You are here

Skorstensfejerdistrikter og gebyrer

Roskilde Kommune tilbyder borgerne at benytte bestemte skorstensfejermestre i forbindelse med lovpligtigt skorstensfejerarbejde.

Lovpligtigt skorstensfejerarbejde omfatter mindst én årlig rensning af skorsten, røgrør og ildsted samt brandpræventivt eftersyn.

Du kan også vælge en anden skorstensfejermester. Vælger du en anden skorstensfejer end en af dem kommunen har indgået aftale med, skal du blandt andet sikre dig, at skorstensfejeren er faglært og har de nødvendige forsikringer.

Skorstensfejerdistrikter

 • Skorstensfejerdistrikt Nord

  Skorstensfejerdistrikt Nord

  Skorstensfejermester Michael Thorup Rasmussen
  Bondager 42
  2670 Greve
  Tlf. 40 13 70 25

  Skorstensfejerdistrikt Nord er beliggende Nord for jernbanen Roskilde - København og nord - nordøst for Kong Valdemars Vej og grænses af Roskilde Fjord, kommunegrænserne mod Frederikssund, Egedal og Høje Tåstrup.

 • Skorstensfejerdistrikt Midt

  Skorstensfejerdistrikt Midt

  Skorstensfejermester Ole Jeppesen
  Svendsvej 7
  4000 Roskilde
  Tlf. 46 36 52 63

  Skorstensfejerdistrikt Midt afgrænses mod nord af Roskilde Fjord, Kong Valdemars Vej, jernbanen Roskilde - København, Kong Valdemars Vej, mod øst af Høje Tåstrup og Greve kommuner, mod syd af ejerlavsgrænserne mod Snoldelev By, Snoldelev, Skalstrup By, Snoldelev, og Brordrup By, Gadstrup og mod vest af kommunegrænsen til Lejre.

 • Skorstensfejerdistrikt Syd

  Skorstensfejerdistrikt Syd

  Skorstensfejermester Palle Viekær Nielsen
  Håndværkerbyen 55A
  2670 Greve
  Tlf. 43 60 03 41
   
  Skorstensfejerdistrikt Syd afgrænses mod nord af ejerlavsgrænserne mod Darup By, Vor Frue, Kamstrup By, Vor Frue, og Tjæreby By, Vor Frue, mod øst, syd og vest af kommunegrænserne til Greve, Solrød, Køge og Lejre.

Gebyrer

Taksterne er reguleret efter KL's vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde, juni 2015. Taksterne er med virkning fra 2009 tillagt 1% til dækning af omkostninger ved forbrug af sodposer. KL's vejledende takster kan i øvrigt ses på www.kl.dk. eller ved at trykke på gebyrer her.

Har du spørgsmål til gebyrer, udførsel mm. kontakt da din skorstensfejermester.

Senest opdateret

17.10.2016