You are here

Takster

Se en oversigt over takster for pasning af børn og unge, SFO og klubber. Læs også om de oftest stillede spørgsmål og svar om betaling, og muligheder for søskenderabat og friplads.

Takster 2017

 • Dagplejen koster 3.099 kr. pr. måned for 48 timer pr. uge.
 • Vuggestuer uden mad koster 3.099 kr. pr. måned.
 • Børnehaver uden mad koster 1.655 kr. pr. måned.
 • Mad i vuggestue og børnehave koster 550 kr. pr. måned.
 • SFO 0.-3. klasse koster 1.674 kr. pr. måned i 11 måneder. Juli er betalingsfri måned.
 • Morgenpasning for børn, der er startet i klub 1. maj: 123 kr. pr. måned.
 • Klubber 4.-7. klasse 379 kr. pr. måned.
 • KLUB UNG er gratis, men der er brugerbetaling på arrangementer

Spørgsmål og svar

 • Hvilken takst skal jeg betale?

  Det er tilbuddet, og ikke alderen på barnet, der afgør hvilken takst du skal betale. I praksis betyder det:

  • at børn i Børnehuse (integrerede institutioner) skal betale vuggestuetakst indtil de er 3 år - og fra den måned hvor barnet fylder 3 år, skal der betales børnehavetakst
  • at børn i vuggestue uanset alder skal betale vuggestuetakst
  • at børn i dagpleje uanset alder skal betale dagplejetakst
  • at børn i børnehaver skal betale børnehavetakst
 • Kan jeg få søskenderabat?

  Hvis du har mere end et barn i dagtilbud får du automatisk søskenderabat, hvis børnene har samme folkeregisteradresse.

  Der ydes ikke rabat til den dyreste plads, men efterfølgende søskende får 50 % i rabat. Børn, som går i klub, kan ikke få søskenderabat.

 • Kan jeg søge om friplads?

  Økonomisk friplads

  Du kan søge om tilskud fra kommunen til betaling af daginstitution, hvis husstandens samlede indkomst ligger under en vis grænse. Tilskuddet hedder økonomisk friplads.

  Læs mere om og søg om økonomisk friplads

  Socialpædagogisk friplads

  Du kan søge om socialpædagogisk friplads til dit barn, hvis barnets ophold i dagtilbuddet er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og hvis betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold i dagtilbuddet.

  Ansøgningen bliver behandlet ud fra en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation.

  Du kan få ansøgningsskema og retningslinjer for tildeling af socialpædagogisk friplads, ved at henvende dig til Borgerservice på borgerservice@roskilde.dk

 • Hvad er reglerne for indbetaling?

  Betalingen skal ske forud på de udsendte girokort eller via Betalingsservice (BS). Bemærk at opkrævning på nyindmeldte børn bliver foretaget over Betalingsservice, hvis der i forvejen er BS-opkrævning på søskende. Hvis der allerede bliver betalt til Musisk Skole eller Kulturskolen via BS, foregår betalingen automatisk via BS.

  Sker indbetalingen for sent bliver der beregnet renter. Med en rykkerskrivelse bliver der pålagt et gebyr på 250 kr. Det bliver opkrævet som en efterfølgende betaling sammen med skyldige renter.

  Ved manglende betaling bliver der modregnet op til 100 % i Børnefamilieydelsen.

 • Hvad er opsigelsesvarslet?

  Opsigelsesvarslet er 1 måned i alle Roskilde Kommunes institutioner.

  Udmeldelsen kan ske til den 1. eller den 15. i hver måned.

  Du skal benytte selvbetjeningsløsningen.

 • Har du gæld til kommunen du vil betale?

  På Mit Betalingsoverblik kan du få et overblik over din økonomi eller mellemværender med Roskilde Kommune og du kan betale din gæld med Dankort eller via Mobile Pay.

  Log på Mit Betalingsoverblik ved brug af din NemID.

Kontakt

Borgerservice
Administration By Kultur og Miljø

Senest opdateret

13.03.2017