You are here

Økonomisk friplads i dagtilbud, SFO og klub

Ligger jeres samlede indtægt under en vis grænse, kan I få et tilskud fra kommunen. Så bliver det billigere eller helt gratis for jer at have jeres barn i dagtilbud, SFO eller klub.

Tilskuddet hedder økonomisk friplads, og du kan søge det digitalt her på siden.

Du kan søge tilskud til:

 • Daginstitution
 • Dagpleje
 • SFO
 • Klub

Er husstandens samlede aktuelle A-indkomst under 528.200 kr. årligt i 2017, kan I få et tilskud fra kommunen, som helt eller delvist dækker jeres udgifter til pasning alt efter indkomstens størrelse.

Se en oversigt over samlet indkomst og tilskuddets størrelse.

Er der mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, vil der ved beregningen af fripladstilskuddet automatisk blive fratrukket 7.000 kr. i det samlede indkomstgrundlag for hvert barn udover det første barn. Er du enlig forsørger, vil du få fratrukket 59.492 kr. i 2017 i indkomstgrundlaget, før beregningen af fripladstilskud.

Modtager I økonomisk friplads og husstandens indkomst ændrer sig, skal I ændre oplysningerne ved at ansøge igen her på siden.

Efter du har sendt ansøgningen, vil tilskuddet gælde fra den 1. i den efterfølgende måned.

Ny lovgivning om videregivelse af oplysninger

Kommunen kan via Udbetaling Danmark uden dit samtykke samkøre nødvendige ikke-følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser til brug for kontrol i forbindelse med ansøgning om og nedsættelse af egenbetaling ift. tildelt økonomisk friplads. Samkøring kan ske med data fra egne registre.

Resultatet af samkøringen kan i visse tilfælde samkøres med oplysninger fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven – fx Post Danmark.” (§ 12 a)

Socialpædagogisk fripladstilskud

Du kan søge om socialpædagogisk friplads til dit barn, hvis barnets ophold i dagtilbuddet, SFO’en eller klubben er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i dagtilbuddet, SFO’en eller klubben.

Ansøgningen vil blive behandlet ud fra en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation.

Du kan få ansøgningsskema og retningslinjer for tildeling af socialpædagogisk friplads ved at henvende dig til pladsanvisningen på pladsanvisningen@roskilde.dk

Spørgsmål og svar

 • Bliver jeg reguleret automatisk?

  Fra 1. januar 2016 får kommunen automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig. Hvis ændringen af indkomsten har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, reguleres din forældrebetaling automatisk.

  Som noget nyt reguleres din forældrebetaling både, hvis din husstandsindkomst stiger eller falder med et vist beløb. Det afgørende er en ændring svarende til mindst 5 trin på fripladsskalaen.

  Reguleringen gælder kun for den enkelte måned. Du får et brev fra kommunen, hvis du skal betale mere. Der kan gå nogle måneder, før forældrebetalingen reguleres, da kommunen skal afvente oplysninger fra SKAT om, hvad din husstandsindkomst har været i den enkelte måned. F.eks. bliver januar måneds tilskud reguleret i [xx] måned og februar måneds tilskud i [yy] måned.

 • Hvis jeg har en varig ændring i indkomsten?

  Hvis din husstandsindkomst ændrer sig varigt med et beløb, der svarer til ovenstående, kan du henvende dig til din kommune og få det økonomiske fripladstilskud omberegnet.

  På den måde vil du fremover få det korrekte fripladstilskud med det samme. Det kan du gøre digitalt eller ved at rette henvendelse til kommunen.

  Hvis du ikke foretager dig noget, vil de beløb, du får for meget eller for lidt, blive trukket fra eller lagt til de efterfølgende måneders forældrebetaling.

 • Bliver jeg reguleret årligt?

  Den nye lovgivning indebærer også, at kommunen én gang om året efterregulerer dit økonomiske fripladstilskud.

  Det betyder, at vi ud fra oplysninger fra SKAT, årsopgørelsen eller øvrig relevant dokumentation om din økonomi, beregner, om dit økonomiske fripladstilskud året før var rigtigt.

  Når kommunen laver efterreguleringen medtages også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året.

 • Har jeg oplysningspligt?

  Du er stadig forpligtiget til at oplyse kommunen, hvis der sker ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud.

  Med den nye lovgivning er du dog ikke længere forpligtiget til at oplyse kommunen om indkomstændringer, da det fremover reguleres automatisk.

  Det gælder dog ikke, hvis indkomsten er fra selvstændig virksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet. Her er du stadig forpligtiget til at oplyse kommunen.

  Det er fortsat en god ide at give besked om væsentlige varige ændringer, så du fremover får det korrekte økonomiske fripladstilskud med det samme.

 • Hvis min indkomst har ændret sig?

  Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig ofte, kan du opleve, at dit økonomiske fripladstilskud – og dermed forældrebetalingen - ændrer sig fra måned til måned.

 • Skal mine feriepenge regnes med?

  Feriepenge medregnes fremover, når de optjenes, og ikke når de udbetales, hvilket kan få betydning for dit økonomiske fripladstilskud.

 • Hvis jeg er selvstændig?

  Hvis du er selvstændig eller modtager indkomst, som ikke er skattepligtig i Danmark, vil fripladstilskuddet ikke ændre sig automatisk.

  Med den nye lovgivning er du dog ikke længere forpligtiget til at oplyse kommunen om indkomstændringer, da det fremover reguleres automatisk.

  Det gælder dog ikke, hvis indkomsten er fra selvstændig virksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet. Her er du stadig forpligtiget til at oplyse kommunen.

  Det er fortsat en god ide at give besked om væsentlige varige ændringer, så du fremover får det korrekte økonomiske fripladstilskud med det samme.

 • Hvornår skal jeg søge friplads igen?

  Hvis du tre måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi indkomsten er steget, skal du søge om økonomisk fripladstilskud på ny.

 • Skal jeg give samtykke til andre offentlige myndigheder om videregivelse af oplysninger?

  Kommunen kan via Udbetaling Danmark uden dit samtykke samkøre nødvendige ikke-følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser til brug for kontrol i forbindelse med ansøgning om og nedsættelse af egenbetaling ift. tildelt økonomisk friplads.

  Samkøring kan ske med data fra egne registre. Resultatet af samkøringen kan i visse tilfælde samkøres med oplysninger fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven – fx Post Danmark.” (§ 12 a)

 • Hvor kan jeg finde lovgivningen ?

Hotline Sjælland

Brug for hjælp til selvbetjening?

 • Ring 46 31 30 20
 • Mandag-fredag 9-16

Få hjælp til at betjene dig selv på nettet.

Kontakt

Borgerservice
Administration By Kultur og Miljø

Senest opdateret

28.03.2017