You are here

Lovliggørende landzonetilladelse til læskur og brændeskur på Søster Svenstrup Byvej 14, 4120 Viby Sjælland, matr. nr. 4m Dåstrup By, Dåstrup

Offentliggjort: 
24. November 2017 - 11:45
Klagefrist: 
21. December 2017 - 23:59

Senest opdateret

04.12.2017