You are here

Kontorerhverv ved Langebjerg

Startdato for høring: 
13. Oktober 2017 - 0:00
Slutdato for høring: 
8. December 2017 - 23:45
Plan- og Teknikudvalget har på sit møde den 4. oktober 2017 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 1 til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej til offentlig høring.

Høring

Med forslaget til tillæg 1 til lokalplan 588 foretages en mindre ændring af den eksisterende lokalplan. Ændringen åbner for, at der kan etableres kontorerhverv inden for hele lokalplanområdet og ikke som tidligere kun i et område omkring Gl. Marbjergvej. Omfanget af kontorbyggeriets størrelse begrænses, idet kontorbygninger over 1.500 etagem2 kun må placeres inden for det stationsnære område omkring Trekroner Station.

Materiale

Høringssvar

Det er muligt at indsende skriftlige bemærkninger til forslaget. Bemærkninger skal sendes via denne side, se nedenfor, senest den 8. december 2017. Herefter vil Plan- og Teknikudvalget tage endelig stilling til planforslaget.

Retsvirkninger

Der er midlertidigt forbud mod udstrykninger, bebyggelse og ændret anvendelse indenfor lokalplanområdet indtil planen bliver endeligt vedtaget.

Miljøvurdering

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til tillæg 1 til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Du finder klagevejledningen her.

Videre proces

Efter høringsperioden vil Plan- og Teknikudvalget tage stilling til forslaget.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og e-mailadresse, vil ikke bliver vist her på siden.

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Det dokument vil være offentligt tilgængeligt.

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
EnerginetAndet05.12.2017Vis

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

03.11.2017