You are here

De 3 største spørgsmål om din nye affaldsordning

Fra maj 2017 skal vi I Roskilde Kommune til, at sortere mere affald. Men hvad skal du vide om det? Her er de 3 mest stillede spørgsmål om den nye ordning

I forbindelse med mere sortering, er der mange ting du måske gerne vil vide mere om. Vi har samle t svarene til de 3 mest stillede spørgsmål her. Her kan du finde svar på mange flere spørgsmål

De 3 største spørgsmål om din nye affaldsordning

 • Hvor stor er min nye beholder?

  Bor du i villa/rækkehus og har dine egne beholdere?

  Hvis du bor i villa eller rækkehus og i dag har din egen affaldsbeholder, vil du modtage nye beholdere. De er betalt og ejet af kommunen, men det er som udgangspunkt dit ansvar at renholde dem. Beholderne er designet til, at gøre det let at sortere flere typer affald derhjemme. De har også et dobbelt låg, så du let kan åbne dem, og skraldemanden let kan tømme dem. 

  Hvordan ser de nye affaldsbeholdere til restaffald/madaffald og metal/glas ud?

  Som udgangspunkt bliver der udleveret 2 x 240 liter beholdere til alle som i dag har egen beholder. Beholderen måler 58 cm i bredden, 78 cm i dybden og 108 cm i højden. Hvis din familie har et ekstraordinært behov for en større affaldsbeholder kan du, efter aftale med kommunen fx. få en 370 liter beholder. Den måler 74 cm i bredden, 84 cm i dybden og 110 cm i højden.

  Billede af affaldsbeholdere: Beholderen måler 58 cm i bredden, 78 cm i dybden og 108 cm i højden. Hvis din familie har et ekstraordinært behov for en større affaldsbeholder får du en 370 liter beholder. Den måler 74 cm i bredden, 84 cm i dybden og 110 cm i højden 

  Hvor skal beholderne stå?

  De nye affaldsbeholdere hentes af skraldemanden inde på din grund. Der må maksimalt være 40 meter fra det sted hvor skraldebilen kan holde, til der hvor du placere de nye affaldsbeholdere. Skraldemanden returnerer beholderne efter tømning til samme sted på din grund. Vær opmærksom på, at der er flere krav til adgangsforhold og belægning. Læs mere i regulativet for husholdningsaffald (Se bilag). 

  Hvordan skal beholderne stå?

  Beholderne skal stå med håndtagene og hjulene ud mod skraldemanden, når han kommer og henter dem ved tømning. Derfor er beholderne monteret med et dobbeltlåg, så du nemt kan komme af med affaldet, når de vender den "rigtige" vej for skraldemanden.

  Hvad med det gamle stativ?

  Du ejer selv dit nuværende skraldestativ og/eller beholder, og kan derfor selv bestemme, om du vil bruge det til opsamling af andet affald, som for eksempel haveaffald og aflevere det på genbrugsstationen. Du kan også sælge det på sider som dba.dk eller storskrald.dk.

  Du skal stadig bruge din papirbeholder (Otto), og skal derfor ikke sælge den.

  Bor du i etagebolig og har fælles beholdere?

  I de boligområder der har fælles opsamling af affald, kommer der også fælles sortering af papir, glas, madaffald og metal. Her står beholderne så vidt muligt opstillet samlet, så du kun skal gå et sted hen med det genanvendelige affald. Præcist hvordan de kommer til at stå afhænger af de konkrete forhold, der hvor du bor. Skraldemanden skal sætte beholderen tilbage på samme sted.
  Hvis du er affaldsansvarlig kan du kontakte Affald og Genbrug for en dialog om, hvordan du bedst placerer de nye beholdere.

  Hvis du bor i etageejendom, eller en boligforening med fælles affaldsø, vil I få helt nye affaldsbeholdere. Den rummer 660L og vil have mærker på sig, så det er let at sortere rigtigt. Beholderen er 78 cm dyb, 138 cm bred og 122 cm høj.

   

  Retningslinjer for nedgravede løsninger:

  Boligforeninger har mulighed for, at købe og installere nedgravede affaldscontainere. Kommunen skal godkende disse, derfor er det en god ide, at sætte sig grundigt ind i retningslinerne for nedgravede løsninger. Få mere information ved at skrive til os på: affaldoggenbrug@roskilde.dk

   

  Hvad får jeg til mit køkken?

  Du vil modtage en bio-spand og bioposer til at bruge i dit køkken til dit madaffald. Biospanden er 23 sm høj, 25 cm bred, og 23 cm dyb. Den kan rumme 7 L madaffald. 

  Mennesker er forskellige, og ikke 2 køkkener er ens, derfor udleverer vi ikke yderligere køkkenløsninger. Det er vigtigt at en indendørssorteringsløsning passer til lige netop dig og dine behov, da vi alle bruger vores køkken forskelligt - derfor laver vi ikke en standard løsning.

  Hvis du vil have inspiration til sorteringsindretning i hjemmet, kan du læse mere i afsnittet, hvordan skal jeg indrette mit køkken.

 • Hvad koster det?

  Der er penge i skidtet.

  Når du sorterer fx. aluminiumsdåser fra til genbrug, kan vi sælge dem videre, så de kan blive brugt som råmateriale i nye produkter. Det kan vi fordi hele kommunen går sammen om sortering. Jo mere vi samler ind til genbrug, jo flere penge kan vi få ud af materialerne, og jo billigere kan vi gøre dit affaldsgebyr.

  Med andre ord; jo mere du sorterer, jo billigere bliver affaldsgebyret for dig, og resten af Roskilde.

  Den nye ordning er betalt igennem dit affaldsgebyr. Gebyret afhænger af størrelsen på din beholder, hvor tit den bliver tømt, mm. De nye beholdere er altså ikke betalt af dine skattekroner. Med de nye beholdere kommer der også nye gebyrer. Du går først over til de nye gebyrer, når du modtager dine nye beholdere. 

  Du kan se de gældende takster her.

  Gammel ordning

  I den gamle ordning er affaldsgebyret opdelt i ét fast og ét variabelt gebyr. Det faste gebyr afhænger af, hvilken type bolig, du bor i. Det variable gebyr afhænger af, hvor stor din affaldsspand til dagrenovation er.

  Du finder dit samlede gebyr ved at lægge det faste og det variable gebyr sammen.

  Se de gældende takster.

  Ny ordning

  I den nye affaldsordning er affaldsgebyret opdelt i to faste gebyrer og et variabelt gebyr. Du betaler ét fast gebyr for administration, storskrald/haveaffald, farligt affald og genbrugspladserne.

  Det andet faste gebyr dækker brug af ordninger for genanvendeligt affald. Det er afhentning m.v. for papir/karton, pap, glas og metal, uanset om vi henter ved husstanden eller på en områdeplads. Begge de faste gebyrer er afhængige af, hvilken type bolig, du bor i. Det variable gebyr afhænger af, hvor stor din affaldsspand til restaffald er.

  Du finder dit samlede gebyr ved at lægge de to faste gebyrer og det variable gebyr sammen.

  For begge ordninger gælder det:

  Ved det faste gebyr betaler du for den service der vi tilbyder. Dvs. du betaler for, at have muligheden for, at køre på genbrugspladsen, kan aflevere dit farlige affald hos farvehandleren, og lignende. 

  Affaldsgebyrerne for private husstande er, hvis andet ikke fremgår, angivet som kr./år. Alle affaldsgebyrer er inkl. moms.

  Nedenfor er to eksempler på affaldsgebyrer. Hvis du vil se alle gebyrerne, skal du gå til bunden og følg linket.

  Hvad skal jeg betale i den nye affaldsordning?      
                 
  I dette regneeksempel har vi for at gøre det nemt regnet på affaldsgebyret såfremt ordningen bliver implementeret fra 1. januar 2017
                 
                 
  Enfamiliebolig med følgende beholdere hjemme:   Pris inkl. moms:
  1 stk. 2-delt 240 liter til madaffald/restaffald   1.088  
  1 stk. 2-delt 240 liter metal/glas     354  
  1 stk. 140 liter til papir/karton       0  
  Fast gebyr for øvrige ordninger     1.310  
                 
  I alt           2.752  
                 
  Etagebolig, hvor 8 husstande deler minicontainere:   Pris inkl. moms:
  1 stk. 660 l til restaffald                 2.467  
  1 stk. 400 l til madaffald                 1.825  
  1 stk. 240 l til glas *)                      926  
  1 stk. 240 l til metal *)          
  1 stk. 660 l til papir-karton *)          
  Fast gebyr for øvrige ordninger * 8               7.336  
                 
  I alt                  12.554  
  Pr. husstand                   1.569  
                 
  *) for disse gælder at de alle er indeholdt i et samlet gebyr for genanvendelige fraktioner 
  der afregnes pr. husstand. I dette tilfælde for boligtypen etageboliger  
                 

   

  Du kan se de gældende takster her.

 • Hvornår bliver det mig?

  Vi ruller den nye løsning ud i 6 etaper. I Maj 2017 starter vi I Roskilde Syd. I September følger vi trop med Roskilde Nord.


  I 2018 ruller vi fire hurtige etaper ud, i Roskilde midt:

  -1. februar 2018 vest for rute 6 (Køgevej/Frederiksborgvej) , enfamilieboliger

  -1. maj 2018 øst for rute 6 (Køgevej/Frederiksborgvej), enfamilieboliger

  1. september 2018 vest for rute 6 (Køgevej/Frederiksborgvej, etageboliger

  1. november 2018 øst for rute 6 (Køgevej/Frederiksborgvej), etageboliger

  Du modtager dine nye beholdere ca.1 måned inden den nye sortering starter.

  På kortet kan du se, hvornår det bliver dig.

   

  PDF icon Pdf-kort over Roskildes affaldsetaper

   

Senest opdateret

01.04.2017