You are here

Byfornyelsesmidler - sådan søger du

Formålet med midlerne er at fremme energirenoveringer af ejer- og andelsboliger i Roskilde Kommune.

Ved energirenoveringer forstås de klassiske forbedringer af klimaskærm og installationer, konvertering til vedvarende energi og selve rådgivningen. Der gives støtte til mindst 80 boliger – og flere hvis ikke alle søger om det maksimale støttebeløb. Den 30. juni 2017 har kommunen givet 59 boliger et tilsagn. For at støtten kan udbetales, skal en række krav være opfyldt - se nedenfor.

En energimærkerapport bestilles ofte ved salg af en bolig. Med støtte fra byfornyelsesmidler på 50 % af udgifter til en ny energimærkerapport, bliver rapporten også interessant for dig/jer, som gerne vil blive i boligen og energiforbedre den. På Grøn Puls hjemmeside kan du se links til lokale energimærkekonsulenter mv. der kan udarbejde energimærkerapporter.

Sådan gør du

 • Overvejelser, du med fordel kan gøre dig

  En energimærkning omfatter ikke alt, der kan være relevant, når du vil energirenovere. Vi anbefaler dig derfor, at overveje følgende, inden du går i gang:

  • Erfaringsmæssigt er det svært for mange at forstå energien i sin bolig ud fra rapporter og hjemmesider. En mundtlig gennemgang kan gøre en stor forskel. Benyt derfor lejligheden og spørg energimærkekonsulenten, om du og evt. andre voksne personer i husstanden, må gå med rundt i boligen og få en mundtlig gennemgang af det, som senere kommer til at stå i energimærkerapporten.
  • Komfort og adfærd er ikke en del af en energimærkerapport men kan i nogle tilfælde forbedre rentabiliteten af dine energirenoveringer eller øge værdien af dit bolig. Din/jeres livssituation kan også have indflydelse på rentabiliteten. Det er fx ikke ligegyldigt om der er en familieforøgelse på vej eller om teenagebørn er ved at flytte hjemmefra. Spørg derfor energimærkekonsulenten, om I også kan snakke om dette, når I går rundt i boligen.
  • Hvis du ønsker skriftlig dokumentation ud over energimærkerapporten og/eller er i gang med andre renoveringer og ombygninger end dem der har med energi at gøre, så er det måske en god idé med en Bedre Bolig Plan. Spørg din energimærkekonsulent, om det kan være relevant for dig.
  • Spørg om du/I må ringe med opfølgende spørgsmål. En anden mulighed er at ringe til Energitjenestens uvildige og gratis rådgivning på tlf.: 70 33 37 77
  • Hvis du efter gennemførte energirenoveringer ønsker et nyt energimærke, fx for at dokumentere en bedre energiklasse, kan du spørge din energimærkekonsulent, om der er en nedsat pris for dette.

  Spørgeskema

  Roskilde Kommune evaluerer byfornyelsesordningen og sender spørgeskemaer ud til alle, der får tilsagn, og håber at du til den tid vil bidrage med dine input. Alle svar behandles anonymt.

 • Du skal opfylde alle disse krav for at kunne få støtte

  • Du skal eje en ejerbolig eller en andelsbolig i Roskilde Kommune, som du selv bor i.
  • Der gives støtte til rentable energirenoveringer, som fremgår af en energimærkerapport, der er max. ét år gammel på ansøgningstidspunktet.
  • Energirenoveringerne må ikke være sat i gang på ansøgningstidspunktet.
  • Der gives 25 % i støtte og det maksimale støttebeløb er 15.000 kr. for den enkelte bolig, hvilket svarer til energirenoveringer for samlet 60.000 kr.
  • Der gives 50 % i støtte til udgifter ved udarbejdelsen af en energimærkerapport.
  • Hvis du gennemfører mindst ét rentabelt projekt fra energimærkerapporten, kan udgiften til selve energimærkerapporten og eventuel yderligere rådgivning i forbindelse med energigennemgangen af huset indgå i beregningen af støttebeløbet.
  • Støttetilsagnet bortfalder to år efter datoen for din ansøgning, hvis Roskilde Kommune ikke inden da har modtaget samlet dokumentation for alle afholdte udgifter. Der udbetales kun støtte i én omgang, og regningerne skal være fra momsregistrerede virksomheder. Læs mere om dokumentation af udgifter her på siden.
  • Du må ikke modtage anden offentlig støtte til de samme energirenoveringer, som du ansøger om til byfornyelsesmidler til, herunder håndværkerfradrag.
  • Støttetilsagn gives efter først-til-mølle princippet. Roskilde Kommune fører en venteliste, der kan komme i spil, hvis nogle støttetilsagn ikke udnyttes indenfor fristen, forudsat at Roskilde Kommune også tildeles byfornyelsesramme af staten i 2016.
 • Hvordan ansøger du?

  Klik på linket nedenfor. Svar på spørgsmålene og vedhæft din Energimærkerapport. Send derefter via Digital Post til Roskilde Kommune.

  Tilsagnet er gældende fra den dato kommunen modtager ansøgningen, hvis du er blandt de første 80 korrekte ansøgninger. Du vil modtage en bekræftelse på tilsagnet indenfor to uger, eller en meddelelse om at være optaget på venteliste. Det beløb, du ansøger om, er reserveret i to år fra datoen for at kommunen har modtaget din ansøgning. Støtten udbetales på én gang, når alle udgifter er afholdte og dokumenteret som beskrevet nedenfor. Udfører du efterfølgende ikke arbejder nok i forhold til det ansøgte beløb, reduceres støtten tilsvarende.

  Send ansøgning og energimærkerapport

  Hvis du har dispensation for Digital Post

  Hvis du har dispensation for Digital Post, vil Roskilde Kommune helst modtage din ansøgning samt efterfølgende dokumentation på denne mailadresse: energirenoveringer@roskilde.dk. Alternativt skal du sende ansøgningen med almindelige papirpost. I begge tilfælde skal du huske også at give os oplysninger om navnet på den bank samt det kontonummeret, som vi skal udbetale pengene til.

  Du skal desuden i den fremsendte mail eller brev svare på følgende spørgsmål:

  Ansøgers navn:

  Ansøgt beløb:

  Der er vedlagt en energimærkerapport fra dato:

  Jeg har læst kravene der står på www.roskilde.dk/energirenoveringer "Du skal opfylde alle disse krav for at kunne få støtte". (Sæt X):

   

  Har du spørgsmål kan du kontakte Borgerservice på tlf. 46 31 30 00.

 • Sådan skal du dokumentere dine udgifter

  Du skal sende læselige fakturaer og kopier af betalte regninger som dokumentation for afholdte udgifter til os. Kopier af betalte regninger kan eksempelvis være en overførselskvittering fra din bank i forbindelse med oprettelse af indbetalingskort.

  Klik på linket nedenfor og hav dine regninger klar. For hver regning skal du skrive, hvilket rentabelt projekt i den tidligere fremsendte energimærkerapport, som regningen hører til.

  Vi udbetaler ikke støtte af flere omgange, så husk at dokumentere alle rentable energirenoveringer.

  Dokumentation foregår via Digital Post. Generelt for Digital Post gælder, at du maksimalt kan indsende 10 bilag eller 10 MB. Har du flere end 10 bilag eller mere end 10 MB, kan du samle dem i ét dokument eller maile dem af flere omgange. Alle bilag skal være i A4 format.

  Hvis du har givet os de rigtige oplysninger og i øvrigt opfylder betingelserne, sker udbetalingen af tilskuddet herefter til din NemKonto.

  Send Dokumentation for udgifter til rentable energirenoveringer og kopi af fakturaer her

   

Senest opdateret

09.11.2017