You are here

Få indflydelse

Vær med til at få indflydelse på det område du bor i og andre sager, du som borger eller virksomhed har interesse i.

På denne side kan du se Roskilde Kommunes:

  • Borgermøder
  • Sager i høring og indsende høringssvar
  • Afgørelser hvor du har mulighed for at indgive klage

Se Region Sjællands aktuelle høringer her.

Borgermøder

Ingen resultater

Afgørelser

Overskrift Klagefristsort descending
Miljøgodkendelse og VVM screening af Hedehusene Produkthandel ApS
07-09-2016
Fornyet vandindvindings-, anlægs- og tilslutningstilladelse til Ramsølille Vandværk samt VVM-afgørelse
15-09-2016
Fornyet vandindvindings-, anlægs- og tilslutningstilladelse til Gl. Himmelev Vandværk
15-09-2016
Landzonetilladelse til udstykning til pumpestationer og tekniske anlæg for FORS fra matr.nr. 24a, 14d og 14a ramsømagle by, Gadstrup samt 5e og 5g Brordrup By, Gadstrup samt 2b Ø. Syv By, Syv
15-09-2016
Landzonetilladelse til balkoner på Lillevangsvej 49, matr.nr. 10a Vindinge By, vindinge
15-09-2016
Landzonetilladelse til udstykning til vandindvinding på Snoldelev Bygade 59, matr.nr. 4fq m.fl. Snoldelev By
15-09-2016
Fornyet vandindvindings-, anlægs- og tilslutningstilladelse til Vindinge Vandværk samt VVM-afgørelse
15-09-2016
Fornyet vandindvindingstilladelse til gartneribrug, Store Valbyvej 173, 4000 Roskilde
15-09-2016
Fornyet vandindvindings- og anlægstilladelse til Vester Syv Vandværk samt VVM-afgørelse
15-09-2016
Fornyet vandindvindings-, anlægs- og tilslutningstilladelse til Jyllinge Vandværk samt VVM-afgørelse
15-09-2016
Fornyet vandindvindings-, anlægs- og tilslutningstilladelse til I/S Gadstrup Vandværk samt VVM-afgørelse
15-09-2016
Fornyet vandindvindings-, anlægs- og tilslutningstilladelse til Jyllingehøj Vandværk
15-09-2016
Fornyet vandindvindings- og anlægstilladelse til Risø Vandværk samt VVM-afgørelse
15-09-2016
Fornyet vandindvindings-, anlægs- og tilslutningstilladelse til Ørsted Vandværk samt VVM-afgørelse
15-09-2016
Fornyet vandindvindings-, anlægs- og tilslutningstilladelse til Værebro Vandværk samt VVM-afgørelse
15-09-2016
Fornyet vandindvindings-, anlægs- og tilslutningstilladelse til Viby Vandværk
15-09-2016
Fornyet vandindvindings-, anlægs- og udledningstilladelse til Haraldsborg Vandværk samt VVM-afgørelse
15-09-2016
Fornyet vandindvindings-, anlægs- og tilslutningstilladelse til Dåstrup Vandværk samt VVM-afgørelse
15-09-2016
Fornyet vandindvindings-, anlægs- og tilslutningstilladelse til Nordmarken Vand a.m.b.a. samt VVM-afgørelse
15-09-2016
Fornyet vandindvindings- og anlægstilladelse til Viby Dals Vandværk I/S samt tilslutningstilladelse til VDV1 og VDV2, nedsivningstilladelse til VDV3 og VVM-afgørelse
15-09-2016
Fornyet vandindvindings- og anlægstilladelse til Stikkelskær Vandværk samt VVM-afgørelse
15-09-2016
Fornyet vandindvindings- og anlægstilladelse til Gundsømagle Vandværk samt VVM-afgørelse
15-09-2016
Fornyet vandindvindings-, anlægs- og tilslutningstilladelse til Gadstrup Stationsbys Vandværk samt VVM-afgørelse
15-09-2016
Forlængelse af nuværende vandindvindingstilladelse til Brokilde og Marbjerg Kildepladser
15-09-2016
Fornyet vandindvindings-, anlægs- og tilslutningstilladelse til Snoldelev Vandværk samt VVM-afgørelse
15-09-2016
Fornyet vandindvindings-, anlægs- og udledningstilladelse til Thermo Fisher, Kamstrupvejen 91, 4000 Roskilde samt VVM-afgørelse
15-09-2016
Fornyet vandindvindings-, anlægs- og tilslutningstilladelse til Ågerup-Tågerup Vandværk
15-09-2016
Forlængelse af nuværende vandindvindingstilladelse til Værebro Kildeplads - Roskilde-delen
15-09-2016
Fornyet vandindvindings-, anlægs- og nedsivningstilladelse til Ramsøgårde Vandværk samt VVM-afgørelse
16-09-2016
Fornyet vandindvindings-, anlægs- og tilslutningstilladelse til Flyvestation Skalstrup samt VVM-afgørelse
16-09-2016
Fornyet vandindvindings-tilladelse til Ramsø Kildeplads
22-09-2016
Fornyet vandindvindings-tilladelse til Kornerup Kildeplads
22-09-2016
§ 10 tilladelse til husdyrhold på Slæggerupvej 214, 4000 Roskilde
27-09-2016

Senest opdateret

12.08.2016