You are here

Takster for pasning af børn og unge

Oversigt over takster for pasning af børn og unge, SFO og klubber - og ofte stillede spørgsmål og svar om betaling, muligheder for søskenderabat og friplads.

Takster 2018, kr. pr. måned 

Almindelig fuldtidsplads  
Vuggestue med mad 3.159
Dagpleje 3.159
Børnehave uden mad 1.652
Mad i vuggestue og børnehave                   557
KombinationstilbudKombinationstilbudKombinationstilbud                       
Vuggestue  
20 timer pr. uge 1.803
30 timer pr. uge 2.220
42,5 timer pr. uge 2.742
Børnehave  
20 timer pr. uge 975
30 timer pr. uge                              1.183
42,5 timer pr. uge 1.444
Dagpleje  
20 timer pr. uge 1.803
30 timer pr. uge 2.220
42,5 timer pr. uge 2.742
SFO og klub  
SFO 0 .- 3. klasse (11 mdr.) 1.867
Morgenpasning for børn, der er startet i klub 1/5 125
Klub 4. - 7. klasse 384
Klub Ung gratis *

* Der er brugerbetaling på arrangementer.

Spørgsmål og svar

 • Hvilken takst skal jeg betale?

  Det er tilbuddet, og ikke alderen på barnet, der afgør hvilken takst du skal betale. I praksis betyder det:

  • at børn i Børnehuse (integrerede institutioner) skal betale vuggestuetakst indtil de er 3 år - og fra den måned hvor barnet fylder 3 år, skal der betales børnehavetakst
  • at børn i vuggestue uanset alder skal betale vuggestuetakst
  • at børn i dagpleje uanset alder skal betale dagplejetakst
  • at børn i børnehaver skal betale børnehavetakst
 • Kan jeg få søskenderabat?

  Hvis du har mere end et barn i dagtilbud, får du automatisk søskenderabat, hvis børnene har samme folkeregisteradresse.

  Bemærk, at du ikke får rabat til den dyreste plads. Søskenderabatten på 50 % gælder de øvrige søskendes pladser. Børn, som går i klub, kan ikke få søskenderabat.

 • Kan jeg søge om friplads?

  Økonomisk friplads

  Du kan søge om tilskud fra kommunen til betaling af daginstitution, hvis husstandens samlede indkomst ligger under en vis grænse. Tilskuddet hedder økonomisk friplads.

  Læs mere og søg om økonomisk friplads

  Socialpædagogisk friplads

  Du kan søge om socialpædagogisk friplads til dit barn, hvis der er særlige sociale og pædagogiske grunde til barnets ophold dagtilbuddet, og hvis spørgsmålet om betaling gør det vanskeligt for barnet at blive i dagtilbuddet. Ansøgningen behandles ud fra en konkret og individuel vurdering af din families og barnets situation.

  Du kan få ansøgningsskema og retningslinjer for tildeling af socialpædagogisk friplads ved at henvende dig til Borgerservice på borgerservice@roskilde.dk

 • Hvad er reglerne for indbetaling?

  Du betaler forud på de udsendte girokort eller via Betalingsservice (BS). Opkrævning for nyindmeldte børn sker over Betalingsservice (BS), hvis der i forvejen opkræves gennem BS på søskende. Hvis du allerede betaler til Musisk Skole eller Kulturskolen via BS, foregår betalingen automatisk via BS.

  Vær opmærksom på betalingsfristen. Betaler du for sent, bliver der beregnet renter, og får du en rykkerskrivelse, koster det et gebyr på 250 kr. Det bliver opkrævet som en efterfølgende betaling sammen med skyldige renter.

  Manglende betaling modregnes i Børnefamilieydelsen med op til 100%.

 • Hvad er opsigelsesvarslet?

  Opsigelsesvarslet er en måned i alle Roskilde Kommunes institutioner.

  Du kan melde dit barn ud til den 1. eller den 15. i hver måned. Meld dit barn ud her (selvbetjening).

 • Har du gæld til kommunen, som du vil betale?

  På Mit Betalingsoverblik kan du få et overblik over dit økonomiske mellemværende med Roskilde Kommune, og du kan betale din gæld med Dankort eller via Mobile Pay.

  Log på Mit Betalingsoverblik med NemID.

Kontakt

Borgerservice
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

09.10.2018