You are here

Erhvervsgrunde til salg

 • Store Hede - øst

  Erhvervsområde ved Store Hede Øst

 • Store Hede – Vestre Hedevej

  Erhvervsområde ved Store hede - Vestre Hedevej

 • Store Hede, Langebjergvænget

  Erhvervsområde ved Store Hede, Langebjergvænget

 • Kort over erhvervsområde ved Trekroner vest

  Erhvervsområde ved Trekroner vest

Roskilde Kommune tilbyder erhvervsgrunde til kontorerhverv i Trekroner og til produktionserhverv, lagervirksomhed mv. i Store Hede og Langebjerg.

Arealerne er ikke udstykket på forhånd. Grundene kan udstykkes i de ønskede størrelse efter grundens beliggenhed i området. Prisen for erhvervsjord er 650 kr. pr. m2 for areal til produktionserhverv, lagervirksomhed mv. og 800 kr. pr. m2 til kontorerhverv. Grundene sælges med overordnet byggemodning, hvilket omfatter veje og stik ført frem til skel.

Grunde til salg - faktablade

Nederst på siden kan du se faktablade for de erhvervsgrunde som kommunen har til salg lige i øjeblikket.

Erhvervsgrunde til salg

 • Hvem skal sørge for anlæggelse af vejnet, fortov og belysning?

  Roskilde Kommune udfører og betaler anlæg og færdiggørelse af overordnet vejnet med tilhørende fortov samt belysning. Roskilde Kommune udfører ligeledes en overkørsel, hvis placering afklares med Teknik og Miljø.

 • Hvem sørger for etableringen af kloak- og vandforsyning?

  Roskilde Kommune etablerer kloakforsyning af ejendommen med kloakstik for henholdsvis overfladeafvanding og spildevandsafledning. Begge stik afsluttes umiddelbart i skel med rensebrønd. Spildevand og overfladevand skal afledes separat til de to rensebrønde. Køber afholder tilslutningsbidrag.

  Køber skal årligt betale vandafledningsbidrag til kloakforsyningen, herunder eventuelt særbidrag for særligt forurenet spildevand.

  Roskilde vandforsyning etablerer vandstik ført frem til ejendommes skel. Køberen afholder udgifter til tilslutningsbidrag.

 • Skal ejendommen tilsluttes fjernvarme?

  Ejendommen skal aftage fjernvarme, og forsyning sker efter Roskilde Varmeforsyning sædvanlige regler. Roskilde Kommune etablerer fjernvarmestik ført frem til bebyggelsen. Køber afholder alle udgifter til installation af fjernvarme, herunder byggemodningsbidrag, investeringsbidrag og stikledningsbidrag.

Erhvervsgrunde til salg - faktablade

Kontakt

Erhvervsafdelingen
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Kommunaldirektøren
Tlf 46 31 35 35

Senest opdateret

05.04.2016