You are here

Nye boliger på Eriksvej i Roskilde

Startdato for høring: 
12. Januar 2018 - 0:00
Slutdato for høring: 
9. Marts 2018 - 23:45
Roskilde Plan- og Teknikudvalg har på sit møde den 11. januar 2018 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan nr. 639 for boliger på Eriksvej i Roskilde til offentlig høring.

Høring

Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at området kan udnyttes til etageboligbebyg­gelse, at sikre bebyggelsen tilpasses omgivelserne i højde, omfang og udformning, samt sikre grønne friarealer til beboerne.

Materiale

Borgermøde og høringssvar

Der har været afholdt borgermøde den 27. februar 2018. Resume af borgermøde kan ses her.

Det er også muligt at indsende skriftlige bemærkninger til forslaget. Bemærkninger skal sendes via denne side, se nedenfor, senest den 9. marts 2018. Herefter vil Plan- og Teknikudvalget tage endelig stilling til planforslaget.

Retsvirkninger

Der er midlertidigt forbud mod udstykninger, bebyggelse og ændret anvendelse indenfor lokalplanområdet indtil planen bliver endeligt vedtaget.

Miljøvurdering

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 639, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Du finder klagevejledningen her.

Videre proces

Efter høringsperioden vil Plan- og Teknikudvalget tage endelig stilling til forslaget.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og e-mailadresse, vil ikke bliver vist her på siden.

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Det dokument vil være offentligt tilgængeligt.

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Ingen høringssvar

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

20.03.2018