You are here

Redaktionel finjustering af Kommuneplan 2016

Startdato for høring: 
30. Oktober 2017 - 0:00
Slutdato for høring: 
27. November 2017 - 23:45
Roskilde Byråd har på sit møde den 25. oktober 2017 vedtaget at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 9 til offentlig høring.

Høring

Formålet med kommuneplantillægget er rette op på en teknisk fejl, hvor der i en række rammeområder er stillet krav om kommuneplantillæg forud for lokalplanlægningen. Kravet skulle kun gælde for rammeområder i det åbne land, men optræder fejlagtigt i et mindre antal rammeområder, som ligger i byzone og/eller er udlagt til veldefinerede byformål. Kravet foreslås derfor fjernet fra de berørte rammeområder, som fremgår af planforlaget.

Ændringen er af redaktionel karakter, men Roskilde Kommune ønsker gennem kommuneplantillægget at offentliggøre, at fejlen vil blive tilrettet.

Materiale

Høringssvar

Det er også muligt at indsende skriftlige bemærkninger til forslaget. Bemærkninger skal sendes via denne side, se nedenfor, senest den 27. november 2017. Herefter vil byrådet tage endelig stilling til planforslaget.

Miljøvurdering

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg 9, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Du finder klagevejledningen her.

Videre proces

Efter høringsperioden vil byrådet tage stilling til forslaget.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og e-mailadresse, vil ikke bliver vist her på siden.

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Det dokument vil være offentligt tilgængeligt.

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Ingen høringssvar

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

14.11.2017