You are here

Kystsikringen af Jyllinge Nordmark - høring af forslag til projekt for regulering af Værebro Å m.v.

Startdato for høring: 
15. December 2017 - 12:00
Slutdato for høring: 
15. Januar 2018 - 23:59
Forslag til projekt for regulering af Værebro Å, Råmosegrøften Nord samt private grøfter med afløb til Værebro Å sendes i 4 ugers offentlig høring

Høring

Roskilde Kommune sender ”Projekt for regulering af Værebro Å, ved etablering af et fløjdige med sluse og pumpeanlæg over Værebro Å’s udløb” i 4 ugers offentlig høring efter regler i vandløbsloven.

Formålet med kystbeskyttelsesprojektet er at sikre Jyllinge Nordmark og Tangbjerg mod oversvømmelse ved stormflod ved etablering af diger og sluse.
Sluse, pumpeanlæg og diger vil kunne påvirke vandføring , fisk og planter i Værebro Å og en række mindre vandløb og grøfter, der overbygges med sluse og diger. Sådanne påvirkninger som følge af ændring af vandløbenes skikkelse, skal godkendes af vandløbsmyndigheden. Godkendelsen forudsætter at der udarbejdes et reguleringsprojekt, der beskriver de påvirkninger som projektet medfører for vandløbene, vurdering af påvirkningernes konsekvenser, samt redegørelse for tiltag, der begrænser omfanget af konsekvenserne.

Den nederste del af Værebro Å, hvor projektet udføres, udgør grænsen mellem Roskilde og Frederikssund Kommune. De to kommuner er derfor fælles vandløbsmyndighed, og skal begge godkende reguleringen efter vandløbslovens regler.

Efter reglerne i Vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden offentliggøre en meddelelse om, at man påtænker at gennemføre et reguleringsprojekt, og at eventuelle indsigelser kan indgives skriftligt til vandløbsmyndigheden inden for en frist på mindst 4 uger.

Materiale

Høringssvar

Det er muligt at indsende skriftlige bemærkninger til reguleringsprojektet. Bemærkninger skal sendes via denne side, se nedenfor, senest den 15. januar 2018. Alternativt kan høringssvar indsendes på mailadressen kystbeskyttelse@roskilde.dk

Videre proces

Efter høringsperioden vil kommunerne på baggrund af eventuelle høringsbemærkninger tage endelig stilling til, om reguleringsprojektet skal godkendes.

En godkendelse af projektet vil inden for 4 uger kunne påklages af privatpersoner, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, samt foreninger og organisationer, som er klageberettigede efter regler i Vandløbsloven.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og e-mailadresse, vil ikke blive vist her på siden.

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til videre behandling af sagen. Det dokument vil være offentligt tilgængeligt.

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Kaj Dyring LarenPrivat borger15.01.2018Vis
Kaj Dyring LarsenPrivat borger14.01.2018Vis
Kaj Dyring LarsenPrivat borger08.01.2018Vis
Kaj Dyring LarsenPrivat borger08.01.2018Vis

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

18.12.2017