You are here

Støtte til høje boligudgifter

For at få særlig støtte til høje boligudgifter skal du have oplevet ændringer i dine forhold, som har medført indtægtstab. Støtten (§34 tillæg) er for dig, som har været ude for en social begivenhed.

En social begivenhed er f.eks. arbejdsløshed, sygdom eller skilsmisse som betyder, at du er vanskeligt stillet økonomisk på grund af høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde. Støtte til høje boligudgifter er ikke det samme som boligstøtte (boligsikring).

Du skal være opmærksom på, at retten til særlig støtte til høje boligudgifter også afhænger af bl.a. dine formue- og indtægtsforhold. Hvis du er gift, og din ægtefælle har formue eller indtægt, har dette også betydning.

Du kan ikke få særlig støtte til høje boligudgifter hvis du:
• Er fyldt 60 år og modtager kontanthjælp eller integrationsydelse fordi du ikke opfylder betingelserne for at få social pension.
• Modtager førtids- eller folkepension eller efterløn, SU eller anden forsørgelse, som ikke er betinget af rådighed.
• Er gift og din partner har valgt ikke at udnytte sine uddannelses- og arbejdsmuligheder.

Modtager du kontant- eller uddannelseshjælp eller integrationsydelse, er der et loft over hvor meget du samlet kan modtage i forsørgelsesydelse og boligstøtte.
Overstiger dine samlede ydelser, hvad du maksimalt kan få, vil din særlige støtte og boligstøtte fra Udbetaling Danmark blive reduceret.

Bor du i en andelsbolig eller ejerbolig, vil den del af den særlige støtte, som dækker dine afdrag på lån være tilbagebetalingspligtig. I ansøgningsskemaet kan du fravælge at modtage den del af den særlige støtte, som er tilbagebetalingspligtig.

Kontakt

Job og Ydelse
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

Senest opdateret

06.09.2018