You are here

Endelig afgørelse om at vandforsyningsplan 2018-2025 ikke skal miljøvurderes

Offentliggjort: 
8. Januar 2018 - 8:47
Klagefrist: 
5. Februar 2018 - 23:59

Roskilde Kommune har haft vandforsyningsplan 2018-2025 og udkast til afgørelse om, at planen ikke er omfattet af miljøvurdering,  i høring fra den 6. september til den 1. november 2017.

Der træffes hermed d.d. endelig afgørelse om at vandforsyningsplan 2018-2025 ikke skal miljøvurderes jf. § 10 i miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages indtil 4 uger fra d.d., hvilket vil sige senest mandag den 5. februar 2018. Klagevejledning fremgår af afgørelsen, som kan læses her.

Senest opdateret

19.01.2018