You are here

Tilladelse til bortledning af grundvand ifm. midlertidig grundvandssænkning og bygge- og anlægsarbejder på Klostervej 21, 4000 Roskilde

Offentliggjort: 
6. December 2017 - 13:39
Klagefrist: 
4. Januar 2018 - 23:59

Roskilde Kommune har d.d. meddelt FORS A/S tilladelse til bortledning af grundvand ifm. midlertidig grundvandssænkning og bygge- og anlægsarbejder på Klostervej 21, 4000 Roskilde.

Tilladelsen meddeles efter vandforsyningslovens § 26, og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger fra d.d. Kommunen af desuden vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Tilladelsen samt klagevejledning kan læses her.

Senest opdateret

18.12.2017