You are here

Forslag til nyt regulativer for kommunale vandløb i Møllebæksystemet

Startdato for høring: 
3. Juli 2017 - 12:30
Slutdato for høring: 
4. September 2017 - 23:59
Forslag til nyt regulativer for kommunale vandløb i Møllebæksystemet

Byrådet i Solrød Kommune vedtog på møde d. 24. april 2017 forslag til revision af vandløbsregulativer for kommunale vandløb i Møllebæksystemet, der bl.a. omfatter en grænsestrækning til Roskilde Kommune. Forslaget sendes hermed i offentlig høring.

 

Høring

Solrød-, Greve- og Roskilde Kommune har udarbejdet forslag til nyt fællesregulativ for kommunale vandløb i Møllebæksystemet.

Regulativet omfatter de kommunale vandløb: Hastruprenden, Karlslunde bæk, Vildmoseløbet og Møllebækken. Regulativet er en revision af de eksisterende regulativer for nævnte vandløb og er udarbejdet på baggrund af reglerne i vandløbsloven.

Roskilde Kommune berøres udelukkende af en mindre del af vandløbssystemet, der udgøres af Hastruprenden, der på størstedelen af strækningen er grænsevandløb til Solrød Kommune.

Revisionen af regulativerne indeholder en tydelig betegnelse af vandløbene samt oplysninger om blandt andet vandløbenes skikkelse eller vandføringsevne, vedligeholdelsesbestemmelser og beslutninger om 2 meter dyrkningsfrie bræmmer langs vandløbene.

Flere fysiske forhold er blevet ændret i vandløbene siden regulativerne blev udarbejdet i 1997. Der er blevet foretaget flere klimatilpasningsforanstaltninger, blandt andet ved omdirigering af Karlstrup Møllebæk, samt en ny bane og motorvej, der strækker sig over nogle af vandløbene i kommunerne.

For Hastruprendens vedkommende er den eneste væsentlige ændring i forhold til det nuværende regulativ, at den øverste rørlagte strækning gennem Snoldelev-Hastrup er udtaget som offentligt vandløb, idet strækningen er overgået til spildevandsteknisk anlæg (regnvandsledning) under FORS/Forsyningen.

Regulativet for de berørte vandløb er fremlagt til gennemsyn på kommunens hjemmeside under ”Materiale”. Ønskes yderligere oplysninger vedrørende regulativerne kan de fås ved henvendelse til Roskilde Kommune, Miljø og Byggesag, Lars Gøtterup eller til Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Tove Grønborg.

Høringssvar kan afgives på denne side nedenfor – eller sendes til miljo@roskilde.dk eller til Roskilde Kommune, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde – eller direkte til Solrød Kommune, Teknik og Miljø på teknisk@solrod.dk.

Videre proces

Efter høringsperioden vil kommunalbestyrelserne tage stilling til høringssvarene og regulativindholdet med henblik på en vedtagelse af regulativet. Hvis de 3 kommunalbestyrelser vedtager fællesregulativet, vil der herefter være en 4 ugers periode med mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Materiale

Offentlig tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit eventuelle høringssvar (det dokument, der indsendes via denne side – se nedenfor) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og mailadresse, vil ikke blive vist her på siden.

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Det dokument vil være offentligt tilgængeligt.

Når du har sendt et høringssvar, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

 

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Ingen høringssvar

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

28.09.2018