You are here

Tilskud til privat pasning

Du kan søge om økonomisk tilskud fra Roskilde Kommune til betaling af børnepasseren.

Der er to muligheder for at få tilskud til privat pasning:

 • Du kan selv ansætte en børnepasser til at passe barnet i dit hjem eller i børnepasserens eget hjem
 • Du kan indgå en aftale med en selvstændig børnepasser eller privat pasningsordning

Betingelser for at få tilskud:

 • Du skal have bopælsadresse i Roskilde Kommune
 • Du skal indgå en pasningsaftale med børnepasseren
 • Roskilde Kommune skal godkende pasningsaftalen og den person, du vælger, der skal passe dit barn. Roskilde Kommune indhenter i den forbindelse en børneattest på personen
 • Kommunen skal godkende de fysiske rammer, hvor barnet skal passes
 • Du kan få tilskud fra det tidspunkt, hvor du er berettiget til en plads i ét af kommunens dagtilbud
 • Du kan ikke modtage tilskud, hvis dit barn er indmeldt i et andet pasningssted
 • Du kan ikke modtage tilskud samtidig med at, du modtager barseldagpenge eller orlovsydelse for samme barn. Du skal  sammen med ansøgningen indsende dokumentation for, hvornår din barseldagpenge eller orlovsydelse stopper.
 • Der udbetales kun tilskud for børn i alderen 0-2 år.

Ansøgning

Du sender din ansøgning til Pladsanvisningen, hvis du ønsker at få tilskud til privat pasning. Kommunen skal have modtaget ansøgningen senest en måned før tilskuddet ønskes. Roskilde Kommune fører tilsyn med din private pasningsordning to gange årligt.

Spørgsmål og svar

 • Hvad skal jeg være opmærksom på omkring økonomi?

  Du kan ikke søge pædagogisk og økonomisk friplads.

  Du skal ikke betale skat af tilskuddet, men børnepasseren skal betale skat af den løn, I har aftalt.

  Du kan få søskenderabat.

 • Hvad med pasningsgarantien?

  Når ordningen stopper, gælder de almindelige regler om pasningsgaranti. Pasningsgarantien betyder, at Roskilde Kommune er forpligtet til at give barnet et dagtilbud senest 3 måneder efter at aftalen er stoppet.

  Du skal selv sørge for at skrive barnet op til pasningsplads.

 • Hvad kan jeg få i tilskud?

  Roskilde Kommune betaler 75 % af lønudgiften til børnepasseren.

  Du kan dog maksimalt få følgende beløb i tilskud pr. måned:

  • 6.858,97 (2017 takst) stigende til 6.997,90 kr. (2018 takst) for børn i alderen 24 uger til måneden inden barnet fylder 3 år. Det skyldes, at barnet bliver tilbudt børnehaveplads fra den måned, hvor det bliver 3 år.

  Det maksimale beløb på 6.858,97 kr. (6.997,90 kr. i 2018) svarer til en fuldtidsplads, dvs. 48 timer pr. uge. Hvis pasningen varer mindre end 48 timer ugentligt, bliver tilskuddet nedsat.

 • Er der undtagelser?

  Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering give tilskud til privat pasning, samtidig med at en forælder modtager barseldagpenge eller orlovsydelse for samme barn.

Den Digitale Hotline logo grafik

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til selvbetjening eller har du generelle spørgsmål?

Kontakt

Pladsanvisningen
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

12.01.2018