You are here

Oplagte udendørs steder

 • Søjlepladsen på Musicon

  Søjlepladsen på Musicon

 • Søjlepladsen og grejbank

  Søjlepladsen og grejbank

 • Hestetorvet set fra Algade

  Hestetorvet set fra Algade

 • Arrangement ¨på Stændertorvet

  Arrangement på Stændertorvet

 • Koncert i Byparken

  Koncert i Byparken

 • Palægården by night

  Palægården by night

 • Grejbank på Søjlepladsen

  Du kan låne grejbanken til arrangementer på Søjlepladsen på Musicon.

Her kan du få inspiration til, hvor du kan holde dit arrangement i Roskilde Kommune.

Oversigten indeholder kommunale områder, der er velegnet til udendørsarrangementer.

Få en kort beskrivelse af hvilke typer arrangementer stedet er velegnet til samt hvornår og hvordan du skal søge om at holde dit arrangement der.

Ønsker du at holde dit arrangement et andet sted, så er det oftest også muligt. Lad os høre fra dig, så vejleder vi dig i det videre forløb.

Oplagte steder

 • Stændertorvet

  Stændertorvet kan benyttes til optræden med musik, sang, dans, politiske, humanitære og lignende kulturelle arrangementer. På onsdage og lørdage, dog kun, hvis der ikke er boder her i forbindelse med torvedagene.

  Økonomi

  Det er gratis at låne Stændertorvet til ovenstående typer arrangementer (se nedenfor om torvedage).

  Ved kommerciel brug betales leje i henhold til følgende takster (momsfri):

  • Leje til kommerciel brug – små ”mobile” arrangementer: 150 kr.
  • ​Leje til kommerciel brug – store arrangementer: 2.300 kr.

  Sådan lejer du Stændertorvet

  Søg digitalt via siden "Tilladelser" -> "Udendørsarrangement på torve, pladser, parker og Rabalderparken m.v.."

  Hvornår skal du søge?

  Søg i god tid. Senest 14 dages behandlingstid hos Veje og Grønne områder.

  Vær opmærksom på!

  • Der er torvedage onsdage og lørdage på Stændertorvet. Det betyder, at du f.eks. ikke kan have store, pladskrævende arrangementer på torvet disse dage. De bliver i stedet normalt placeret på parkeringsarealet, hvor der også afholdes torvedage. Udgifter til afspærring af parkeringsarealet skal du selv afholde.
  • Lørdage, kan der ikke være musikarrangementer eller lignende mellem 11 – 12 pga. vielser på det gamle rådhus. Du skal derfor tage højde for dette, hvis du planlægger f.eks. musikalske indslag ved dit arrangement.

  Udstyr

  Typisk har du behov for at opstille en pavillon, borde og A-skilte m.v., når du holder et arrangement på Stændertorvet. Det skal aftales med Veje og Grønne områder først og sker i forbindelse med, at du sender din ansøgning. Husk at du selv skal medbringe dette udstyr på dagen.

  Arrangører kan afholde arrangementer på torvet maksimalt 12 dage indenfor et kalenderår. Arrangementerne kan gentages med minimum én måneds mellemrum. Dog må hvert arrangement maksimalt have en varighed på 6 dage.

  Læs mere om regler for gader og torve i Roskilde Midtby (Stændertorv, § 5).

  Kontakt

  Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder på veje@roskilde.dk og på tlf. 46 31 37 04.

  Leje af stadeplads på Stændertorvet

  Vil du leje en stadeplads på Stændertorvet, henter du mere information og kan søge digitalt via roskilde.dk/stadepladser.

 • Hestetorvet

  Hestetorvet benyttes ofte til optræden med musik, dans, sang og arrangementer af kulturel, humanitær eller politisk karakter. Torvets beliggenhed mellem Roskilde station og gågaden, Algade, gør torvet velegnet til arrangementer på hverdage og til et godt alternativ til Stændertorvet.

  Økonomi

  Det er gratis at låne Hestetorvet til ovenstående former for arrangementer.

  Ved kommerciel brug betales leje ud fra følgende takster:

  • Leje til kommerciel brug – små ”mobile” arrangementer: 165 kr.
  • Leje til kommerciel brug – store arrangementer: 2.300 kr.
  • ​Juletræssalg i december: 3.865 kr.

  Kort

  Se kort over, hvor der må være stadepladser på Hestetorvet og hvor der er strømudtag.

  Sådan låner du Hestetorvet

  Søg digitalt via siden "Tilladelser" -> "Udendørsarrangement på torve, pladser, parker og Rabalderparken m.v.."

  Udstyr

  Hvis du har behov for at opstille udstyr eks. pavillon til dit arrangement, skal det aftales med Veje og Grønne områder først (sker i forbindelse med ansøgning) . Husk at du selv skal medbringe dette udstyr på dagen.

  Arrangører kan afholde arrangementer på de viste steder maksimalt 12 dage indenfor et kalenderår. Arrangementerne kan gentages med minimum én måneds mellemrum. Dog må hvert arrangement maksimalt have en varighed på 6 dage.

  Læs mere om regler for gader og torve i Roskilde Midtby (Hestetorv, § 5).

  Hvornår skal du søge?

  Søg i god tid. Senest 14 dages behandlingstid hos Veje og Grønne områder.

  Kontakt

  Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder på veje@roskilde.dk og på tlf. 46 31 37 04.

 • Folkeparken

  Folkeparkens grønne områder og amfiteatret  benyttes ofte til idræts-, musik-, og teaterarrangementer. Parkens områder kan også benyttes til andre kulturelle arrangementer eller arrangementer med humanitær eller politisk karakter.

  Kommunens mobilscene er velegnet at bruge i Folkeparken og det er kommunens mobile affaldstrailer også (læs mere under praktiske ting). 

  Økonomi

  Det er gratis at låne Folkeparken til ovenstående former for arrangementer.

  Kort

  Hent kort over Folkeparken inkl. strømudtag og opstillingsmulighed for affaldstraileren.

  Sådan låner du Folkeparken

  Søg digitalt via siden "Tilladelser" -> "Udendørsarrangement på torve, pladser, parker og Rabalderparken m.v.."

  Hvornår skal du søge?

  Søg i god tid. Senest 14 dages behandlingstid hos Veje og Grønne områder.

  Kontakt

  Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder på veje@roskilde.dk og på tlf. 46 31 37 04.

 • Byparken

  Byparkens grønne områder bruges typisk til arrangementer med musik og sang. Parkens områder kan også benyttes til andre kulturelle arrangementer eller arrangementer med humanitær eller politisk karakter.

  Kommunens mobile affaldstrailer er velegnet af bruge i Byparken (læs mere under praktiske ting). 

  Økonomi

  Det er gratis at låne Byparken til ovenstående former for arrangementer.

  Kort

  Se kort over Byparken inkl. strømudtag og opstillingsmulighed for affaldstraileren.

  Sådan låner du Byparken

  Søg digitalt via siden "Tilladelser" -> "Udendørsarrangement på torve, pladser, parker og Rabalderparken m.v.."

  Hvornår skal du søge?

  Søg i god tid. Senest 14 dages behandlingstid hos Veje og Grønne områder.

  Kontakt

  Roskilde Kommune, Veje og Grønne på veje@roskilde.dk eller på 46 31 37 04.

 • Roskilde Dyrskueplads

  Roskilde Dyrskueplads lejes ud til udstillinger, opvisninger, stævner, markeder med videre.

  Til mindre arrangementer kan du leje dele af Roskilde Dyrskueplads.

  Takster og kort

  Pladsen er opdelt i 8 delområder. Hent takster for leje af Roskilde Dyrskueplads og se kort over pladsen i "folder om Dyrskuepladsen".

  Ved leje af Roskilde Dyrskueplads kommer dertil leje af toiletbygning og betaling for forbrug af el og vand efter aflæsning af målere.

  Sådan lejer du Roskilde Dyrskueplads eller dele af Roskilde Dyrskueplads

  Send en mail til Veje og Grønne områder med følgende indhold: Kort beskrivelse af dit arrangement (herunder form for arrangement), hvilket område du vil leje, hvornår du vil leje det og om du har brug for el og vand.

  Hvornår skal du søge?

  Du skal søge i god tid. Meget gerne 2 måneder i forvejen.

  Kontakt

  Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder på veje@roskilde.dk og på tlf. 46 31 37 23.

 • Havneparken (Græsarealet ved Vikingeskibsmuseet)

  Havneparken (Græsarealet ved Vikingeskibsmuseet) bruges ofte til vikingemarked, kulturelle udstillinger samt politiske arrangementer og idrætsarrangementer.

  Økonomi

  Det er gratis at låne græsarealet ved Havneparken til ovenstående former for arrangementer.

  Kort

  Hent kort over Havneparken inkl. opstillingsmulighed for affaldstraileren.

  Vær opmærksom på

  Der er ikke etableret strømudtag ved dette græsarealet. Du skal derfor selv sørge for strøm på anden vis.

  Læs mere om reglerne for at holde arrangement på græsarealet i ”Regler for udlån af arealer omkring museumsøen på Roskilde Havn.”

  Sådan låner du Havneparken (græsarealet ved Vikingeskibsmuseet)

  Søg digitalt via siden "Tilladelser" -> "Udendørsarrangement på torve, pladser, parker og Rabalderparken m.v.."

  Hvornår skal du søge?

  Søg i god tid. Senest 14 dages behandlingstid hos Veje og Grønne områder.

  Kontakt

  Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder på veje@roskilde.dk og på tlf. 46 31 37 04.

  Hvis du skal have fjernet bommen ved Vikingeskibsmuseet skal du kontakte Vikingeskibsmuseet på: tlf. 46 30 02 00.

 • Søjlepladsen og grejbank

  Søjlepladsen - udendørsområde på Musicon

  Søjlepladsen er et offentligt tilgængeligt byrum og et unikt eventområde. Pladsen er velegnet til at holde fra små intime arrangementer til store udendørs koncerter i kraft af sin indretning og tilhørende grejbank. 

  Ud mod Rabalderstræde har Søjlepladsen en grøn opholdszone med mobile møbler i beton og stål, som kan placeres fleksibelt rundt omkring i byrummet, så indretningen passer til dit arrangement. Derudover er pladsen indrettet med vand- og lyskunst, som bidrager til en anderledes oplevelse for dig og dit publikum.

  Lån af grejbank på Søjlepladsen

  Du kan låne grejbanken til arrangementer på Søjlepladsen. 

  Grejbanken består af:

  -    En container, som du kan benytte som bar, til billettering eller andet. 
  -    En række el-materiel, som gør det muligt for dig, at trække strøm rundt på Søjlepladsen
  -    En række mobile møbler, som du kan indrette Søjlepladsen med (ved hjælp af en elektrisk palleløfter). De mobile møbler har forskellige højder og bredder, og kan fx bruges til, at bygge scener i forskellig størrelser, indrette stande, eller til at skabe siddemuligheder.

  Økonomi

  Det er gratis at holde et arrangement, der er åbent og gratis for offentligheden.
  Holder du et arrangement med kommerciel interesse, skal du betale arealleje på 1.240 kr. (momsfrit). 

  Det koster 500 kr i gebyr at låne grejbanken til arrangementer på Søjlepladsen. 

  Sådan låner du Søjlepladsen 

  Søg digitalt via siden "Tilladelser" -> "Udendørsarrangement på torve, pladser, parker og Rabalderparken m.v.."
  Grejbanken låner du også via det digitale ansøgningsskema. OBS! Grejbanken kan kun lånes i forbindelse med arrangementer på Søjlepladsen. 

  Hvornår skal du søge?

  Søg i god tid. Der er op til 14 dages behandlingstid hos Veje og Grønne områder.

  Praktisk info

  Nøgleudlevering koordineres med Musicon-sekretariatet, når du har fået tilladelse til dit arrangement af Roskilde Kommune.

  Kontakt

  Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder på veje@roskilde.dk og på tlf. 46 31 37 04.

  Du kan læse mere om Søjlepladsen og grejbanken på www.musicon.dk.  

 • Cirkuspladsen ved Jyllinge Centret

  Cirkuspladsen ved Jyllinge Centret bruges typisk til sommer-/byfest, besøg af cirkus og lignende. Pladsen kan også benyttes til andre former for kulturelle arrangementer, men hvilke bliver vurderet fra gang til gang, da en del af pladsen ejes af Jyllinge Centret.

  Økonomi

  Det er gratis at låne cirkuspladsen til kulturelle arrangementer eller arrangementer med humanitær eller politisk karakter. Cirkus eller andre kommercielle aktiviteter skal betale leje for arealet.

  Kort

  Se kort over cirkuspladsen.

  Sådan låner/lejer du Cirkuspladsen

  Søg digitalt via siden "Tilladelser" -> "Udendørsarrangement på torve, pladser, parker og Rabalderparken m.v.."

  Hvornår skal du søge?

  Søg i god tid. Senest 14 dages behandlingstid hos Veje og Grønne områder.

  Kontakt

  Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder på veje@roskilde.dk og på tlf. 46 31 37 04.

 • Roskilde Havn

  På Roskilde Havn er der enkelte arealer, som kan lånes til forskellige arrangementer.

  Arealet foran Snekken og arealet mellem Vandrerhjemmet og Snekken

  Arealet foran Snekken og arealet mellem Vandrerhjemmet og Snekken er kommunale. Her holdes der typisk julemarked, Roskilde Jazz Days m.fl.

  Økonomi

  Det er gratis at låne ovenstående arealer.

  Kort

  Se kort over Roskilde Havn.

  Sådan låner du arealerne

  Søg digitalt via siden "Tilladelser" -> "Udendørsarrangement på torve, pladser, parker og Rabalderparken m.v.."

  Hvornår skal du søge?

  Søg i god tid. Senest 14 dages behandlingstid hos Veje og Grønne områder.

  Kontakt

  Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder på veje@roskilde.dk og på tlf. 46 31 37 04.

  Museumsøen

  Museumsøen er stedet, hvor Vikingeskibsmuseet har en del af deres aktiviteter.

  Sådan benytter du Museumsøen:

  Kontakt Vikingeskibsmuseet på 46 30 02 00.

 • Latinerhaven

  Latinerhavens område ved amtsgymnasiet er et rekreativt område for alle. Haven blev i september 2013 forsynet med opholdsfaciliteter i træ, lavet af unge i samarbejde med kunstnerkollektivet Bureau Detour, på baggrund af en konkurrence udskrevet af ungeudvalget ved ungedagen 2012. I løbet af 2013/2014 vil andre unge indtage faciliteterne med aktiviteter for alle.

  Økonomi

  Det er gratis at benytte faciliteterne i Latinerhaven.

  Sådan låner du Latinerhaven

  Søg digitalt via siden "Tilladelser" -> "Udendørsarrangement på torve, pladser, parker og Rabalderparken m.v.."

  Hvornår skal du søge?

  Søg i god tid. Senest 14 dages behandlingstid hos Veje og Grønne områder.

  Kontakt

  Roskilde Kommune, Veje og Grønne på veje@roskilde.dk eller på 46 31 37 04.

 • Palægården og Palæpladsen

  Roskilde Palæ – og herunder Palægården og Palæpladsen – ejes af Slots-  og Kulturstyrelsen. 

  Palægården benyttes typisk til opera, kunstudstillinger og arrangementer i relation til Roskilde Domkirke. Palæpladsen er etableret i 2016 og kan benyttes til mindre aktiviteter. 

  Ansøgninger om arrangementer af op til 3 dages varighed, behandles af Veje og Grønne områder, mens arrangementer af en længere varighed, behandles af Slots- og Kulturstyrelsen. 

  Sådan låner du Palægården til arrangementer indtil 3 dages varighed

  Søg digitalt via siden "Tilladelser" -> "Udendørsarrangement på torve, pladser, parker og Rabalderparken m.v.."

  Hvornår skal du søge?

  Søg i god tid. Der er op til 14 dages behandlingstid hos Veje og Grønne områder.

  Kontakt

  Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder på veje@roskilde.dk og på tlf. 46 31 37 04.

  Slots- og Kulturstyrelsen på slotshave@remove-this.slks.dk (ved arrangementer af mere end 3 dages varighed.)

 • Rabalderparken - udendørsområde på Musicon

  Rabalderparken er Musicons aktivitetsområde på omkring 40.000 m2. I virkeligheden er det et kæmpe regnvandsanlæg, der er omdannet til en park med scatefaciliteter i regnvandskanaler og -bassiner samt andre aktiviteter som fitnessredskaber , grillområder, hængekøjer, regnvandssø, trampoliner m.v.. Der er en mindre scene samt strøm i parken.

  Parkens områder kan også benyttes til andre kulturelle arrangementer eller arrangementer med humanitær eller politisk karakter.

  Økonomi

  Det er gratis at låne Rabalderparken til ovenstående former for arrangementer.

  Sådan låner du Rabalderparken

  Søg digitalt via siden "Tilladelser" -> "Udendørsarrangement på torve, pladser, parker og Rabalderparken m.v.."

  Hvornår skal du søge?

  Søg i god tid. Der er op til 14 dages behandlingstid hos Veje og Grønne områder.

  Kontakt

  Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder på veje@roskilde.dk og på tlf. 46 31 37 04.

 • Klinten i Jyllinge

  Klinten i Jyllinge bruges primært til Sankt Hans aften, men kan også benyttes til andre former for kulturelle arrangementer eller arrangementer med humanitær eller politisk karakter.

  Økonomi

  Det er gratis at låne Klinten til ovenstående former for arrangementer.

  Kort

  Se kort over Klinten i Jyllinge inkl. strømudtag og opstillingsmulighed for affaldstraileren.

  Sådan låner du Klinten

  Søg digitalt via siden "Tilladelser" -> "Udendørsarrangement på torve, pladser, parker og Rabalderparken m.v.."

  Hvornår skal du søge?

  Søg i god tid. Senest 14 dages behandlingstid hos Veje og Grønne områder.

  Kontakt

  Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder på veje@roskilde.dk og på tlf. 46 31 37 04.

 • Viby Torv

  Viby Torv bruges typisk til mindre, kulturelle arrangementer – f.eks. aktiviteter i forbindelse med juletræstænding, valgagitation og lignende.

  Økonomi

  Det er gratis at låne torvet til kulturelle arrangementer eller arrangementer med humanitær eller politisk karakter. Kommercielle aktiviteter skal betale leje for arealet.

  Sådan låner/lejer du Viby Torv

  Søg digitalt via siden "Tilladelser" -> "Udendørsarrangement på torve, pladser, parker og Rabalderparken m.v.."

  Hvornår skal du søge?

  Søg i god tid. Senest 14 dages behandlingstid hos Veje og Grønne områder.

  Kontakt

  Roskilde Kommune, Veje og Grønne områder på veje@roskilde.dk og på tlf. 46 31 37 04.

 • Statsejede skove

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

05.01.2018