You are here

Få indflydelse

Vær med til at få indflydelse på det område du bor i og andre sager, du som borger eller virksomhed har interesse i.

På denne side kan du se Roskilde Kommunes:

  • Borgermøder
  • Sager i høring og indsende høringssvar
  • Afgørelser hvor du har mulighed for at indgive klage

Se Region Sjællands aktuelle høringer her.

Afgørelser

Overskrift Klagefristsort descending
Landzonetilladelse til flydebroer med forbindelse til to øer i Himmelsøen, Darupvej 150, matr.nr. 3ae Darup By, Vor Frue
02-05-2017
Landzonetilladelse til hestepension m. ridehal og ridebane på Øde-Hastrup-Vej 20, matr.nr. 1d m.fl. Vindinge By, Vindinge
02-05-2017
Afgørelse om miljøvurdering af Natura 2000-handleplaner i Roskilde Kommune
04-05-2017
Landzonetilladelse til genopførelse af hytte efter brand, Boserupvej 81, matr.nr. 3d Boserup, Roskilde Jorder
05-05-2017
Centerområde syd for Trekroner Station
05-05-2017
Landzonetilladelse til shelter, Birkholm 4, 4000 Roskilde
05-05-2017
Endelig tilladelse til NCC Roads A/S til midlertidig grundvandssænkning og indvinding af overfladevand på Øde-Hastrup-Vej 130, 4000 Roskilde, matr. 13a, Tjæreby By, Vor Frue
05-05-2017
Landzonetilladelse til overdækning af drivingrange på Roskilde Golfklub, Margrethehåbsvej 97, matr.nr. 18c Skyttemarken
08-05-2017
Landzonetilladelse til carport med skur > 50 m2, Margrethehåbsvej 101, matr. nr. 17d Skyttemarken, Roskilde Jorder
08-05-2017
Landzonetilladelse til ridebane på Byvejen 19, 4130 Viby Sjælland, matr.nr. 5e Dåstrup By, Dåstrup
08-05-2017
Indvindingstilladelse til Havdrup Vandværk samt afgørelse om ikke VVM-pligt ved indvindingstilladelse til Havdrup Vandværk
23-05-2017
Landzonetilladelse til indretning af bolig i tidligere driftsbygning på Svenstrupvejen 7, 4130 Viby Sjælland
24-05-2017
landzonetilladelse til regnvandsbassin - matr. nr. 18bx Gundsømagle By, Gundsømagle
26-05-2017
Landzonetilladelse til flydebroer langs nordøstbredden i Himmelsøen, Darupvej 150, matr.nr. 3ae Darup by, Vor Frue
26-05-2017

Senest opdateret

12.08.2016