You are here

Forslag til vandforsyningsplan 2018-2025

Startdato for høring: 
6. September 2017 - 9:00
Slutdato for høring: 
1. November 2017 - 23:59
Forslag til vandforsyningsplan 2018-2025.

Høring

Ifølge lov om vandforsyning mv. skal kommunen udarbejde en vandforsyningsplan. Planen skal blandt andet indeholde oplysninger om det forventede vandbehov i kommunen, angivelse af beliggenhed og kapacitet af de almene vandværker i kommunen, samt beliggenhed af ledningsnet, herunder eventuelle nødforbindelser samt angivelse af vandværkernes forsyningsområder. Roskilde Kommune har udarbejdet dette forslag til en digital vandforsyningsplan for perioden 2018 - 2025. Forslag til planen sendes hermed i offentlig høring i 8 uger. Roskilde Kommune har desuden ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) udført en miljøvurdering af planen. Kommentarer til planen eller til miljøvurderingen kan indsendes til miljo@roskilde.dk.

Materiale

Forslag til vandforsyningsplanen kan ses her.

Udkast til afgørelse vedrørende miljøvurdering kan ses her.

Indgivelse af høringssvar

Du kan vælge at afgive høringssvar via denne side, eller via planen til hvert enkelt afsnit. Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at høringssvar (det dokument, du indsender) som afgives via denne side, vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og e-mailadresse, vil ikke bliver vist her på siden. Høringssvar som afgives via selve høringsmodulet i vandforsyningsplanen, vil ikke automatisk blive offentligt tilgængeligt, men vil fremgå af det høringsnotat med alle høringssvarene, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Høringsnotatet vil være offentligt tilgængeligt, og alle kan desuden søge om aktindsigt i sagen. Dit navn og adresse vil fremgå af notatet.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
FORS A/SVirksomhed31.10.2017Vis
Jens SørensenAndet25.10.2017Vis

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

06.09.2017