You are here

Stadepladser og arrangementer på Stændertorvet

Regler for stadepladser og arrangementer på Stændertorvet

Stadeplads

Er du interesseret i en fast stadeplads eller blot en enkelt dag på torvet, skal du kontakte Torvemesteren på tlf. 30 84 16 96, onsdag og lørdag mellem kl. 7-15 eller på mail: Torvemester@roskilde.dk

Torvehandlende må tidligst tage plads på torvet kl. 07.00 og tidligst forlade standen kl. 14.00.

Torvepladserne for salg af grønt og blomster bliver i videst muligt omfang udlejet som faste pladser.

I torvets nordøstlige hjørne er placeret stader for fisk, ost og slagtervarer. Loppetorvet har normalt faste pladser mod vest på kørearealet - op mod Turistbureauet (det tidligere rådhus). Hvis der i "tyndt belagte perioder" er ledige pladser inde på torvet, kan der placeres kunsthåndværk, loppetorv mv. efter nærmere aftale med Torvemesteren. I princippet disponerer de handlende kun over én plads. Dog kan to faste handlende dele tre pladser imellem sig efter aftale med Torvemesteren.

Arrangementer på Stændertorvet

Foran Turistbureauet kan arealerne (Område 1) benyttes til optræden med musik, sang, dans og lignende kulturelle arrangementer.
Ved springvandet kan arealerne (Område 2) benyttes til arrangementer af kulturel, humanitær eller politisk oplysende karakter, samt opstilling af tombola til velgørende formål.

Asfaltarealet ved fodgængerfeltet kan benyttes til optræden med musik, dans, sang og arrangementer af kulturel, humanitær eller politisk karakter.

Se kortet over områderne på Stændertorvet.

Du skal udfylde dette ansøgningsskema i kommunens Arrangørguide. Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende Stændertorvet, kan du kontakte Veje og Grønne områder.

Stændertorvet 2017Takster
Faste lejere (stort stade) pr. halvår1.800,00 kr.
Klippekort 6 grønne klip 735,00 kr.
Stort stade pr. dag 160,00 kr.
Lille stade (uden bil) pr. halvår1.135,00 kr.
Klippekort 6 gule klip 450,00 kr.
Lille stade pr. dag 115,00 kr.
Adgang til el, pr. halvår 870,00 kr.
Adgang til el, pr. dag 85,00 kr.
Små "mobile" arrangementer 160,00 kr.
Store arrangementer2.255,00 kr.

Brug af Stændertorvet

 • Hvornår er der torvedage?

  Hver onsdag og lørdag kl. 08.00 - 15.00.

 • Hvad må du sælge?

  Der må sælges produkter fra jordbrug, husdyrhold og fiskeri.

  Der må også sælges kunsthåndværk i form af tøj, læder, keramik, smykker, trævarer, glas, håndstøbte lys og brugskunst i øvrigt.

  Erhvervsmæssigt salg fra staderne må kun foretages af stadeholdere, der er momsregistrerede. Dokumentation skal altid kunne vises frem.

 • Hvad må du ikke sælge?

  Der må ikke sælges levende dyr.

Publikationer

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 37 03

Senest opdateret

16.01.2017