You are here

Tilskud til at passe egne børn

Forældre med børn fra 24 uger og indtil skolestart kan vælge økonomisk tilskud til at passe egne børn.

Kriterier for tilskuddet

 • Tilskuddet kan gives til børn fra 24 uger og indtil skolealderen.
 • Barnet kan ikke være indmeldt i daginstitution eller dagpleje imens.
 • Du må ikke modtage offentlig indkomst eller have en arbejdsindtægt.
 • Tilskuddet ydes for mindst 8 uger og højst ét år.
 • Du kan maksimalt få tre tilskud for din husstand, og det samlede tilskud kan ikke være højere end de maksimale dagpenge.
 • Du kan kun søge for en samlet periode.
 • Du skal have opholdt dig i landet i syv ud af de sidste otte år.

Økonomi

 • Tilskuddet er 2.917 kr. pr måned pr. barn i 2018.
 • Beløbet er skattepligtigt og beskattes som A-indkomst.
 • Tilskuddet indbetales på din Nem konto.
 • Da det er et tilskud og ikke en løn, du modtager, skal du hverken betale ATP-bidrag eller arbejdsmarkedsbidrag.
 • Tilskuddet er betales bagud.
 • Du kan tidligst få tilskud fra den dato, hvor vi modtager ansøgningen.

Spørgsmål og svar

 • Kan jeg få tilskuddet med tilbagevirkende kraft?

  Nej, du kan tidligst få tilskud fra den dato, hvor vi modtager ansøgningen.

 • Må jeg have en indtægt imens?

  Nej, du må ikke have lønindkomst eller modtage nogen form for offentlig indkomst imens.

 • Kan jeg modtage SU imens?

  Nej. Du må gerne modtage SU-lån, men ikke SU.

 • Hvor lang tid kan jeg modtage tilskuddet?

  Du kan højst få tilskud i et år.

 • Kan jeg starte op og køre barnet ind i daginstitution, samtidigt med at jeg modtager tilskud?

  Nej, man kan ikke have en plads i dagtilbud og samtidig få tilskud.

 • Hvordan får jeg pasning efter udløb af tilskuddet?

  Skriv barnet op til pasning senest tre måneder før dit tilskud udløber, så er du garanteret en pasningsplads.

Kontakt

Pladsanvisningen
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

14.11.2017