You are here

Græsningsforeninger

I Roskilde Kommune vil vi gerne have mere og bedre natur, og vi vil gerne engagere borgerne i naturen. Derfor arbejder vi aktivt for at hjælpe lokale græsningsforeninger i gang.

Nye græsningsforeninger

Jyllinge

Roskilde Kommune har indhegnet et område mellem Broengen og Værebro Å i Jyllinge, hvor en lille flok kvæg bliver sat ud 24. juni. Lige nu søger vi interesserede, der kunne tænke sig at være med til at starte den græsningsforening, der skal passe dyrene, og som kan købe kødet, når de slagtes. Projektet er et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Læs mere om det her..

Hvad er en græsningsforening?

Græsning kan fungere som naturpleje og være med til at sikre en bedre naturudvikling. I områder der afgræsses, vil man allerede efter få år typisk se en stigning i biodiversiteten. Dvs. at der er kommet flere forskellige arter af både planter og dyr.

En græsningsforening er en gruppe borgere, der er fælles om at tilse en flok dyr, som afgræsser et naturområde. Når dyrene slagtes, kan medlemmerne købe kødet og fylde fryseren med godt naturkød fra dyr, de kender, og som de ved, har haft det godt.

Du kan selv blive aktiv i en græsningsforening – enten i en af de eksisterende foreninger eller du kan være med til at starte en ny forening der hvor du bor. I Roskilde arbejder vi aktivt for at hjælpe lokale græsningsforeninger i gang. På denne hjemmeside finder du en startpakke med materialer, der kan hjælpe dig og din nye græsningsforening i gang. Find startpakken nederst på siden.

Rundt om i kommunen er der mange arealer - både kommunale og private - der har potentiale til at blive rigtig god natur, hvis de afgræsses. Er du lodsejer, dyreholder eller kender du et område du synes bør græsses, så kontakt kommunen og hør om mulighederne for at starte en græsningsforening. Kommunen er gerne behjælpelig med kontakt til en dyreholder, og kan hjælpe med indhegning og etablering af vand.

Læs mere om græsningsforeninger i Roskilde Kommune iPDF icon denne folder

Der er allerede en række aktive græsningsforeninger i Roskilde Kommune.

Her kan du finde mere information om græsningsforeninger, dyrehold, naturkød og naturpleje

Materialer i startpakken

Senest opdateret

20.09.2018