You are here

Supplerende høring, Vindinge Nord

Startdato for høring: 
7. November 2017 - 0:00
Slutdato for høring: 
21. November 2017 - 23:45
Supplerende høring om alternativ vejadgang til 1. etape af Vindinge Nord.

Høring

Den 3. november sluttede den offentlige høring om forslag til lokalplan for udbygning af Vindinge Nords 1. etape. På baggrund af indkomne høringssvar gennemføres en supplerende høring om en alternativ vejadgang til området.

Roskilde Kommune har under den offentlige høring af forslag til lokalplan 665 for Vindinge Nords 1. etape modtaget en række høringssvar indeholdende kritik af vejadgang til lokalplanområdet fra syd ad Tingvej. Kritikken er rettet mod, at Tingvej anses for at være trafikalt hårdt belastet i forvejen, og der er udtrykt bekymring for trafiksikkerheden.

I flere høringssvar foreslås det, at der i stedet sker vejadgang til lokalplanområdet fra vest ad stamvej, der er skitseret i forslag til helhedsplan for hele Vindinge Nord.

I henhold til planloven kan der ikke ske vedtagelse af større ændringer til lokalplanen før parter, der kan blive berørt af disse ændringer, har haft mulighed for at udtale sig. Derfor gennemføres en supplerende høring på to uger, som primært er rettet mod de borgere, som potentielt kan blive generet af en ændret vejadgang til lokalplanområdet.

Materiale

Høringssvar

Det er muligt at indsende skriftlige bemærkninger under den supplerende høring. Bemærkninger skal sendes via denne side, se nedenfor, senest den 21. november 2017. Herefter vil byrådet tage endelig stilling til forslagene.

Retsvirkninger

Der er midlertidigt forbud mod udstrykninger, bebyggelse og ændret anvendelse indenfor lokalplanområdet indtil planen bliver endeligt vedtaget.

Videre proces

Efter høringsperioden vil byrådet tage stilling til forslaget.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og e-mailadresse, vil ikke bliver vist her på siden.

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Det dokument vil være offentligt tilgængeligt.

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Karsten Gynther og Vibeke LihnPrivat borger21.11.2017Vis
Vindinge Lokalråd Andet21.11.2017Vis
Suzanne NeerlinPrivat borger21.11.2017Vis
Torben RogersPrivat borger21.11.2017Vis
Sarkis DerbedrossianPrivat borger20.11.2017Vis
Hans Lodberg Brarup Privat borger20.11.2017Vis
Annette og Jens PedersenPrivat borger20.11.2017Vis
Stefan VincentzPrivat borger20.11.2017Vis
Nicklas BøgelundPrivat borger20.11.2017Vis
Anders NielsenPrivat borger20.11.2017Vis

Sider

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

14.11.2017