You are here

Ferie på kontanthjælp og opholdskrav

Folketinget har vedtaget nye regler for ferie med kontanthjælp eller uddannelseshjælp og har desuden skærpet opholdskravene.

De nye regler handler om:

  • Ferie med kontanthjælp eller uddannelseshjælp (gælder fra 1. april 2016)
  • Opholdskrav (gælder fra 1. juli 2016)

Ferie med kontanthjælp eller uddannelseshjælp
Hidtil har du kunnet få ferie i op til 5 uger med kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis du har modtaget kontanthjælp eller uddannelseshjælp i 12 sammenhængende måneder.

Fra 1. april 2016 kan du højst få 4 ugers ferie med kontanthjælp eller uddannelseshjælp.
Hvis du inden 1. april har optjent ret til 5 ugers ferie, kan du dog også holde 5 ugers ferie.

Fra 1. april 2016 kan du kun få 2 ugers ferie i sammenhæng.

Ferie med integrationsydelse
Du har ikke ret til at holde ferie, når du modtager integrationsydelse. Dog kan du have ret til ferie med ydelse frem til 30. juni 2017, hvis du er overgået fra kontanthjælp eller uddannelseshjælp til integrationsydelse pr. 1. juli.

Opholdskrav
Fra 1. juli 2016 vil der være et opholdskrav for at modtage kontanthjælp og uddannelseshjælp. Fra denne dag skal du have opholdt dig i Danmark i 7 år indenfor de seneste 8 år for at kunne modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Hvis du ikke har haft ophold i Danmark i de 7 år, vil du i stedet kunne modtage integrationsydelse.

Hidtil har det kun været personer, som kom til Danmark efter 1. september 2015, der har været omfattet af et opholdskrav. Fra 1. juli 2016 er alle blevet omfattet.

Hvis du har opholdsret i Danmark efter EU-reglerne, tælles ophold i et EU-land med, som ophold i Danmark.

Dansktillæg
Du kan få et tillæg til integrationsydelsen på op til 1.517 kr., hvis du har bestået prøve i Dansk 2, tilsvarende eller højere prøve i dansk. Den samlede ydelse kan dog ikke udgøre mere, end du ville have modtaget i kontant- eller uddannelseshjælp, hvis du havde opfyldt opholdskravet.

Du skal selv søge om tillægget ved at sende dokumentation for, at du har bestået den relevante prøve til Jobcentret.

 

Senest opdateret

12.12.2016