You are here

Ungepuljen

Unge kan søge om tilskud til at sætte gang i aktiviteter for unge

Går du rundt med en god ide om et arrangement for unge? Så er det måske noget Ungeudvalget kunne tænke sig at støtte - også selvom ideen ikke er helt færdigudviklet, eller du ikke selv kan gennemføre den.

Ungepuljen er til for at samle unge på tværs af interesser, foreningsskel, alder m.m.

Ungepuljen er på 100.000 kr. årligt, og tilskud bevilges af Ungeudvalget.

Ansøgningsfrist

Du kan løbende søge ungepuljen. Ungeudvalget mødes én gang om måneden, men det anbefales at søge i god tid inden arrangementet.

Ansøgningskrav

En række kriterier skal være opfyldt for at søge tilskud fra Ungepuljen:

 • Arrangementer må ikke være kommercielle
 • Projekter må ikke høre under anden lovgivning
 • Projekter må ikke være igangsat inden ansøgningen er behandlet

Ungepuljen

 • Hvem kan søge?

  Unge, der går rundt med hovedet fuldt af ideer.

 • Hvad kan jeg søge til?

  • Aktiviteter for unge, lavet af unge 
  • Aktiviteter der er til gavn for Roskilde Kommunes unge 
  • Fortrinsvis aktiviteter frem for anskaffelser 
  • Aktiviteter der bringer mennesker og foreninger sammen 
  • Aktiviteter der opfordrer til at udnytte Roskilde Kommunes byrum 
  • Enkeltstående projekter og arrangementer, gerne af tværgående karakter 
  • Til opstart af nye initiativer, men som udgangspunkt ikke til drift af tilbagevendende arrangementer 
  • Først og fremmest arrangementer i offentligt regi. Hvis du alligevel mener dit projekt bør modtage støtte af puljen, trods begrænset offentlig karakter, skal du søge 3 måneder før, så udvalget har mulighed for grundig behandling og vejledning

  Puljen støtter ikke projekter, der har kommercielt sigte eller projekter, der hører under anden lovgivning.

  Puljen støtter ikke allerede afholdte udgifter.

 • Hvornår får jeg svar?

  Ungeudvalget holder møde hver første fredag i måneden og ansøgere opfordres til at deltage på møderne for at præsentere deres ansøgning.
  Ansøgere bliver kontaktet direkte af Ungeudvalget herom

 • Hvor får jeg hjælp og vejledning?

  Kontakt Ungeudvalget eller kulturkonsulent Tina Gørtz Christensen på  tlf. 46 31 40 36.

Senest opdateret

12.08.2016