboligbebyggelse, -boliger eller ungdomsboliger. Dispensation til konvertering af boligarealet til liberale erhverv kan søges.

  Salgsvilkår består af følgende dokumenter:

  Købsaftale med bilag
  1. Udstykningsrids, udfærdiget november 2016, og måleblad
  2. Lokalplan 406 - rammelokalplan Trekroner Øst
  3. Lokalplan 402 for Universitetsparken, vest for Universitetsvej og nord for Trekroner Allé
  4. Tingbogsattest, udskrevet 22. november 2016
  5. Servitut om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning m.v., lyst 6. november 1992
  6. Servitut om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning m.v., lyst 19. januar 1998
  7. Servitut om bevarelse og vedligeholdelse af kloakledninger m.v., lyst 24. januar 2013
  7. Servitut om bevarelse og vedligeholdelse af kloakledninger m.v., lyst 24. januar 2013 (uddrag)
  8. Servitut om forbud mod videresalg i ubebygget stand m.v., lyst 15. september 2015
  9. Kortudsnit - målebordsblade af 27. november 2015
  10. Notat: Hvis et rørlagt vandløb eller dræn ligger i vejen for et byggeri
  11. Geoteknisk placeringsundersøgelse - rapport nr. 1 af 15. december 2015
  12. GEO's miljøtekniske undersøgelse af den øvre halve meter overjord - rapport nr. 2 af 22. december 2015
  13. Fotos

  Tilbud skal fremsendes til Roskilde Kommune på mail: grunde@roskilde.dk
  Der er ikke fastsat en budfrist.

  For yderligere oplysninger kontakt Hanne Gauhl Bentsen på tlf. 4631 8016 eller mail: hannegb@roskilde.dk

  Roskilde Kommune forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de afgivne tilbud eller forkaste dem alle.

 • UDBUD - Grund, Jersie Strandvej 51, 2680 Solrød Strand - Budfrist 27. november 2017 kl. 12.00

  Roskilde Kommune udbyder via ejendomsmægler ejendommen Jersie Strandvej 51, 2680 Solrød Strand.

  Interesserede købere til ejendommen kan besigtige grunden når som helst i det der er offentlig adgang til arealet, der er en del af Jersie Strandpark.
  Køber kan ikke forvente at kunne opføre bygninger eller andet på grunden, i det den er omfattet af en række frednings- og naturbeskyttelses bestemmelser.
  Grunden er tillige beliggende i landzone og i øvrigt med fredsskovpligt på ca. 9.000 m2 af arealet.

  Køber opfordres til at undersøge mulige fremtidige anvendelsesformål inden afgivelse af købstilbud.
  Sælger - Roskilde Kommune - og medvirkende ejendomsmægler kan ikke oplyse om eller rådgive om anvendelsesmuligheder blot konstatere at de er endog meget begrænsede.

  Overtagelsesdagen er fastsat til den 01.01.2018.
  Der er ikke fastsat en mindstepris på ejendommen.

  Yderligere oplysninger og link til sagens bilag m.v. kan findes her.

  Tilbud og købsaftale skal være RealMæglerne ByensMægler ApS i hænde i lukket kuvert mrk. tilbud senest mandag den 27. november 2017 kl. 12.00.

  Al henvendelse skal ske til:
  RealMæglerne
  Jernbanegade 58
  4000 Roskilde
  Tlf. 7025 2412

Senest opdateret

12.10.2017