You are here

Udvidelse af det stationsnære område ved Trekroner Station

Startdato for høring: 
13. Oktober 2017 - 0:00
Slutdato for høring: 
8. December 2017 - 23:45
Økonomiudvalget har på sit møde den 4. oktober 2017 vedtaget at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 8 for ændring af det stationsnære område ved Trekroner Station til offentlig høring.

Høring

Med ændringen ønskes det, at udvide det stationsnære område ved Trekroner Station, samt anvendelsesbestemmelserne i kommuneplanens rammeområde 3.EP.3 til at omfatte 14.000 etagem2 til kontorvirksomhed. Baggrunden for ændringen er et ønske om, at udnytte nærheden til Trekroner Station til, at give mulighed for arbejdspladsintensive funktioner, så som større kontorvirksomheder, i områder omkring Gl. Marbjergvej, Langebjergvænget, en del af Marbjergvej og en del af Langebjerg.

Materiale

Høringssvar

Det er muligt at indsende skriftlige bemærkninger til forslaget. Bemærkninger skal sendes via denne side, se nedenfor, senest den 8. december 2017. Herefter vil Økonomiudvalget tage endelig stilling til planforslaget.

Retsvirkninger

Der er midlertidigt forbud mod udstrykninger, bebyggelse og ændret anvendelse indenfor lokalplanområdet indtil planen bliver endeligt vedtaget.

Miljøvurdering

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag kommuneplantillæg 8 for ændring af det stationsnære område ved Trekroner Station, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Du finder klagevejledningen her.

Videre proces

Efter høringsperioden vil Økonomiudvalget tage stilling til forslaget.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og e-mailadresse, vil ikke bliver vist her på siden.

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Det dokument vil være offentligt tilgængeligt.

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Ingen høringssvar

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

12.10.2017